• Příběhy žen s označením "zelené vdovy" v adiktologické perspektivě 

   Defence status: DEFENDED
   Kosařová, Adéla (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2019)
   Date of defense: 3. 9. 2019
   The diploma thesis entitled "Stories of Women with the Mark" Green Widow "in Addictology Perspective aims to use semi-structured interviews to map the relationship between substance use and moving to a satellite town of ...
  • Psychoterapeutické využití změněných stavů vědomí v léčbě závislostí. 

   Defence status: DEFENDED
   Tomková, Alexandra (Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2011)
   Date of defense: 23. 6. 2011
   Univerzita Karlova v Praze 1. lékařská fakulta Psychiatrická klinika, Centrum adiktologie Abstrakt bakalářské práce Jméno: Alexandra Tomková Obor: Adiktologie Rok imatrikulace: 2007 Vedoucí práce: Mgr. Aleš Kuda Oponent: ...
  • Relaps a prevence relapsu u patologických hráčů 

   Defence status: DEFENDED
   Trantina, František (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2017)
   Date of defense: 5. 9. 2017
   Vysoká škola: Univerzita Karlova .................................................... Fakulta: 1. lékařská fakulta Klinika adiktologie ...................................................................................Školní ...
  • Role prvního (re)lapsu v procesu doléčování z pohledu klienta a terapeuta 

   Defence status: DEFENDED
   Pavlovská, Amalie (Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2010)
   Date of defense: 24. 6. 2010
   Background: Na podkladě stáže v doléčovacím centru a zájmu o problematiku prevence relapsu jsem za téma práce zvolila otázku, zda hraje první (re)laps v procesu doléčování nějakou roli, a případně jakou. Cíle: Cíli práce ...
  • Sebemedikace alkoholem v období menopauzy a postmenopauzy 

   Defence status: DEFENDED
   Jandová, Tereza (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2021)
   Date of defense: 23. 6. 2021
   Bakalářská práce se zabývá fenoménem sebemedikace u žen v období menopauzy a postmenopauzy. Je rozdělena na teoretickou a výzkumnou část. Teoretická část je věnována teorii sebemedikace, významným publikovaným studiím ...
  • Užívání kokainu studenty na pražských vysokých a vyšších odborných školách: dotazníkové šetření 

   Defence status: DEFENDED
   Tichá, Laura (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2020)
   Date of defense: 4. 9. 2020
   Východiska: U rekreačního užívání kokainu v Praze během posledních let zaznamenáváme vzrůst, především mezi mladými lidmi v rámci společenských akcí. Prevalence užívání kokainu (podíl počtu jeho uživatelů k počtu všech ...
  • Účinné faktory léčby závislosti v terapeutické komunitě očima klientů 

   Defence status: DEFENDED
   Kršková, Lucie (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2019)
   Date of defense: 14. 6. 2019
   Cílem práce je pomocí polostrukturovaných rozhovorů zjistit, které účinné faktory klientům, v procesu jejich léčby závislosti, pomáhají. Co konkrétně jim pomáhá a co je pro ně z jejich pohledu užitečné a efektivní. Bakalářská ...
  • Způsoby využití některých prvků sociální práce doléčovacího centra Následné péče z pohledu klientů 

   Defence status: DEFENDED
   Krejsa, Bohumil (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2019)
   Date of defense: 6. 9. 2019

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV