• Imunita poslanců a senátorů 

   Defence status: DEFENDED
   Popelková, Eva (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2016)
   Date of defense: 21. 12. 2016
   Tématem diplomové práce je poslanecká a senátorská imunita v České republice. Práce je rozdělena do dvou výslovně nepojmenovaných částí, kdy první z nich se věnuje genezi tohoto institutu. Historický vývoj popisuje vznik ...
  • Kompetenční spory rozhodované Ústavním soudem České republiky 

   Defence status: DEFENDED
   Grinc, Jan (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2010)
   Date of defense: 3. 6. 2010
   Závěr Rozhodování kompetenčních sporů je významným prostředkem k naplňování zásady, že státní moc je možné uplatňovat pouze v případech, v mezích a způsoby, které stanoví zákon. Historicky tento institut vznikl především ...
  • Mimořádné stavy v právním řádu ČR 

   Defence status: DEFENDED
   Stejskal, Jakub (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2017)
   Date of defense: 21. 12. 2017
   Cílem této práce je shrnout právní úpravu mimořádných stavů v českém právním řádu, upozornit na její nedostatky a navrhnout možná řešení. Diplomová práce je členěna do pěti kapitol. V první kapitole je nejprve přiblíženo ...
  • Náboženská svoboda - její ústavní a zákonná úprava a odraz v judikatuře Ústavního soudu 

   Defence status: DEFENDED
   Kinclová, Jana (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2016)
   Date of defense: 23. 9. 2016
   Resumé Tato diplomová práce se zabývá ústavní a zákonnou úpravou náboženské svobody v České republice. Jejím cílem je popsat a zhodnotit současný stav právní úpravy a analyzovat její vybrané aspekty s přihlédnutím k ...
  • Náboženská svoboda - její ústavní a zákonná úprava a odraz v judikatuře ústavního soudu 

   Defence status: DEFENDED
   Koç, Kristýna (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2015)
   Date of defense: 9. 9. 2015
   Předkládaná diplomová práce "Náboženská svoboda - její ústavní a zákonná úprava a odraz v judikatuře ústavního soudu" se věnuje ústavní a zákonné úpravě náboženské svobody v českém právním řádu, jakož i vybrané judikatuře ...
  • Právní úprava shromažďovacího práva v Austrálii 

   Defence status: DEFENDED
   Timura, Petr (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2016)
   Date of defense: 2. 2. 2016
   SHRNUTÍ Předmětem této diplomové práce je analýza právní úpravy shromažďovacího práva v Austrálii. Vzhledem k rozdílným úpravám této oblasti v jednotlivých státech země, je téma velmi široké. Práce se proto zaměřuje na ...
  • Právní úprava střetu zájmů v České republice de lege lata a de lege ferenda 

   Defence status: DEFENDED
   Řehoř, Václav (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2010)
   Date of defense: 21. 6. 2010
   Závěr Z výše uvedeného je více než patrné, že střet zájmů je vysoce důležitým právním institutem v každém státě, a to zejména z pohledu náležité ochrany veřejného zájmu a veřejných financí. Každý stát disponuje určitým ...
  • Problematika tzv. církevních restitucí po roce 1989 

   Defence status: DEFENDED
   Karola, Petr (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2014)
   Date of defense: 28. 5. 2014
   Resumé Při volbě tématu diplomové práce převážilo především to, že diskuze k tématu je vysoce zajímavá, aktuální, ostrá a jednoznačně velmi kontroverzní. Důležitosti problematice přidává i její vývoj, kdy jsou průběžně ...
  • Problematika tzv. církevních restitucí po roce 1989 

   Defence status: DEFENDED
   Karola, Petr (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2014)
   Date of defense: 4. 12. 2014
   The theme of the thesis: ,,The matter of the restitution of the church property after 1989", has been chosen due to the interesting public debate about this topic, which is very interesting, topical, sharp and clearly very ...
  • Přímá volba hlavy státu a její vliv na ústavní vztahy 

   Defence status: DEFENDED
   Křikava, Vojtěch (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2011)
   Date of defense: 23. 9. 2011
   Téma diplomové práce "Přímá volba hlavy státu a její vliv na ústavní vztahy" autor zvolil s ohledem na neustávající veřejnou diskusi, která na toto téma V České republice probíhá. Druhým důvodem je pak skutečnost, že i ...
  • Role ústavních orgánů při zajišťování bezpečnosti státu 

   Defence status: DEFENDED
   Dienstbier, Jakub (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
   Date of defense: 18. 6. 2019
   Role ústavních orgánů při zajišťování bezpečnosti státu Abstrakt Tato diplomová práce se zabývá otázkou, jakou úlohu v bezpečnostním systému České republiky hrají jednotlivé ústavní orgány, konkrétně prezident republiky, ...
  • Shromažďovací právo v ČR 

   Defence status: DEFENDED
   Červenka, Filip (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2013)
   Date of defense: 25. 2. 2013
   Shrnutí Tato diplomová práce se zabývá současnou právní úpravou a praktickými otázkami shromažďovacího práva v České republice. V úvodu je sledován vývoj shromažďovacího práva od roku 1848 až do přijetí současného zákona ...
  • Svoboda projevu v ČR 

   Defence status: DEFENDED
   Krump, Václav (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2014)
   Date of defense: 30. 6. 2014
   Resumé Svoboda projevu v ČR Tato diplomová práce se zabývá svobodou projevu v České republice, především jejími limity a také judikaturou spojenou s tímto klíčovým politickým právem. Je tvořena pěti kapitolami. První ...
  • Úprava imunit v ústavním systému ČR 

   Defence status: DEFENDED
   Malcová, Barbora (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
   Date of defense: 13. 6. 2018
   Úprava imunit v ústavním systému ČR Diplomová práce Úprava imunit v ústavním systému ČR se zabývá zakotvením imunity některých veřejných činitelů v tuzemském právním řádu. Popisuje objektivní právní stavy, ale i vývoj ...
  • Ústavodárné Národní shromáždění v letech 1946 - 1948 

   Defence status: DEFENDED
   Raška, Marcel (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2011)
   Date of defense: 12. 5. 2011
   RESUMÉ Tato práce se týká Ústavodárného národního shromáždění v letech 1946 - 1948. Smyslem je ukázat okolnosti vzniku norem upravujících činnost tohoto shromáždění a ty porovnat s úpravou za první republiky. Toto období ...
  • Zajišťování bezpečnosti a mimořádné stavy v ústavním pořádku ČR 

   Defence status: DEFENDED
   Baumruková, Lucie (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2017)
   Date of defense: 25. 5. 2017
   This thesis discusses the issue of securing safety of the state with emphasis on the institute of so called states of crisis in the constitutional law of the Czech Republic. The first part deals with states of crisis in ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV