• Aktuální trendy v přírodovědném vzdělávání na základních a středních školách se zaměřením na první pomoc 

   Defence status: DEFENDED
   Loudová, Hana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2020)
   Date of defense: 13. 7. 2020
   This bachelor's thesis aims to create a literary review based on original research regarding the given topic, and thus help inform the public, especially teachers, about the issue of teaching science subjects and first ...
  • Analýza miskoncepcí v první pomoci u pedagogů a veřejnosti v ČR 

   Defence status: DEFENDED
   Křečková, Adéla (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2020)
   Date of defense: 16. 7. 2020
   První pomoc je definovaná jako soubor jednoduchých opatření vedoucí k omezení rozsahu a důsledků ohrožení zdraví či života. Její poskytování by se mělo řídit platnými postupy vydávanými každých pět let Evropskou resuscitační ...
  • Analýza miskoncepcí v první pomoci u pedagogů základních škol a gymnázií v České republice 

   Defence status: DEFENDED
   Zvěřinová, Gabriela (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 18. 9. 2018
   Adekvátní poskytnutí první pomoci by mělo být jednou ze základních dovedností, kterou občané mají. Tato povinnost vychází i z platných zákonů ČR. Evropská resuscitační rada pravidelně vydává tzv. Guidelines - doporučené ...
  • Faktory ovlivňující ochotu poskytnout laickou první pomoc jako modelový příklad prosociálního chování 

   Defence status: DEFENDED
   Havlová, Andrea (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
   Date of defense: 4. 6. 2019
   Bakalářská práce se věnuje problematice prosociálního chování a altruismu. Cílem prosociálního chování je pomoci druhému jedinci. Altruismus bývá řazen do prosociálního chování a organismus altruistickou pomoc často vykonává ...
  • Faktory ovlivňující přístup a motivaci žáků základních a středních škol k učení se první pomoci 

   Defence status: DEFENDED
   Havlíková, Barbara (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2022)
   Date of defense: 9. 6. 2022
   The first aid education is an effective way how to emphasize the importance of the first aid among wide society. School children are enthusiastic to gain new knowledge, have good learning dispositions and high rate of ...
  • Fyziologické aspekty tonutí 

   Defence status: DEFENDED
   Peňázová, Petra (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2020)
   Date of defense: 29. 1. 2020
   Bakalářská práce se věnuje problematice tonutí. Jde o celosvětově velký, lidské zdraví ohrožující problém. V České republice patří dokonce k nejčastějším způsobům úmrtí zachraňující osoby. Hlavním cílem práce bylo vytvořit ...
  • Problematika znechucení a jeho vztah k poskytování první pomoci 

   Defence status: DEFENDED
   Váňová, Barbora (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
   Date of defense: 1. 6. 2021
   The bachelor thesis investigates the phenomenon of disgust and its relationship to first aid. The main aim of this thesis is to review empirical research regarding the given topic and to outline possible connection between ...
  • Sourozenecké konstelace a jejich vliv na IQ 

   Defence status: DEFENDED
   Horký, Dominik (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 13. 9. 2016
   Tato práce se zabývá problematikou vlivu sourozeneckých konstelací na IQ. Klade si za cíl uspořádat jednotlivé náhledy na téma, porovnat různé studie mezi sebou a na základě toho navrhnout nové metody zkoumání této ...
  • Sourozenecké konstelace a jejich vliv na sexualitu člověka 

   Defence status: DEFENDED
   Pitáková, Hana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2017)
   Date of defense: 15. 9. 2017
   The focus of this thesis is on the influence of sibling constellation on human sexuality. It concentrates especially on the influence of the birth order on sexual strategy, mate choice, sexual orientation and sexual onset ...
  • Vliv nevlastních členů rodiny na osobnost člověka 

   Defence status: DEFENDED
   Chrenová, Karolína (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2020)
   Date of defense: 8. 9. 2020
   This thesis focuses on dynamics in blended and stepfamilies. The work focuses on relationships between their members and provides a basic insight into its ways of influence on human personality. Theories from evolutionary ...
  • Vliv pořadí narození a pohlaví sourozenců na sexuální chování a preference 

   Defence status: DEFENDED
   Daňková, Hana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
   Date of defense: 23. 9. 2021
   Vývoj člověka je ovlivňován řadou vrozených i environmentálních faktorů. Jedním z klíčových faktorů prostředí je rodina, její struktura a dynamika vzájemných vztahů. Ty se mimo jiné mohou odvíjet od pořadí narození. Prací ...
  • Vliv pořadí narození na vybraná duševní onemocnění 

   Defence status: DEFENDED
   Havlová, Adéla (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
   Date of defense: 7. 9. 2021
   Práce poskytuje základní vhled do problematicky vlivu pořadí narození na mentální zdraví člověka. Porovnává vliv pořadí narození na třech vybraných duševních onemocněních: schizofrenii, úzkosti a depresích V úvodu jsou ...
  • Vliv věku rodičů na život potomka 

   Defence status: DEFENDED
   Poneszová, Viktorie (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2017)
   Date of defense: 2. 6. 2017
   Práce je zaměřena na problematiku rodičovství a zabývá se vlivem rodičovského věku na život potomka se zaměřením na europoidní etnikum. V posledních letech dochází k významnému nárůstu věku rodičů při narození prvního ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV