• Alternativní metody řešení sporů a právo na soudní ochranu v ČR 

   Defence status: DEFENDED
   Peroutka, Jan (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2017)
   Date of defense: 16. 5. 2017
   The aim of this master's thesis was to describe alternative dispute resolutions in the overall context of the right to judicial protection guaranteed by the judicial system. In the Czech Republic, there are several ...
  • Dovolání v civilním procesu 

   Defence status: DEFENDED
   Jaroš, Adam (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
   Date of defense: 12. 9. 2018
   Dovolání v civilním soudním řízení je mimořádným opravným prostředkem, kterým lze napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu. Prostřednictvím dovolání Nejvyšší soud České republiky nejen napravuje vady právní rozhodnutí ...
  • Druhy civilního procesu 

   Defence status: DEFENDED
   Beroušková, Monika (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2017)
   Date of defense: 12. 9. 2017
   The attempt of this diploma thesis is to introduce the reader various types of civil procedure. The civil procedure is one of the types of justice besides criminal, administrative and institutional justice. The civil ...
  • Komparativní analýza zastoupení advokátem v českém a španělském civilním procesu 

   Defence status: DEFENDED
   Dubravská, Tereza (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
   Date of defense: 25. 1. 2019
   Tématem diplomové práce je komparativní analýza zastoupení advokátem v českém a španělském civilním procesu. První část práce se věnuje pojmu civilního procesu a jeho druhům. Druhá část práce obsahuje vymezení institutu ...
  • Náklady civilního soudního řízení 

   Defence status: DEFENDED
   Bečvář, Petr (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
   Date of defense: 27. 3. 2019
   Costs of civil proceedings Abstract The diploma thesis addresses the issue of costs of civil proceedings. The aim of the thesis is to provide a basic introduction to the issue of the costs of the proceedings and subsequently, ...
  • Odvolanie v civilnom procese 

   Defence status: DEFENDED
   Graus, Lukáš (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
   Date of defense: 25. 1. 2019
   Odvolanie v civilnom procese Tak ako v bežnom živote, tak aj pri rozhodovacej činnosti súdu môže dochádzať k pochybeniam, ktoré sa nedajú nikdy vylúčiť. Vydané rozhodnutie môže trpieť vadami, ktoré môžu mať rôzne charaktery ...
  • Odvolání v civilním procesu 

   Defence status: DEFENDED
   Němečková, Bára (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2016)
   Date of defense: 12. 9. 2016
   Resumé Odvolání v civilním procesu Cílem této diplomové práce je zaměřit se na právní úpravu nejhojněji využívaného řádného opravného prostředku v českém civilním procesu, kterým je odvolání. Ve své práci jsem se pokusila ...
  • Povinnost tvrzení a povinnost důkazní ve sporném občanskoprávním řízení 

   Defence status: DEFENDED
   Nováková, Hana (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
   Date of defense: 20. 2. 2019
   Resumé Tématem diplomové práce je povinnost tvrzení a povinnost důkazní ve sporném občanskoprávním řízení. Uvedené povinnosti patří mezi základní instituty procesního práva. Tím, že účastník řízení splní obě povinnosti a ...
  • Právní moc a vykonatelnost rozhodnutí 

   Defence status: DEFENDED
   Kekula, Vít (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
   Date of defense: 6. 12. 2018
   Legal force and enforcement of judgement Abstract The subject of this thesis are legal force and enforcement of judicial decisions adjudicated in the civil procedure. Its main goal is to provide an in depth yet comprehensive ...
  • Procesní podmínky civilního řízení 

   Defence status: DEFENDED
   Košútová, Veronika (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2016)
   Date of defense: 16. 5. 2016
   1 ABSTRAKT Procesní podmínky civilního řízení Má diplomová práce se věnuje problematice procesních podmínek civilního řízení, označovaných někdy také jako podmínky řízení. Tento pojem označuje právní institut, který vytváří ...
  • Příprava jednání v civilním procesu 

   Defence status: DEFENDED
   Pelcová, Zuzana (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
   Date of defense: 25. 1. 2019
   Příprava jednání v civilním procesu Abstrakt Tato diplomová práce se zabývá přípravou jednání v civilním procesu, jejímž cílem je co nejrychlejší projednání a rozhodnutí konkrétních případů, a to zpravidla při jediném ...
  • Příprava jednání v občanském soudním řízení 

   Defence status: DEFENDED
   Kindlová, Nikola (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2017)
   Date of defense: 16. 5. 2017
   Subject of this thesis is "Preparation of a hearing in the civil procedure". The term preparation of a hearing describes a set of procedures, which the presiding judge makes for better clarification of the judicial file ...
  • Řízení o omezení svéprávnosti 

   Defence status: DEFENDED
   Krejčí, Zuzana (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
   Date of defense: 25. 1. 2019
   Tato diplomová práce se zabývá především procesní úpravou řízení o omezení svéprávnosti obsažené v zákoně č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, účinném od 1. 1. 2014. Za tímto účelem ...
  • Řízení o svéprávnosti 

   Defence status: DEFENDED
   Palánová, Petra (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2017)
   Date of defense: 16. 5. 2017
   This thesis deals with the legal capacity proceedings, which are the procedural reflection of legislation of restriction on legal capacity included in the Civil code. The legal capacity is the key legal institution for the ...
  • Vybrané otázky dokazování ve sporném řízení 

   Defence status: DEFENDED
   Kabát, Jakub (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2016)
   Date of defense: 16. 5. 2016
   Resumé Tématem této diplomové práce jsou Vybrané otázky dokazování v civilním řízení sporném. Dokazování jako takové zaujímá v rámci civilního procesu významnou pozici, neboť je předpokladem pro vydání správného a spravedlivého ...
  • Zásada koncentrace v civilním procesu 

   Defence status: DEFENDED
   Onderková, Kristýna (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2017)
   Date of defense: 30. 1. 2017
   Zásada koncentrace jako jedna ze základních odvětvových zásad civilního procesu spočívá v povinnosti účastníků řízení vykonat určité procesní úkony ve vymezených fázích sporného řízení za účelem rychlého projednání věci a ...
  • Žaloba na obnovu řízení a pro zmatečnost 

   Defence status: DEFENDED
   Korbelová, Kateřina (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
   Date of defense: 12. 9. 2018
   Action for retrial and for nullity Abstract This diploma thesis deals with action for retrial and for nullity. The aim is to provide a systematic interpretation about both of these institutes and characterize them in a ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV