• Analýza klauzí v českém souvětí 

   Defence status: DEFENDED
   Krůza, Oldřich (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2008)
   Date of defense: 8. 9. 2008
   Tato diplomová práce se zabývá problematikou identifikace klauzí v českých morfologicky označkovaných větách a vztahů mezi nimi. Problém pojímá jako úlohu strojového učení. Předkládá se formalismus pro vyznačení klauzí a ...
  • Artificial Neural Network for Opinion Target Identification in Czech 

   Defence status: DEFENDED
   Glončák, Vladan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2016)
   Date of defense: 8. 9. 2016
   Hlavným cieľom práce je využitie neurónových sietí, presnejšie sietí s pamäťovými bunkami LSTM, na identifikáciu cieľov hodnotení v českom jazyku. Ako vedľajší produkt vznikla pri vypracovávaní nová verzia českého datasetu ...
  • Automatická kontrola překladu 

   Defence status: DEFENDED
   Šimlovič, Juraj (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2011)
   Date of defense: 31. 1. 2011
   Prekladové pamäte sa stávajú u profesionálnych prekladateľov čím ďalej, tým viac populárne; a to predovšetkým v oblasti lokalizácie produktov a pri preklade odborných či oficiálnych dokumentov. Aj keď komerčné systémy ...
  • Automatické hodnocení kvality paralelních dvojjazyčných dat 

   Defence status: DEFENDED
   Kolovratník, David (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2007)
   Date of defense: 31. 5. 2007
   Statistický strojový překlad je metoda závislá zejména na velkém množství paralelních dvojjazyčných dat. Ty se používa jí pro trénování překladového modelu. Ten pak zastupuje úlohu pravidlového transferu, v některých ...
  • Automatické zjednodušování textů pro překlad 

   Defence status: DEFENDED
   Prokopová, Magdalena (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2007)
   Date of defense: 11. 9. 2007
   Tato práce se zabývá využitím automatického zjednodušování (simplifi akce) textů pro účely automatického překladu. Práce srovnává automatické zjednodušování a kotrolované psaní, co mají společného a jaké jsou jejich rozdíly. ...
  • Deep analysis in IQA: evaluation on real users dialogues. 

   Defence status: DEFENDED
   Ratkovic, Zorana (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2009)
   Date of defense: 14. 9. 2009
   Interactive Question Answering (IQA) is a natural and cohesive way for a user to obtain information by interactive with a system using natural language. With the advancement in Natural Language Processing, research in the ...
  • Exploiting Linguistic Data in Machine Translation 

   Defence status: DEFENDED
   Bojar, Ondřej (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2008)
   Date of defense: 3. 9. 2008
  • Implementace metod analýzy struktury českých souvětí. 

   Defence status: DEFENDED
   Dutkevič, Jiří (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2012)
   Date of defense: 18. 6. 2012
   Název práce: Implementace metod analýzy struktury českých souvětí. Autor: Jiří Dutkevič Katedra / Ústav: Ústav formální a aplikované lingvistiky Vedoucí bakalářské práce: doc. RNDr. Vladislav Kuboň, Ph.D., Ústav formální ...
  • Iterativní zdokonalování přepisu zvukových nahrávek s využitím zpětné vazby posluchačů 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Krůza, Jan Oldřich (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2020)
   Date of defense: 30. 9. 2020
   Iterativní zdokonalování přepisu zvukových nahrávek s využitím zpětné vazby posluchačů Abstrakt Tato disertační práce se zabývá zpřístupněním zvukových záznamů jednoho mluv- čího úzké i široké veřejnosti. Motivací práce ...
  • Linguistic Issues in Machine Translation between Czech and Russian 

   Defence status: DEFENDED
   Klyueva, Natalia (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2015)
   Date of defense: 22. 9. 2015
   V této disertační práci zkoumáme strojový překlad mezi češtinou a ruštinou z hlediska lingvisty. Pracujeme s několika pravidlovými a statistickými překladovými systémy a pomocí změn v jejích nastavení se snážíme dosáhnout ...
  • Logické spojky v postojové analýze 

   Defence status: DEFENDED
   Přikrylová, Katrin (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 8. 9. 2015
  • Machine Translation of Related Asian Languages 

   Defence status: DEFENDED
   Larasati, Septina Dian (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2010)
   Date of defense: 6. 9. 2010
   This thesis presents the development of an MT system between Indonesian and Malaysian. The system uses a method of almost a direct translation exploiting the similarity of both languages. This method was previously used ...
  • Porovnáni metod česko-ruského automatického překladu 

   Defence status: DEFENDED
   Bílek, Karel (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2014)
   Date of defense: 8. 9. 2014
   V této práci představuji několik metod česko-ruského automatického pře- kladu, včetně jak více historických, tak více moderních systémů, a včetně jak frá- zových, tak pravidlových systémů. Nejdříve stručně popisuji ...
  • Předpovídání trendů akciového trhu z novinových článků 

   Defence status: DEFENDED
   Serebryannikova, Anastasia (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
   Date of defense: 11. 9. 2018
   In this work we made an attempt to predict the upwards/downwards movement of the S&P 500 index from the news articles published by Bloomberg and Reuters. We employed the SVM classifier and conducted multiple experiments ...
  • Segmentační analýza českých vět 

   Defence status: DEFENDED
   Procházka, Jan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2008)
   Date of defense: 24. 6. 2008
   Cílem této práce je implementace segmentační analýzy českého jazyka včetně vytvoření seznamu separátorů. Kromě toho je zde navržena a implementována metoda rozdělení do klauzí. Implementace využívá český morfologický ...
  • Spojování segmentů v českých souvětích 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Čech, Josef (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2013)
   Date of defense: 20. 5. 2013
   Název diplomové práce: Spojování segmentů v českých souvětích Author: Bc. Josef Čech Katedra (ústav): ÚFAL - Ústav formalní a aplikované lingvistiky Vedoucí diplomové práce: doc. RNDr. Vladislav Kuboň Ph.D. e-mail: ...
  • Spojování segmentů v českých souvětích 

   Defence status: DEFENDED
   Čech, Josef (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2014)
   Date of defense: 26. 5. 2014
   Název diplomové práce: Spojování segmentů v českých souvětích Autor: Bc. Josef Čech Katedra (ústav): ÚFAL - Ústav formální a aplikované lingvistiky Vedoucí diplomové práce: doc. RNDr. Vladislav Kuboň Ph.D. e-mail: ...
  • Symbolické derivace funkce jedné reálné proměnné 

   Defence status: DEFENDED
   Skotnický, Stanislav (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2007)
   Date of defense: 11. 9. 2007
   Cieľom bakalárskej práce bude vytvoriť program na symbolické derivovanie funkcie jednej reálnej premennej s možnosťou využívania parametrov. Okrem derivácií bude program schopný zjednodušovať výrazy a funkcie. Program bude ...
  • Syntactic Analysis in Machine Translation 

   Defence status: DEFENDED
   Homola, Petr (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2009)
   Date of defense: 23. 9. 2009
  • Využití lingvistických informací při EBMT 

   Defence status: DEFENDED
   Týnovský, Miroslav (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2007)
   Date of defense: 11. 9. 2007
   Metoda strojového překladu založená na příkladech (EBMT) je korpusová metoda strojového překladu, která se pokouší získat překlad vstupního textu pomocí analogie s překladem textu podobného již hotového. Tato práce zkoumá ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV