• Akcionářský pivovar na Smíchově 1869-1918 

   Minařík, Martin (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 23. 6. 2010
   Bakalářské práce je případovou studií Akcionářského pivovaru na Smíchově v letech 1869-1918. Analyzuje mechanismy fungování podniku, hospodářské výsledky, technologickou úroveň a snaží se postihnout celkový význam smíchovského ...
  • Akcionářský pivovar na Smíchově 1918-1948 

   Minařík, Martin (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 4. 6. 2012
   Diplomová práce je případovou studií Akcionářského pivovaru na Smíchově v letech 1918-1948. Studie je na jedné straně příspěvkem k business history meziválečného Československa, ale zároveň mapuje přechod úspěšné akciové ...
  • Amatérské divadlo ve veřejném prostoru českého maloměsta druhé poloviny 19. a první poloviny 20.století. Formování, činnost a sociální zázemí divadelních spolků ve Mšeně a Mnichově Hradišti v komparativní perspektivě 

   Zabilanská, Petra (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 8. 9. 2014
   Práce se zaměřuje na formování a činnost amatérských divadelních spolků maloměsta ve středních Čechách druhé poloviny devatenáctého a první poloviny dvacátého století, a sice divadelních spolků ve Mšeně a Mnichově Hradišti. ...
  • Banka československých legií v letech 1919-1938 

   Brádlerová, Daniela (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 31. 5. 2006
   Předkládaná disertační práce má za cíl zpracovat pokud možno celistvý obraz, na československém meziválečném peněžním trhu do značné míry ojedinělé, bankovní instituce - Banky československých legií. Těžiště práce spočívá ...
  • Banka Slavia 1869 -1918. Podnikání, podnikatelské strategie a sociální zakotvení. 

   Pojar, Vojtěch (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 10. 9. 2013
   Předkládaná bakalářská práce je případovou studií vývoje Vzájemně pojišťovací banky Slavie v letech 1869-1918. Představuje příspěvek k business history českého podnikání v dlouhém devatenáctém století. Studie sleduje Slavii ...
  • Bethel Henry Strousberg a pád jeho podnikání na Zbirožsku v období tzv. velké deprese 

   Turková, Barbora (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 12. 9. 2016
   Bakalářská práce je případová studie, jejímž předmětem je analýza podnikání německého podnikatele a "krále železnic" Bethela Henryho Strousberga na Zbirožsku. Ten koupil v roce 1868 velkostatek Zbiroh a hodlal z této ...
  • Cementárna v Radotíně - založení, produkce, podnikatelské strategie 1871- 1921 

   Gecko, Tomáš (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 14. 9. 2011
   Tato bakalářská práce se soustředí na dějiny cementárny v Radotíně od jejího založení v roce 1871 až do roku 1921, kdy se továrna stala součástí velké pražské firmy. Práce je vypracována metodou business history a cementárna ...
  • České pivovarnictví 1869-1918, podnikatelské strategie, kartelizace, odbyt 

   Pánková, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 23. 9. 2010
   Diplomová práce se snaží postihnout základní faktory formující vývoj pivovarnictví na našem území v letech 1869-1918. Činí tak pomocí analýzy fungování tří podniků, které představují tři odlišné cesty k pivovarskému ...
  • Československá námořní plavba (1948-1989) 

   Krátká, Lenka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 14. 2. 2017
   DISERTAČNÍ PRÁCE ABSTRAKT ČESKOSLOVENSKÁ NÁMOŘNÍ PLAVBA, 1948-1989 CZECHOSLOVAK OCEAN SHIPPING, 1948-1989 2016 Lenka Krátká Práce se věnuje problematice založení a rozvoje československé námořní plavby v období let 1948- ...
  • Československo-íránské vztahy v letech 1918-1938. Politika, hospodářství, kultura, vystěhovalectví a krajanské kolonie 

   Jůnová Macková, Adéla (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 25. 9. 2012
   Práce se komplexně zabývá československo-íránskými vztahy v meziválečném období. Zkoumá jejich politický, kulturní a především hospodářský rozměr. Osu pojednání tvoří podnikatelské aktivity československých firem, které ...
  • Činnost a postavení Waltera Bertsche v hospodářství Protektorátu Čechy a Morava 

   Guttek, Lukáš (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 25. 6. 2007
   S okupací českých zemí a vznikem Protektorátu Čechy a Morava došlo k dalekosáhlým právním změnám ve všech oblastech života. Jedna z razantních postihla rovněž hospodářství. V období před vlastní okupací vypracovalo říšské ...
  • Deutsche Nationalpartei - vznik, program, činnost 1919-1925 

   Vlček, Pavel (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2007)
   Date of defense: 26. 6. 2007
   Ve své diplomové práci hodlám analyzovat postavení Deutsche Nationalpartei v politickém prostředí první Československé republiky. Zaměřil jsem se na vznik, program, duchovní milieu a činnost této významné německé nacionálni ...
  • "Grenzlandschicksal": Ideová konstrukce německého hraničářského románu z Čech - případ Wilhelma Pleyera 

   Pípalová, Anna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 10. 9. 2012
   Základním záměrem této práce je zkoumání instrumentalizace německé radikálně nacionální beletrie. Těžiště práce spočívá v analýze hraničářských románů Wilhelma Pleyera. Cílem této analýzy je interpretace Pleyerova pokusu ...
  • "Heimat in Ketten": Vývoj ideové konstrukce německého hraničářského románu v době První republiky 

   Pípalová, Anna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 19. 6. 2017
   (česky) Předkládaná diplomová práce analyzuje německé hraničářské romány (Grenzlandroman) meziválečného období, konkrétně díla autorů Roberta Hohlbauma Grenzland (1921), Rudolfa Haase Heimat in Ketten (1924), Bruno Nowaka ...
  • Jadrníčkové. Cesta od tkalcovského stavu k podnikatelské a komunální elitě ve Fryštáku 19. a první poloviny 20. století 

   Láník, Petr (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 17. 9. 2009
   Diplomová práce je zaměřena na poznání místní elitní rodiny Jadrníčkovy ve Fryštáku v 19. a první polovině 20. století. Studie sleduje jejich podnikání, soukromý život, činnost v místní samosprávě a spolcích, mezigenerační ...
  • Jan Otto, podnikatel, politik a kulturní činitel 1841-1916 

   Herc, Svatopluk (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 22. 6. 2009
   Bakalářská práce se zabývá osobností Jana Otty (1841 - 1916), kterého se snaží představit jako jednoho z nejvýznamnějších podnikatelských, kulturních, politických a hospodářských reprezentantů české národní společnosti ...
  • Jan Otto- podnikatel a bankovní manažer 

   Herc, Svatopluk (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 20. 9. 2013
   Předkládaná diplomová práce se zabývá nakladatelem Janem Ottou (1841 - 1916), jednou z nejvýznamnějších osobností české národní společnosti sklonku 19. a počátku 20. století. Na základě důkladného studia archivního materiálu ...
  • Jazzová sekce - občanská společnost a totalitní moc v Československu 70. a 80.let 20.století 

   Mejzr, Martin (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 19. 6. 2013
   Jazzová sekce byla amatérskou organizací, která vznikla z popudu několika nadšenců se záměrem rozvíjet jejich společného koníčka - jazzovou hudbu. Vše začalo běžným pořádáním koncertů a festivalů, vydáváním "sekčních" ...
  • Josef Macek a první československá pozemková reforma 

   Štěrba, Petr (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 11. 9. 2019
   The diploma thesis Josef Macek and the First Czechoslovakian Land Reform is focused on the theoretical work and political engagement of a prominent Czech economist and social democratic politician Josef Mack (1887 - 1972) ...
  • Kartelizace chmelařství v Českých zemích, 1890-38 

   Pojar, Vojtěch (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 14. 9. 2016
   České země patřily po většinu 19. a ve 20. století k největším světovým výrobcům chmele. Chmel byl zároveň významným exportním artiklem ekonomiky meziválečné ČSR. Předkládaná diplomová práce se snaží objasnit proces ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV