• Analýza nákladů u vybraných basketbalových soutěží 

   Defence status: DEFENDED
   Vavrošová, Karolína (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2011)
   Date of defense: 8. 9. 2011
   Předmětem bakalářské práce je basketbal, jeho historický vývoj a současná pozice ve světě. Tato práce je určena všem zájemcům o basketbal a slouží především jako nákladová analýza. Výzkum analyzuje potřebné náklady klubů ...
  • Dopravní výchova v rámci hodin tělesné výchovy 

   Defence status: DEFENDED
   Koutná, Michaela (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016)
   Date of defense: 7. 9. 2016
   Diplomová práce se zabývá problematikou dopravní výchovy v rámci hodin tělesné výchovy. Diplomová práce se skládá z teoretické a praktické části. Teoretická část se věnuje objasnění pojmu dopravní výchova, seznamuje čtenáře ...
  • Druhy a funkce oblečení pro sporty v přírodě 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Nová, Barbora (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2011)
   Date of defense: 22. 9. 2011
  • Druhy a funkce oblečení pro sporty v přírodě 

   Defence status: DEFENDED
   Nová, Barbora (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 18. 1. 2012
  • Druhy a funkce oblečení pro sporty v přírodě 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Jindřichová, Pavlína (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2011)
   Date of defense: 14. 9. 2011
  • Druhy a funkce oblečení pro sporty v přírodě 

   Defence status: DEFENDED
   Jindřichová, Pavlína (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 12. 1. 2012
  • Historický vývoj pravidel basketbalu (objevit tendenční snahy ve vývoji basketbalových pravidel) 

   Defence status: DEFENDED
   Malík, Jan (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 21. 5. 2012
  • Hry na letním táboře zaměřené na dětí s poruchami chování 

   Defence status: DEFENDED
   Pokorná, Simona (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 23. 5. 2012
  • Hry s míčem pro děti 

   Defence status: DEFENDED
   Honzátková, Eva (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2009)
   Date of defense: 13. 1. 2009
   Cíl práce: Najít a zpracovat takové míčové hry, aby zdokonalily herní způsobilost dětí věkové kategorie 9 až 11 let a zhodnotit jejich využití v běžných hodinách tělesné výchovy na prvním stupni základní školy. Metody: ...
  • Krátkodobé dobrodružné programy pro žáky na 1. stupni ZŠ 

   Defence status: DEFENDED
   Lešinská, Silvie (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2007)
   Date of defense: 16. 1. 2007
   Nejméně za posledních dvacet let se člověk postupně vzdaluje přírodě. V současné době, která s sebou přináší trend multifunkčních sportovních areálů a center, se stále více sportovních aktivit odehrává v uzavřených halách ...
  • Lanové překážky a lanové překážkové dráhy 

   Defence status: DEFENDED
   Sottner, Matěj (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 15. 9. 2010
   Ve své diplomové práci se budu věnovat typům lanových programů, jejich vlivu na žáky a především možnostem využití lanových aktivit ve školní výuce s vazbou na Rámcově vzdělávací program. Doufám, že výsledky této práce ...
  • Lyžování dětí předškolního věku 

   Defence status: DEFENDED
   Coufalová, Dana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 2. 6. 2010
   Bakalářská práce se zabývá problematikou lyžování předškolních dětí. Nejvhodnějším výběrem vybavení, postupem ve výuce i metodami výuky. V praktické části jsem se zaměřila na zjišťování názorů rodičů na výuku lyžování v ...
  • Možnosti a uplatnění jedince s dětskou mozkovou obrnou (DMO) ve sportovních aktivitách v Praze 

   Defence status: DEFENDED
   Brůžková, Anna (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 31. 5. 2012
   Bakalářská práce je zaměřena na možnosti sportovních aktivit handicapovaných lidí. Konkrétně se zabývá handicapovanými s tělesným postižením a jejich sportovními aktivitami. Část s názvem teoretická východiska práce je ...
  • Možnosti sportování u tělesně postižených osob 

   Defence status: DEFENDED
   Chasanovitisová, Ilona (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2007)
   Date of defense: 22. 5. 2007
   Podle odhadů je na světě přes 40 milionů tělesně postižených, což jistě není zanedbatelné číslo. Mnozí z nich byli dříve zcela zdraví, ale jejich život byl nepřízní osudu více či méně omezen. Všichni se museli s následky ...
  • Nordic walking - jako volnočasová aktivita seniorů 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Šťastný, Vladimír (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 4. 9. 2012
  • Nordic walking a jeho využití při volnočasových pohybových aktivitách lázeňských hostů 

   Defence status: DEFENDED
   Šťastný, Vladimír (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 10. 1. 2013
  • Odlišnosti taktické přípravy basketbalu v České republice a USA 

   Defence status: DEFENDED
   Burda, Jiří (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 12. 6. 2013
   NÁZEV: Odlišnosti taktické přípravy basketbalu v České republice a Spojených státech amerických AUTOR: Jiří Burda KATEDRA (ÚSTAV) Katedra tělesné výchovy VEDOUCÍ PRÁCE: Mgr. Věra Kuhnová ABSTRAKT: Práce se zabývá odlišnostmi ...
  • Organizace školy v přírodě 

   Defence status: DEFENDED
   Králová, Barbora (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
   Date of defense: 24. 5. 2018
   Závěrečná práce se zabývá organizací školy v přírodě, tedy organizací pobytu žáků 1. stupně základní školy ve zdravotně příznivém prostředí bez přerušení vzdělávání žáků. Teoretická část je zaměřena na právní předpisy, ...
  • Organizování sportovní činnosti na škole - republikové finále v minifotbale 

   Defence status: DEFENDED
   Knězková, Alena (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2011)
   Date of defense: 18. 5. 2011
   v českém jazyce Cílem bakalářské práce, na základě uskutečnění turnaje, bylo připravit, zrealizovat a vyhodnotit turnaj v minifotbalu. Sportovní akce se konala 8. a 9. června 2009 v Plzni na stadionu FC Viktoria Plzeň. ...
  • Plavání dětí předškolního věku 

   Defence status: DEFENDED
   Zadinová, Martina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 4. 6. 2010
   Ve své bakalářské práci bych se ráda zaměřila na téma plavání dětí předškolního věku s důrazem na hry ve vodě a plavecké pomůcky, které by rozvíjely jejich aktivitu a upevňovaly vztah k vodě. V teoretické části bych se ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV