Now showing items 1-20 of 56

  • Analýza sociálních sítí pomocí toků vnitrofiremní emailové komunikace 

   Defence status: DEFENDED
   Schmid, Jan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 15. 9. 2008
   Práce je především experimentem, který se snaží navázat na současné pokusy extrakce sociálních sítí z toků emailové komunikace, zkombinovat technické přístupy předchozích autorů a dále je metodologicky obohatit. Jako výchozí ...
  • Analýza vybraných koncepcí systémů kvality dalšího vzdělávání v České republice 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Straková, Michaela (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 11. 9. 2017
   The diploma thesis deals with the area of quality of further education. It focuses in detail on the concepts of quality of further education, standardized quality management systems at international level (ISO 9000, EFQM ...
  • Aspirace dětí z dětského domova 

   Defence status: DEFENDED
   Weissová, Aneta (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2013)
   Date of defense: 17. 6. 2013
   Bachelor thesis "Aspiration of Children from Children's Homes" discusses family plans and dreams of children from children's homes, who don't live in family enviroment, which is one of the main socialization agencies and ...
  • Benefitní systémy 

   Defence status: DEFENDED
   Kluchová, Regina (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2010)
   Date of defense: 14. 6. 2010
  • Budoucnost vyloučené lokality Janov 

   Defence status: DEFENDED
   Kolářová, Šárka (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2016)
   Date of defense: 22. 6. 2016
   Bakalářskou práci jsem nazvala "Budoucnost vyloučené lokality Janov". Cílem mé práce je popsat problematiku týkající se vyloučené lokality Janov. Důležitá je prevence kriminality se zaměřením na děti a mládež. Ve své práci ...
  • "Dobré" a "špatné" vztahy na pracovišti: Studie české firmy 

   Defence status: DEFENDED
   Haratická, Markéta (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2014)
   Date of defense: 23. 6. 2014
   Diplomová práce se zabývá problematikou interpersonálních vztahů na pracovišti. Jejím cílem je analyzovat vnitropodnikové vztahy ve vybrané firmě a zmapovat subjektivní interpretace vztahů z hlediska zaměstnanců. K tomu ...
  • Drobné podnikání 

   Defence status: DEFENDED
   Prokešová, Zuzana (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2009)
   Date of defense: 16. 6. 2009
   Bachelor thesis "Small entrepreneurship" deals with aspects drawing from entrepreneurial activities of small entrepreneurs. In its first part, the thesis focuses on definition of an entrepreneur, small entrepreneurship and ...
  • Drogová situace na Vsetínsku (motivace klientů) 

   Defence status: DEFENDED
   Filipová, Naďa (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2017)
   Date of defense: 12. 9. 2017
  • Faktory ovlivňující přechod absolventů VŠ na trh práce 

   Defence status: DEFENDED
   Mitkovová, Daniela (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2010)
   Date of defense: 22. 6. 2010
   The thesis is devoted to problem of transition of university graduates into the labor market. Having very complex character this situation is affected by many factors on both system and individual level. The starting point ...
  • Firemní kultura - od obecného pojetí ke konkrétnímu případu 

   Defence status: DEFENDED
   Haratická, Markéta (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2011)
   Date of defense: 13. 6. 2011
   This work is dedicated to corporate culture. The first part deals with the general concept of corporate culture, its definition, structure and influences, which it operates. There is mentioned the positive and negative ...
  • Firemní kultura a její vliv na motivaci zaměstanců 

   Defence status: DEFENDED
   Zika, Jiří (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2012)
   Date of defense: 11. 9. 2012
   Bc. Jiří Zika Abstrakt Diplomová práce věnovaná tématu firemní kultury a vlivu firemní kultury na motivaci. Zaměřuje se především na rozbor firemní kultury a následně se snaží ukázat vliv firemní kultury na motivaci. V ...
  • Firemní kultura a její vliv na práci se zákazníky v prostředí autoservisů na Praze 6 

   Defence status: DEFENDED
   Zika, Jiří (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2010)
   Date of defense: 14. 6. 2010
  • Firemní kultura vs. hodnotová orientace jejích zaměstnanců 

   Defence status: DEFENDED
   Syrůček, Petr (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2013)
   Date of defense: 24. 6. 2013
   Firmy působící na globální úrovni se musí mimo jiné vypořádat s kulturními rozdíly. Ty mohou být zdrojem nesrovnalostí při zavádění firemní kultury, kterou si s sebou přináší firma ze své mateřské země. Diplomová práce se ...
  • Flexibilní formy pracovní doby na trhu práce České republiky a jiných evropských zemí 

   Defence status: DEFENDED
   Mikeszová, Martina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 25. 9. 2006
   Pojem pracovní flexibility se objevuje na poli společenských věd teprve poslední dvě desetiletí, nicméně s velkou intenzitou nabývá na významu. Nové flexibilní formy práce a proměny na trhu práce se stávají předmětem mnoha ...
  • Flexibilní formy práce na trhu práce v České republice. Případová studie fungování nabídky a poptávky ve firmě 

   Defence status: DEFENDED
   Svobodová, Martina (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2014)
   Date of defense: 23. 6. 2014
   Diplomová práce pojednává o flexibilních formách práce v České republice. Po krátkém nastínění historie a teoretických rámců jsou představeny formy alternativních pracovních forem, se kterými se obecně na českém trhu práce ...
  • Hodnocení efektivity nastavení pracovních stáží v rámci programu Erasmus+ 

   Defence status: DEFENDED
   Veisová, Beáta (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 20. 6. 2017
  • Intergenerační vztahy z pohledu studentů středních škol 

   Defence status: DEFENDED
   Pacáková, Hana (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2010)
   Date of defense: 14. 6. 2010
  • Jak práce s klienty komunitního centra ve vyloučené lokalitě Zengrovka rozvíjejí jejich potenciál 

   Defence status: DEFENDED
   Zárubová Mirgová, Alena (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2019)
   Date of defense: 29. 1. 2019
   The bachelor thesis entitled "How to Workork with Community Center Clients in Excluded Zengrovka Locality Develops Their Potential "deals with the phenomena that occur in this locality as a consequence of social exclusion ...
  • Koučovací styl vedení zaměstnanců 

   Defence status: DEFENDED
   Sedláčková, Martina (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2013)
   Date of defense: 24. 6. 2013
   Diplomová práce Koučovací styl vedení zaměstnanců se zabývá novým přístupem vedení lidí ve firmách. V úvodu práce je popsán posun v nahlížení na ideální styl řízení lidí v organizacích, který se posouvá od dehumanizujícího ...
  • Ľubochňanci a jejich práce v zahraničí 

   Defence status: DEFENDED
   Huml, Tomáš (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2011)
   Date of defense: 13. 6. 2011
   Moje práce je zalo ena na kvalitativní analýze devíti rozhovor s mladými uboch anci a uboch ankami, kte í pracovali anebo pracují za hranicemi Slovenské republiky. Z jejich zku eností se sna ím zjistit, jaké d vody je vedou ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV