Now showing items 1-20 of 30

  • Dělba domácích prací z hlediska genderu 

   Defence status: DEFENDED
   Gronesová, Jana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 21. 5. 2012
   Práce "Dělba domácích prací z hlediska genderu" se zabývá domácími pracemi a jejich rozdělením v domácnosti. V úvodních kapitolách se seznamujeme s vymezením pojmů domácí práce a gender. V dalších částech je postupně ...
  • Gender a politika v České republice 

   Defence status: DEFENDED
   Drahorádová, Ivana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 10. 6. 2013
  • Genderová identita u dětí 

   Defence status: DEFENDED
   Jovanovičová, Lucie (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016)
   Date of defense: 16. 5. 2016
  • Genderové předsudky a stereotypy v české společnosti 

   Defence status: DEFENDED
   Kolomá, Jana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 9. 1. 2013
   The thesis entitled Gender prejudices and stereotypes in the Czech society deals with such prejudices and the stereotypes that are the current social problem with which every man in his life can encounter since attending ...
  • Hodnoty v životě lidí žijících ekologickýcm způsobem života 

   Defence status: DEFENDED
   Plajnerová, Kristýna (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 9. 1. 2013
   Tato diplomová práce se zaměřuje na životní hodnoty lidí, kteří žijí ekologickým způsobem života. Rozděluje se na teoretickou a praktickou část. V teoretické části se zaměřuje na pojmy z ekologie, zabývá se životním stylem ...
  • Hudební subkultura jako referenční skupina 

   Defence status: DEFENDED
   Vejmelková, Jana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015)
   Date of defense: 19. 5. 2015
  • Jak bývalí uživatelé drog vnímají období své závislosti 

   Defence status: DEFENDED
   Hronková, Veronika (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2011)
   Date of defense: 12. 9. 2011
   Téma : Jak bývalí uživatelé drog vnímají období své závislosti Abstrakt: Diplomová práce se zaměřuje na skupinu bývalých uživatelů drog. Tito lidé svedli boj se závislostí a začlenili se do majoritní společnosti. Kvalitativní ...
  • Komparativní obsahová analýza časopisu Elle 

   Defence status: DEFENDED
   Paulasová, Alžběta (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015)
   Date of defense: 7. 9. 2015
   Bakalářská práce Komparativní obsahová analýza časopisu ELLE se zabývá srovnáním francouzské a české mutace lifestylového ženského magazínu ELLE v období od února 2014 do dubna 2014. V práci je nejprve magazín usazen do ...
  • Multikulturní teorie. Vztah mezi etikou autenticity a koncepcí multikulturalismu v teorii Charlese Taylora 

   Defence status: DEFENDED
   Volfová, Hana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 24. 5. 2010
   Tato bakalářská práce se zabývá teoriemi Charlese Taylora, jeho so-ciální a politickou teorií a jejím morálním zakotvením. Práce řeší proble-matiku multikulturalismu a její ovlivnění etikou autenticity a je rozdělena do ...
  • Mýty o domácím násilí ve světle skutečnosti 

   Defence status: DEFENDED
   Hanáková, Lucie (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2011)
   Date of defense: 23. 5. 2011
   Diplomová práce na téma "Mýty o domácím násilí ve světle skutečnosti" se zabývá nesprávnými a mylnými představami, které jsou s daným fenoménem spojovány. V první části jsou vymezeny základní pojmy, definice, znaky, druhy ...
  • Obraz singles v časopise Harper's Bazaar a v časopise Maxim 

   Defence status: DEFENDED
   Matoušková, Lucie (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2011)
   Date of defense: 12. 9. 2011
   Během 90. let se v české společnosti začala konstituovat nová společenská vrstva singles, která upouští od tradičních hodnot týkajících se vstupu do manželství a založení rodiny a rozhodla se žít o samotě. Právě singles ...
  • Obraz ženy a muže v učebnicích dějepisu 

   Defence status: DEFENDED
   Pilátová, Denisa (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014)
   Date of defense: 8. 9. 2014
   V práci se věnuji problematice genderu v učebnicích z hlediska obrazu ženy a muže. Především se zaměřuji na otázku "Jak je to se zachycením žen a mužů na obraze v učebnicích dějepisu?" Pojetí ženy a muže v předmětu dějepisu ...
  • Organizované volnočasové aktivity seniorů v současné české společnosti 

   Defence status: DEFENDED
   Kocurová, Tereza (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 10. 6. 2013
   Anotace: Tato bakalářská práce se zabývá organizovanými volnočasovými aktivitami seniorů v současné české společnosti. V první části vymezuje pojmy, které jsou obecně důležité pro jakoukoliv práci se seniory - tedy pojmy ...
  • Politika KSČ a ovlivňování přechodu žáka ze základní školy na školu střední očima pamětnic 

   Defence status: DEFENDED
   Eliášová, Jana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016)
   Date of defense: 12. 9. 2016
   Diplomová práce Katedra občanské výchovy a filosofie Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy Bc. Jana Eliášová Abstrakt a klíčová slova Tato diplomová práce se zabývá ovlivňováním přechodu žáka ze základní školy na školu ...
  • Postavení žen na trhu práce v České republice 

   Defence status: DEFENDED
   Soušek, Josef (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015)
   Date of defense: 19. 5. 2015
   Shrnutí Zaměstnání je důležitou součástí života každého jedince, jak dokazují jednotlivé výzkumy postojů žen a mužů k placené práci. Zároveň však platí fakt, že muži a ženy nemají stejné pracovní podmínky. Ve společnosti, ...
  • Práce a mateřství 

   Defence status: DEFENDED
   Hlaváčková, Hedvika (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014)
   Date of defense: 19. 5. 2014
   Tato diplomová práce se zabývá tématem práce a mateřství. První kapitola v teoretické části se věnuje historickému kontextu a popisuje vývoj postavení žen na trhu práce. Druhá kapitola rozebírá, jaké jsou trendy v současné ...
  • Prezidenti České republiky a jejich mediální obraz 

   Defence status: DEFENDED
   Šimáček, Jaroslav (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2011)
   Date of defense: 12. 9. 2011
   Jaroslav Šimáček - Abstrakt diplomové práce Diplomová práce "Prezidenti České republiky a jejich mediální obraz" analyzuje mediální obraz prezidentů ČR Václava Havla a Václava Klause v časopise Týden. Po vymezení role ...
  • Problematika péče o lidi trpící Alzheimerovou nemocí v České republice 

   Defence status: DEFENDED
   Novotná, Hana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 24. 5. 2010
   Tato bakalářská práce pojednává o problematice péče o člověka trpícího Alzheimerovou nemocí v České republice. Je zaměřena na příčiny, léčbu, prevenci a důsledky, které tato nemoc přináší jak pacientovi, tak jeho rodině a ...
  • Proč je zájmová činnost důležitá pro děti školního věku a mládež? 

   Defence status: DEFENDED
   Prchalová, Barbora (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 13. 9. 2010
  • Projekty sponzorování dětí z rozvojových zemí v Africe 

   Defence status: DEFENDED
   Matějů, Petr (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 11. 1. 2010
   88 7. Shrnutí a klíčová slova Tato práce se zaměřuje na problematiku přístupu českých organizací zajišťujícíCh projekty sponzorování dětí v rozvojových zemích v Africe k negativním dopadum jejich projektu. Popisuje stav ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV