Now showing items 1-20 of 89

  • Agrese v zařízeních ústavní péče pro osoby s mentálním postižením 

   Defence status: DEFENDED
   Kurzová, Gabriela (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 6. 2. 2013
   Tle topic of aggression in institutions for the people with intellectual disability is traditionally perceived as an exclusive problem of people with disability. The study aims to emphasize that more complex perspective ...
  • Analýza písemného projevu žáků vyučovaných analyticko-syntetickou metodou a genetickou metodou v průběhu prvního ročníku 

   Defence status: DEFENDED
   Veverková, Jana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2011)
   Date of defense: 19. 9. 2011
   Tato diplomová práce je zaměřena na písařské dovednosti ve výuce počátečního čtení a psaní v průběhu první třídy základní školy. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část představuje vývoj písma ...
  • Analýza testu školní připravenosti v kontextu vývoje dětí na konci předškolního věku 

   Defence status: DEFENDED
   Myšková, Lucie (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2007)
   Date of defense: 24. 1. 2007
   The thesis concerns various screening procedures applied on pre-school children with regard to their readiness to the school-entry. The chapters with theoretical basis mainly examine children's abilities and skills, like ...
  • Analýza zkoušky čtení u žáků vyučovaných analyticko-syntetickou a genetickou metodou 

   Defence status: DEFENDED
   Barešová, Pavlína (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 31. 5. 2010
   Gramotnost, jako znalost psané formy jazyka, má v dnešní společnosti zcela zásadní význam pro běžné a úspěšné fungování ve společnosti. Umět číst a psát je dnes spíše nutnost a samozřejmost, než mimořádná dovednost. ...
  • Balbuties z pohledu dospělých se zaměřením na psychologické dopady 

   Defence status: DEFENDED
   Vlasáková, Jana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2022)
   Date of defense: 15. 9. 2022
   The topic of the thesis Stuttering from the perspective of adults with a focus on the psychological impact was chosen based on the experience of the author, who also knew other people struggling with this speech disorder. ...
  • Cizojazyčná způsobilost žáků se specifickými poruchami učení na začátku procesu osvojování cizího jazyka na základní škole 

   Defence status: DEFENDED
   Špačková, Klára (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2011)
   Date of defense: 22. 6. 2011
   The dissertation is dealing with the issue of foreign language aptitude and foreign language abilities of pupils with learning disabilities at the beginning of the foreign language acquisition. The first part of the work ...
  • Copingové strategie osobních asistentek 

   Defence status: DEFENDED
   Bučková, Aneta (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019)
   Date of defense: 9. 1. 2019
   Práce osobních asistentů patří mezi pomáhající profese s vysokou mírou stresu a při jeho dlouhodobém působení v nevhodných pracovních podmínkách se u asistentů může rozvinout syndrom vyhoření. V teoretické části práce ...
  • Čtení adolescentů se specifickými poruchami učení 

   Defence status: DEFENDED
   Břečková Chalupová, Eva (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 25. 9. 2012
   The thesis investigates reading problems among adolescents with specific learning disabilities. The theoretical part of the paper outlines theoretical fundamentals of reading problems, different approaches to specific ...
  • Čtení u žáků s Aspergerovým syndromem 

   Defence status: DEFENDED
   Štarková, Monika (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014)
   Date of defense: 5. 9. 2014
   Bakalářská práce si klade za cíl zmapování porozumění čtenému textu u žáků s Aspergerovým syndromem navštěvujících 1. stupeň základní školy. Pro šetření jsou užity tři testy, kterými jsou test naslouchání, test čtení a ...
  • Děti s vývojovými obtížemi ve smyslu budoucích potíží ve čtení a psaní 

   Defence status: DEFENDED
   Černá, Michaela (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 3. 6. 2010
  • Dítě s ADHD v mateřské škole ve vztahu k pedagogovi 

   Defence status: DEFENDED
   Beranová, Klára (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2008)
   Date of defense: 21. 5. 2008
   The thesis consider a characteristic attributes of attention deficit hyperactivity disorders and attention deficit disorders (ADHD/ADD), their origin and typical manifestations. Thesis tries to find the best method of ...
  • Dítě s vývojovou dysfázií v běžné mateřské škole 

   Defence status: DEFENDED
   Tuhá, Michala (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014)
   Date of defense: 27. 5. 2014
   Diplomová práce se zabývá dětmi s narušenou komunikační schopností, které jsou vzdělávány v běžné mateřské škole. K realizaci výzkumného šetření byl vybrán výzkumný vzorek v podobě pěti dětí s narušenou komunikační schopností, ...
  • Dospělí lidé s mentálním postižením a náročné životní situace 

   Defence status: DEFENDED
   Šveráková, Lenka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2007)
   Date of defense: 22. 5. 2007
   Tématem práce jsou náročné životní situace u dospělých lidí s mentálním postižením. Teoretická část této práce obsahuje uvedení do problematiky náročných životních situací, identifikaci a popis těchto situací u většinové ...
  • Faktory ovlivňující vývoj sourozeneckého vztahu z pohledu zdravého sourozence dítěte s postižením 

   Defence status: DEFENDED
   Soukupová, Marie (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2011)
   Date of defense: 2. 6. 2011
   Tato bakalářská práce se zabývá percepcí sourozeneckého vztahu z pohledu zdravého sourozence dítěte s mentálním postižením. První část této práce pojednává o sourozeneckém vztahu jako součásti systému rodiny, upozorňuje ...
  • Funkcionalita a problémy v psaní u žáků Comenia Script (v etapě upevněného čtení) 

   Defence status: DEFENDED
   Kučerová, Olga (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014)
   Date of defense: 8. 9. 2014
   Předkládaná diplomová práce se věnuje problematice písma Comenia Script u žáků třetích tříd základních škol. Práce je tradičně rozdělena na dvě části - teoretickou a praktickou. Teoretická část je věnována škoní výuce ...
  • Funkcionalita a problémy v psaní u žáků třetích tříd 

   Defence status: DEFENDED
   Kubín, Daniel (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014)
   Date of defense: 8. 9. 2014
   Písmo a písemný projev je nedílnou součástí naší kultury a civilizace. Jedná se o významnou a nepostradatelnou dovednost, která z nás dělá plnohodnotného člena společnosti. Při osvojování této dovednosti mohou vznikat dílčí ...
  • Grafické projevy u ohrožených žáků mladšího školního věku 

   Defence status: DEFENDED
   Járka, Štěpán (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021)
   Date of defense: 11. 1. 2021
   Tato práce se zabývá specifickou oblastí poruch učení, která souvisí s hrubou a jemnou motorikou. Proto se zaměřuje především na projevy dysgrafie. Jejím cílem je totiž postihnout zvláštnosti této poruchy v závislosti na ...
  • Individualizovaný přístup k žákovi na počátku vzdělávání jako prevence školních obtíží 

   Defence status: DEFENDED
   Mrázková, Andrea (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 12. 9. 2012
   Cílem této diplomové práce je zjistit a představit, jak nahlížejí učitelé 1. tříd na možnosti realizace individualizovaného přístupu z hlediska prevence školních obtíží. Pro dosažení tohoto cíle byla zvolena metoda ...
  • Inkluzivní vzdělávání na základních školách v ČR pohledem vedení škol a školních speciálních pedagogů 

   Defence status: DEFENDED
   Mrázková, Jana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021)
   Date of defense: 10. 9. 2021
   Práce se zaměřuje na postoje školních speciálních pedagogů avedení škol ve vztahu k inkluzivnímu (společnému) vzdělávání na poli základních škol v České republice. Záměrem práce bylo analyzovat dosavadní výzkumná šetření ...
  • Jak vnímají děti na 1. stupni ZŠ spolužáka s ADHD? 

   Defence status: DEFENDED
   Vašátková, Veronika (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2009)
   Date of defense: 14. 9. 2009
   V této diplomové práci s názvem Jak vnímají děti na 1. stupni ZŠ spolužáka s ADHD se zaměřuji na konkrétní problémy dětí s ADHD, jejich spolužáky, rodiče a učitele a snažím se zjišťovat, jakým způsobem je možné dětem s ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV