• Consequences of early ischemic hippocampal lesion in rats 

   Defence status: DEFENDED
   Mátéffyová, Adela (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2007)
   Date of defense: 19. 4. 2007
   Stroke is an important cause of neurological morbidity in infants and children, with an incidence of approximately 8 cases per 100000 per year (Giroud et af. 1995). In chi ldren, stroke is often under-recognized/unrecognized ...
  • Důsledky časného stresu pro další vývoj mozku 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Hanišová, Lucie (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 9. 9. 2015
   Negativní zkušenost v průběhu tzv. kritických vývojových period může vést ke zvýšenému riziku výskytu mentálních problémů či k ovlivnění průběhu neuropsychiatrických onemocnění v pozdějším životě. Důsledky časného stresu ...
  • Důsledky hyperthermie na nezralý mozek 

   Defence status: DEFENDED
   Starý, Robert (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 14. 9. 2010
   V této práci jsou nejprve vysvětleny základní pojmy z oboru epileptologie a je poukázáno na problematiku experimentálních studií. Zbytek práce je poté věnován febrilním záchvatům, jejich vzniku, rozvoji a vlivu na organismus. ...
  • GABAergná neurotransmisia vo vývoji mozgu 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Javorský, Tomáš (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 10. 9. 2018
  • Hipokampální neurogeneze v dospělém mozku a jeji změny v neuropsychiatrických onemocneních 

   Defence status: DEFENDED
   Brukhnová, Alena (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 6. 6. 2016
   Cílem mé bakalářské práce je shrnutí základních poznatků o neurogenezi v oblasti gyrus dentatus v hipokampu dospělého mozku. Zabývám se průběhem maturace, migrace nezralých neuronů a také funkční významností neurogeneze ...
  • Long-term functional consequences of early clonazepam exposure in immature rats 

   Defence status: DEFENDED
   Šubrt, Martin (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2009)
   Date of defense: 15. 9. 2009
   Vzhledem k širokému spektru účinnosti představují benzodiazepiny (BZs) jedny z nejčastěji předepisovaných léčiv. V určitých indikacích jsou podávány i během těhotenství a novorozencům či kojencům. Klinické studie však ...
  • Mechanismy poškození mozku v důsledku epileptické aktivity 

   Defence status: DEFENDED
   Šubrt, Martin (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2006)
   Date of defense: 14. 9. 2006
  • Ovlivní zvýšení tělesné teploty v průběhu epileptického statu u mláďat laboratorního potkana rozsah či charakter poškození hipokampu? 

   Defence status: DEFENDED
   Chott, Robert (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 10. 9. 2012
   Jako febrilní křeče jsou označovány epileptické záchvaty, vynikající v souvislosti s horečnatými stavy u dětí předškolního věku. U dospělých epileptiků se často v anamnéze vyskytuje febrilní status epilepticus (FSE), záchvat ...
  • Ovlivňuje status epilepticus v průběhu časného postnatálního období psychomotorický vývoj laboratorního potkana? 

   Defence status: DEFENDED
   Boťchová, Lenka (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2013)
   Date of defense: 2. 9. 2013
   Bibliografická identifikace Jméno a příjmení autora: Bc. Lenka Boťchová Název diplomové práce: Ovlivňuje status epilepticus v průběhu časného postnatálního období psychomotorický vývoj laboratorního potkana? Pracoviště: ...
  • Úloha neurogeneze ve vzniku epilepsie a epileptických komorbidit. 

   Defence status: DEFENDED
   Černíková, Nela (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 6. 6. 2016
   Produkce nových neuronů z proliferujících progenitorových buněk je v mozku savců zachována po celou dobu života a je významnou podmínkou normálního fungování mozku. Změny neurogeneze se podílejí na vzniku některých poruch ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV