• Akcionářský pivovar na Smíchově 1869-1918 

   Defence status: DEFENDED
   Minařík, Martin (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 23. 6. 2010
   Bakalářské práce je případovou studií Akcionářského pivovaru na Smíchově v letech 1869-1918. Analyzuje mechanismy fungování podniku, hospodářské výsledky, technologickou úroveň a snaží se postihnout celkový význam smíchovského ...
  • Akcionářský pivovar na Smíchově 1918-1948 

   Defence status: DEFENDED
   Minařík, Martin (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 4. 6. 2012
   Diplomová práce je případovou studií Akcionářského pivovaru na Smíchově v letech 1918-1948. Studie je na jedné straně příspěvkem k business history meziválečného Československa, ale zároveň mapuje přechod úspěšné akciové ...
  • Amatérské divadlo ve veřejném prostoru českého maloměsta druhé poloviny 19. a první poloviny 20.století. Formování, činnost a sociální zázemí divadelních spolků ve Mšeně a Mnichově Hradišti v komparativní perspektivě 

   Defence status: DEFENDED
   Zabilanská, Petra (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 8. 9. 2014
   Práce se zaměřuje na formování a činnost amatérských divadelních spolků maloměsta ve středních Čechách druhé poloviny devatenáctého a první poloviny dvacátého století, a sice divadelních spolků ve Mšeně a Mnichově Hradišti. ...
  • Banka československých legií v letech 1919-1938 

   Defence status: RECOGNIZED
   Brádlerová, Daniela (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 31. 5. 2006
   Předkládaná disertační práce má za cíl zpracovat pokud možno celistvý obraz, na československém meziválečném peněžním trhu do značné míry ojedinělé, bankovní instituce - Banky československých legií. Těžiště práce spočívá ...
  • Banka Slavia 1869 -1918. Podnikání, podnikatelské strategie a sociální zakotvení. 

   Defence status: DEFENDED
   Pojar, Vojtěch (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 10. 9. 2013
   Předkládaná bakalářská práce je případovou studií vývoje Vzájemně pojišťovací banky Slavie v letech 1869-1918. Představuje příspěvek k business history českého podnikání v dlouhém devatenáctém století. Studie sleduje Slavii ...
  • Bethel Henry Strousberg a pád jeho podnikání na Zbirožsku v období tzv. velké deprese 

   Defence status: DEFENDED
   Turková, Barbora (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 12. 9. 2016
   Bakalářská práce je případová studie, jejímž předmětem je analýza podnikání německého podnikatele a "krále železnic" Bethela Henryho Strousberga na Zbirožsku. Ten koupil v roce 1868 velkostatek Zbiroh a hodlal z této ...
  • Cementárna v Radotíně - založení, produkce, podnikatelské strategie 1871- 1921 

   Defence status: DEFENDED
   Gecko, Tomáš (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 14. 9. 2011
   Tato bakalářská práce se soustředí na dějiny cementárny v Radotíně od jejího založení v roce 1871 až do roku 1921, kdy se továrna stala součástí velké pražské firmy. Práce je vypracována metodou business history a cementárna ...
  • České pivovarnictví 1869-1918, podnikatelské strategie, kartelizace, odbyt 

   Defence status: DEFENDED
   Pánková, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 23. 9. 2010
   Diplomová práce se snaží postihnout základní faktory formující vývoj pivovarnictví na našem území v letech 1869-1918. Činí tak pomocí analýzy fungování tří podniků, které představují tři odlišné cesty k pivovarskému ...
  • Československá námořní plavba (1948-1989) 

   Defence status: DEFENDED
   Krátká, Lenka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 14. 2. 2017
   DISERTAČNÍ PRÁCE ABSTRACT ČESKOSLOVENSKÁ NÁMOŘNÍ PLAVBA, 1948-1989 CZECHOSLOVAK OCEAN SHIPPING, 1948-1989 2016 Lenka Krátká This work is concentrated on the topic of establishment and development of the Czechoslovak ocean ...
  • Československo-íránské vztahy v letech 1918-1938. Politika, hospodářství, kultura, vystěhovalectví a krajanské kolonie 

   Defence status: DEFENDED
   Jůnová Macková, Adéla (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 25. 9. 2012
   The work deals with Czechoslovak-Iranian relations in the interwar period and reflects their political, cultural and in particular economic dimension. The entrepreneurial activities of Czechoslovak enterprises that managed ...
  • Činnost a postavení Waltera Bertsche v hospodářství Protektorátu Čechy a Morava 

   Defence status: DEFENDED
   Guttek, Lukáš (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 25. 6. 2007
   S okupací českých zemí a vznikem Protektorátu Čechy a Morava došlo k dalekosáhlým právním změnám ve všech oblastech života. Jedna z razantních postihla rovněž hospodářství. V období před vlastní okupací vypracovalo říšské ...
  • Deutsche Nationalpartei - vznik, program, činnost 1919-1925 

   Defence status: DEFENDED
   Vlček, Pavel (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2007)
   Date of defense: 26. 6. 2007
   Die Deutsche Nationalpartei war eine bedeutende politische Partei der deutchen Minderheit in der ersten Tsehechoslowakischen Republik. Es war eine radikale nationalistische rechts-orientierte Partei, deren Ideenwurzeln von ...
  • "Grenzlandschicksal": Ideová konstrukce německého hraničářského románu z Čech - případ Wilhelma Pleyera 

   Defence status: DEFENDED
   Pípalová, Anna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 10. 9. 2012
   Základním záměrem této práce je zkoumání instrumentalizace německé radikálně nacionální beletrie. Těžiště práce spočívá v analýze hraničářských románů Wilhelma Pleyera. Cílem této analýzy je interpretace Pleyerova pokusu ...
  • "Heimat in Ketten": Vývoj ideové konstrukce německého hraničářského románu v době První republiky 

   Defence status: DEFENDED
   Pípalová, Anna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 19. 6. 2017
   (česky) Předkládaná diplomová práce analyzuje německé hraničářské romány (Grenzlandroman) meziválečného období, konkrétně díla autorů Roberta Hohlbauma Grenzland (1921), Rudolfa Haase Heimat in Ketten (1924), Bruno Nowaka ...
  • Jadrníčkové. Cesta od tkalcovského stavu k podnikatelské a komunální elitě ve Fryštáku 19. a první poloviny 20. století 

   Defence status: DEFENDED
   Láník, Petr (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 17. 9. 2009
   Diplomová práce je zaměřena na poznání místní elitní rodiny Jadrníčkovy ve Fryštáku v 19. a první polovině 20. století. Studie sleduje jejich podnikání, soukromý život, činnost v místní samosprávě a spolcích, mezigenerační ...
  • Jan Otto, podnikatel, politik a kulturní činitel 1841-1916 

   Defence status: DEFENDED
   Herc, Svatopluk (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 22. 6. 2009
   Bakalářská práce se zabývá osobností Jana Otty (1841 - 1916), kterého se snaží představit jako jednoho z nejvýznamnějších podnikatelských, kulturních, politických a hospodářských reprezentantů české národní společnosti ...
  • Jan Otto- podnikatel a bankovní manažer 

   Defence status: DEFENDED
   Herc, Svatopluk (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 20. 9. 2013
   Předkládaná diplomová práce se zabývá nakladatelem Janem Ottou (1841 - 1916), jednou z nejvýznamnějších osobností české národní společnosti sklonku 19. a počátku 20. století. Na základě důkladného studia archivního materiálu ...
  • Jazzová sekce - občanská společnost a totalitní moc v Československu 70. a 80.let 20.století 

   Defence status: DEFENDED
   Mejzr, Martin (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 19. 6. 2013
   Jazzová sekce byla amatérskou organizací, která vznikla z popudu několika nadšenců se záměrem rozvíjet jejich společného koníčka - jazzovou hudbu. Vše začalo běžným pořádáním koncertů a festivalů, vydáváním "sekčních" ...
  • "Jeden za všechny, všichni za jednoho!" Role Bund der Deutschen a jeho předchůdců ve veřejném prostoru českých zemí 1918-1938. 

   Defence status: DEFENDED
   Balcarová, Jitka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 25. 9. 2012
   The work analyzes the German economic "defense" associations for support and development of the "economic national possession" in phase of the interwar Czechoslovakia. Their institutional representatives were the so-called ...
  • Josef Macek a první československá pozemková reforma 

   Defence status: DEFENDED
   Štěrba, Petr (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 11. 9. 2019
   The diploma thesis Josef Macek and the First Czechoslovakian Land Reform is focused on the theoretical work and political engagement of a prominent Czech economist and social democratic politician Josef Mack (1887 - 1972) ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV