• Agent-Based Analysis of Market Potential for Electric Vehicles in the Czech Republic 

   Defence status: DEFENDED
   Wojnarová, Renáta (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2017)
   Date of defense: 18. 9. 2017
   Tato studie zkoumá ekonomické, ekologické a sociální dopady potenciálního vzrůstu počtu elektrických aut v České Republice. Pro tyto potřeby byla zvolena metodologie multi-agentního modelování a cost-benefit analýzy. Kon- ...
  • Agent-Based Model of the Software Market 

   Defence status: DEFENDED
   Bureš, Michal (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2015)
   Date of defense: 16. 6. 2015
   Tato bakalářská práce je aplikací agentního modelování na trh softwarových produktů. Naším cílem je odvodit a implementovat nový model softwarového trhu, jelikož výzkum v této oblasti je zanedbatelný. Text práce se zabývá ...
  • Analysis of a Behavioral New Keynesian Model 

   Defence status: DEFENDED
   Křížková, Šárka (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2018)
   Date of defense: 18. 9. 2018
   The thesis focuses on the analysis of a Behavioral New Keynesian DSGE model. In particular, various specifications of the model are collected from the existing literature and their combinations are simulated. The specifications ...
  • Application of Machine Learning to the Simulated Method of Moments in Financial Agent-Based Models Estimation 

   Defence status: DEFENDED
   Žíla, Eric (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2021)
   Date of defense: 7. 9. 2021
  • Corporate Social Responsibility and Stock Market Performance: CSR Impact After the Financial Crisis and the Role of Primary CSR Activities 

   Defence status: DEFENDED
   Pinteková, Aneta (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2017)
   Date of defense: 13. 6. 2017
   Tato práce analyzuje vztah mezi společenskou odpovědností firem a firemní výkonností na akciovém trhu v období po finanční krizi. Je použito nejnovější dostupné měřítko společenské odpovědnosti, zvané Thomson Reuters ...
  • Cusp catastrophe theory: Application to the housing market 

   Defence status: DEFENDED
   Kořínek, Vojtěch (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2019)
   Date of defense: 10. 6. 2019
   Tato bakalářská práce aplikuje stochastický model založený na teorii katas- trof na realitní trh USA. Použita jsou týdenní data v období let 2007 až 2017. Současná literatura spojená s aplikací teorie katastrof na realitní ...
  • Econometric Analysis of Bitcoin and its 2013 Bubbles 

   Defence status: DEFENDED
   Fišer, Pavel (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2015)
   Date of defense: 8. 9. 2015
   V bakalářské práci zkoumáme pomocí ARIMA, GARCH a LPPL modelů tři periody Bitcoinové řady mezi roky 2012-2015 - kompletní řadu, dub- novou bublinu v roce 2013 a listopadovou bublinu v roce 2013. Nejdříve provádíme standardní ...
  • The Effect of M&A on Competitors' Performance in China and the US 

   Defence status: DEFENDED
   Wojnarová, Renáta (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2020)
   Date of defense: 16. 6. 2020
   We examine the effect of merger announcements on the stock performance of acquirers' industry rivals in the context of Chinese and US deals between 1994 and 2017. Our analysis reveals that investors of rivals are able to ...
  • Extending Hotelling's location model into Agent-based domain 

   Defence status: DEFENDED
   Vainer, Jan (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2018)
   Date of defense: 11. 6. 2018
   This thesis examines behaviour of adaptive agents in Hotelling's location model. We conduct an agent-based simulation in Hotelling's setting with two agents, where the agents use Nash-Q learning mechanism for adaptation. ...
  • Herd behavior of investors in the stock market: An analysis of cross-country effects in the CEE 

   Defence status: DEFENDED
   Lerche, Vojtěch (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2019)
   Date of defense: 19. 6. 2019
   Diplomová práce se zabývá stádním chováním vůči tržnímu průměru v 10 akciových trzích střední a východní Evropy v období 2000-2018. Metody nejmenších čtverců a kvantilové regrese prokazují stádní chování v rámci většiny ...
  • Herd Behaviour in Financial Markets: Evidence from the Technology Sector 

   Defence status: DEFENDED
   Máca, Jaroslav (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2022)
   Date of defense: 24. 1. 2022
   This thesis provides an evidence of herd behaviour in financial markets with an emphasis on the technology sector. The adjusted closing prices for the NASDAQ-100 index constituents are analysed on a daily basis during the ...
  • Heterogeneous Agent Model of Housing Market in Ireland 

   Defence status: DEFENDED
   Teichman, Jiří (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2016)
   Date of defense: 15. 6. 2016
   Tato práce zkoumá trh nemovitostí v Irsku pomocí modelu heterogenních agentů. Volba Irska pro empirický výzkum je motivována dopadem nedávné bubliny na trhu nemovitostí v Irsku na celou jeho ekonomiku. Nejprve se zaměřuje ...
  • The Impact of the Tobin Tax in a Heterogeneous Agent Model of the Foreign Exchange Market 

   Defence status: DEFENDED
   Staněk, Filip (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2014)
   Date of defense: 10. 9. 2014
   Cíl této práce je odhadnout vliv Tobinovy daně na klíčové statistiky časových řad měnových kurzů za pomoci modelu měnového trhu s heterogenními agenty (heterogeneous agent based model). Odpověd' na otázku, jak transakční ...
  • Momentum in Stock Returns: Analysis for European Countries 

   Defence status: DEFENDED
   Drmotová, Kristýna (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2016)
   Date of defense: 14. 6. 2016
   Tato práce zkoumá jednu z nejpronikavějších anomálií týkajících se výnosů akcií - jejich dynamiku. Vyšetřujeme její přítomnost v evropských akciích a následně ziskovost tzv. momentových investičních strategií založených ...
  • Monetary Policy Under Behavioral Expectations: An Empirical Validation of the Heuristic Switching Model 

   Defence status: DEFENDED
   Bolshakov, Sergey (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2020)
   Date of defense: 9. 6. 2020
   This work takes one of the most prominent behavioral New-Keynesian models from the shelf and estimates it via the simulated method of moments. The model exhibits a remarkably good ft to the auto- and cross-covariance pro- ...
  • Predicting stock market crises using investor sentiment indicators 

   Defence status: DEFENDED
   Havelková, Kateřina (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2020)
   Date of defense: 16. 6. 2020
   Using an early warning system (EWS) methodology, this thesis analyses the predictability of stock market crises from the perspective of behavioural fnance. Specifcally, in our EWS based on the multinomial logit model, we ...
  • Prospect Theory and Inertia in a Heterogeneous Agent Model 

   Defence status: DEFENDED
   Polách, Jan (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2015)
   Date of defense: 18. 6. 2015
   V bakalářské práci je vytvořeno rozšíření populárního heterogenního agentního modelu oceňování kapitálových aktiv založené na Prospect Theory. Toto roz- šíření zahrnuje zejména averzi ke ztrátám, která způsobuje averzi k ...
  • Seasonal Effects on Stock Markets in Europe 

   Defence status: DEFENDED
   Rosol, Jaroslav (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2016)
   Date of defense: 6. 9. 2016
   Tato práce se zaměřuje na efektivitu akciových trhů a tržní anomálie. Konkrétně zkoumá možnou přítomnost čtyř sezónních efektů - Lednového efektu, "Halloween" efektu, efektu Přelomu měsíce a Pondělního efektu - na evropských ...
  • Srovnání analýzy fetálního hemoglobinu a hemoglobinu HbA2 iontoměničovou HPLC a elektroforetickou metodou 

   Defence status: DEFENDED
   Rychtrová, Hana (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2007)
   Date of defense: 16. 5. 2007
   Lidský hemoglobin je krevní bílkovina ( hemoprotein ) o molekulové hmotnosti 64 450 Da. Hemoglobin vyplňuje zralý erytrocyt a umožňuje mu plnit funkci přenosu kyslíku.Hemoglobin byl společně s myoglobinem izolován jako ...
  • Stanovení stroncia v biologickém materiálu pomocí atomové absorpční spektrometrie 

   Defence status: DEFENDED
   Horová, Anna (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2008)
   Date of defense: 28. 5. 2008
   Trace elements play an important role in human body. Thanks to the availability of modern technology, more and more attention is being paid to studying the concentrations of these elements in human tissue with respect to ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV