Now showing items 1-16 of 16

  • Estetická distance 

   Defence status: DEFENDED
   Kadlčíková, Radka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 20. 6. 2017
   This work will persue with the concept of psychical distance introduced into the aesthetic theory by Edward Bullough. Psychical distance is a state in which the current "me" is separated from its affects.Psychical distance ...
  • Frank Sibley a otázka supervenience estetických vlastností 

   Defence status: DEFENDED
   Horáček, Jakub (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 12. 9. 2017
   In this thesis, I focus on the aesthetic theory of British philosopher Frank Sibley and the connection between his theory and the theories of aesthetic supervenience (the thesis of dependency of aesthetic properties on the ...
  • Klastrová definícia umenia Denisa Duttona 

   Defence status: DEFENDED
   Kyjacová, Natália (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2022)
   Date of defense: 2. 2. 2022
   Práca sa zameriava na klastrovú definíciu umenia Denisa Duttona, jej kritiku a možnú obhajobu v kontexte evolučnej estetiky. Hlavnou témou, ktorá prácu sprevádza a na ktorú sa na pozadí Duttonovej teórie zameriava, je ...
  • Konceptualizmus ako estetický problém 

   Defence status: DEFENDED
   Ohrádková, Veronika (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 22. 6. 2016
   Cieľom bakalárskej práce je predstaviť otázky, ktoré vyvolalo konceptuálne umenie na poli výtvarného umenia. Konceptuálne umenie, v ktorom myšlienka predstavuje najdôležitejší aspekt diela, reprezentuje radikálny rozchod ...
  • Konceptuální umění a otázka estetické hodnoty 

   Defence status: DEFENDED
   Slabá, Eva (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 20. 6. 2019
   Abstrakt
 Bakalářské práce Konceptuální umění a otázka estetické hodnoty si klade za cíl analyzovat problematiku estetické hodnoty v rámci jedné současné reprezentativní teorie konceptuálního umění (text Petera Goldieho a ...
  • Metafora jako sémantická inovace 

   Defence status: DEFENDED
   Jiráková, Kristýna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 20. 6. 2017
   Tématem této práce je teorie metafory jakožto kreativního či významotvorného užití jazyka, jak byla vypracována primárně v rámci debaty filozofů jazyka a estetiků hlásících se k analytické filozofické tradici, která probíhala ...
  • Motiv antinomie vkusu v díle Franka Sibleyho 

   Defence status: DEFENDED
   Švehla, Matěj (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
   Date of defense: 2. 9. 2021
   Tématem bakalářské práce je interpretace úvah britského estetika a filozofa přirozeného jazyka Franka N. Sibleyho, jehož příspěvky k diskusi o estetickém souzení v rámci angloamerické, analytické filozofické tradice ...
  • Mýtus literárního 

   Defence status: DEFENDED
   Matysová, Daniela (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 23. 6. 2016
   Tato diplomová práce se zabývá možným propojením literární teorie Wolfganga Isera s analytickou filosofií jazyka. Zatímco analytický obrat k jazyku představím jen stručně, hlavní náplní práce bude prozkoumat dvě protikladné ...
  • Pojem aspektového vidění a jeho uplatnění v teorii metafory 

   Defence status: DEFENDED
   Waloschek, Jonáš (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
   Date of defense: 2. 9. 2021
   Diplomová práce nabízí jistý vhled do vývoje uvažování o metafoře a sleduje roli, jakou jednotlivé teorie přisuzují konceptu podobnosti a představivosti. Běžné vymezení metafory jako obrazného pojmenování, které se zakládá ...
  • Pojem kategorie umění v teorii estetického hodnocení uměleckých děl Kendalla Waltona 

   Defence status: DEFENDED
   Kolář, Karel (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2022)
   Date of defense: 31. 1. 2022
   Bakalářská práce nabízí kritickou interpretaci teorie estetického hodnocení uměleckých děl amerického filozofa umění Kendalla Waltona. Ten ve své studii Kategorie umění představuje teorii estetického souzení, dle které je ...
  • Problematické aspekty teorie nápodoby Kendalla L. Waltona 

   Defence status: DEFENDED
   Bučan, Jindřich (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 20. 6. 2019
   Tato bakalářská práce si klade za cíl kriticky přezkoumat teorii umělecké nápodoby amerického filozofa umění Kendalla Waltona, přičemž soustředit se bude zejména na vysvětlení povahy emocí při zkušenosti s uměleckými díly ...
  • Psychická distance a otázka estetické relevance nižších smyslů 

   Defence status: DEFENDED
   Osičková, Klaudie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 19. 6. 2018
   Tato bakalářská práce se zaměřuje na otázku estetického potenciálu nižších smyslů. Toto téma se opakovaně stává prubířským kamenem přijatelnosti teorií estetické zkušenosti. V této práci bude nahlíženo primárně prizmatem ...
  • Role míst nedourčenosti v procesu četby literárního díla 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Kadlčíková, Radka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 14. 9. 2016
   Práce se zaměřuje na dvě estetické teorie, které se primárně zabývají recepcí uměleckého díla literárního. Práce pojednává o fenomenologické estetice Romana Ingardena a recepční estetice Wolfganga Isera. Zkoumání je vedeno ...
  • Teorie metafory Paula Ricoeura v kontextu jeho polemiky se strukturalismem 

   Defence status: DEFENDED
   Waloschek, Jonáš (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 12. 9. 2017
   The bachelor thesis will be devoted to the reflection of the French philosopher Paul Ricoeur on the issue of the limits of the structuralist approach to language and literature. I pay attention to some central conceptual ...
  • Zkušenostní dimenze definice umění Arthura C. Danta 

   Defence status: DEFENDED
   Lojdová, Šárka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2022)
   Date of defense: 6. 10. 2022
   Title: The Experiental Dimension of Arthur C. Danto's Definition of Art Author: Mgr. Šárka Lojdová Department: Katedra Estetiky Supervisor: Mgr. Štěpán Kubalík, Ph.D. Abstract The main topic of the present dissertation ...
  • Znaková povaha umění v pojetí Jana Mukařovského a Nelsona Goodmana 

   Defence status: DEFENDED
   Rabiňák, Václav (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 12. 9. 2017
   The aim of the bachelor thesis entitled "Semiotic nature of Art in aesthetic theories of Jan Mukařovský and Nelson Goodman" is to present and then compare two systematic conceptions of the artwork as a sign. Despite the ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV