Now showing items 1-20 of 49

  • Biskup Pavel Huyn a jeho podíl na založení Kongregace Sester Těšitelek Božského Srdce Ježíšova 

   Defence status: DEFENDED
   Holasová, Pavlína (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2017)
   Date of defense: 4. 9. 2017
   The bachelor thesis: Bishop Pavel Huyn and his partecipation of the fouding of the Congregation the Sisters Consolers of the Sacred heart of Jesus. The thesis deals with person bishop of Brno Pavel Huyn in context with the ...
  • Bývalý klášter premonstrátek v Louňovicích pod Blaníkem 

   Defence status: DEFENDED
   Smetanová, Marie (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2008)
   Date of defense: 3. 9. 2008
   ANGLICKÁ ANOTACE FORMER KONVENT OF PREMONSTRATENSIAN NUNS IN LOUŇOVICE POD BLANÍKEM Middle Age - Convent - Premonstratensian nuns - Louňovice pod Blaníkem - history Bachelor thesis focuses on history of Premonstratensian ...
  • Církevní dějiny Benešova ve světle archeologických výzkumů 

   Defence status: DEFENDED
   Váňová, Libuše (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2011)
   Date of defense: 30. 5. 2011
   99 Bibliografická citace Církevní dějiny Benešova ve světle archeologických výzkumů /rukopis/: diplomová práce / Váňová Libuše; vedoucí práce: Petr Kubín. - Praha, 2011. - 99 s. Anotace: Diplomová práce "Církevní dějiny ...
  • Církevní politika KSČ a státu v severovýchodních Čechách v letech 1948-1960 

   Defence status: DEFENDED
   Kafka, Jan (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2016)
   Date of defense: 25. 2. 2016
   Jan Kafka: Religious Policy of the Communist Party and the State in North-East Bohemia in years 1948-1960 Zkrácená anotace v anglickém jazyce The presented thesis surveys the development and forms of religious policy of ...
  • Dějiny cisterciáckého kláštera na Zbraslavi do husitské revoluce 

   Defence status: DEFENDED
   Šulc, Jan (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2021)
   Date of defense: 8. 9. 2021
   The Bachelor thesis focuses on the beginnings of the Cistercian monastery in Zbraslav, its boom and its importance right after the monastery was founded by the Czech and Polish king Wenceslas II until the plundering by the ...
  • Dějiny cisterciáckého kláštera ve Žďáru nad Sázavou od poloviny 14. století do roku 1520 

   Defence status: DEFENDED
   Severová, Klára (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2015)
   Date of defense: 18. 6. 2015
   Tato diplomová práce tematicky navazuje na moji bakalářskou práci "Počátky cisterciáckého kláštera ve Žďáru nad Sázavou" napsanou a obhájenou na zdejší fakultě v akademickém roce 2010/2011. Její náplní je dějinný vývoj ...
  • Dějiny farnosti Budišov u Třebíče v 1. polovině 20. století 

   Defence status: DEFENDED
   Trnková, Blanka (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2018)
   Date of defense: 20. 6. 2018
  • Dějiny kaple sv. Huberta na zámku Konopiště 

   Defence status: DEFENDED
   Sedláčková, Jana (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2013)
   Date of defense: 28. 1. 2013
   diplomové práce Dějiny kaple sv. Huberta na zámku Konopiště Cílem práce je snaha vyzdvihnout význam kaple na Konopišti v celé jeho historii, nastínit zásahy do její podoby jednotlivými majiteli zámku, popsat, jak se měnilo ...
  • Dějiny kláštera Na Slovanech v době husitské a poděbradské 

   Defence status: DEFENDED
   Pohunek, Michal (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2023)
   Date of defense: 14. 2. 2023
   Michal POHUNEK, Dějiny kláštera Na Slovanech v době husitské a poděbradské. Praha 2022. Disertační práce. Abstrakt Disertační práce Dějiny kláštera Na Slovanech v době husitské a poděbradské zpracovává systematicky a ...
  • Dějiny kláštera Na Slovanech za husitství v letech 1419-1442 

   Defence status: DEFENDED
   Pohunek, Michal (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2014)
   Date of defense: 12. 6. 2014
   Bc. Michal Pohunek: Dějiny kláštera Na Slovanech za husitství v letech 1419 - 1442 Anotace Práce popisuje dějiny kláštera Na Slovanech, později též zvaného Emauzy na Novém Městě v Praze, a to v období husitské revoluce v ...
  • Dějiny teologické fakulty v Praze: Od založení do roku 1419 

   Defence status: DEFENDED
   Šenk, Martin (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2021)
   Date of defense: 24. 6. 2021
   Tato diplomová práce se zabývá dějinami teologické fakulty v Praze od jejího založení v roce 1347 až do vypuknutí husitské revoluce. Práce se tedy nejprve věnuje předpokladům založení obecného učení v Praze a zakladatelskému ...
  • Dějiny Vilimovského kláštera a jeho majetku od založení do zániku 

   Defence status: DEFENDED
   Pehal, Zdeněk (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2006)
   Date of defense: 1. 6. 2006
  • Dvojité kláštery v premonstrátském řádu 

   Defence status: DEFENDED
   Zemanová, Hana (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2010)
   Date of defense: 1. 6. 2010
   RESUMÉ Tato práce o dvojitých klášterech v premonstrátském řádu popisuje chronologicky vznik těchto klášterů od jejich počátku až do 12. století a to nejen na Východě, ale i na Západě. Dvojité kláštery vznikaly živelně ...
  • Encyklika "Mit brennender Sorge" a její historické pozadí 

   Defence status: DEFENDED
   Radoměřská, Terezie (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2006)
   Date of defense: 1. 6. 2006
   Resumé Terezie Radoměřská Encyklika "Mit brennender Sorge" a její historické pozadí Bakalářská práce, 2006 Práce "Encyklika "Mit brennender Sorge" a její historické pozadí" se věnuje tématu vztahů mezi Vatikánem a Německou ...
  • Farář Josef Toufar - oběť komunistického režimu 

   Defence status: DEFENDED
   Černá, Renata (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2006)
   Date of defense: 1. 6. 2006
  • Historie a stavební vývoj kostela sv. Pankráce v Praze 

   Defence status: DEFENDED
   Katrák, Ondřej (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2008)
   Date of defense: 3. 9. 2008
   Ondřej Katrák Historie a stavební vývoj kostela sv. Pankráce v Praze bakalářská práce RESUMÉ Objevením základů románské rotundy pod barokním kostelem sv. Pankráce v době, kdy probíhala výstavba pražského metra na trase C, ...
  • Historie farnosti Nusle v letech 1903-1938 

   Defence status: DEFENDED
   Kasková, Kateřina (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2009)
   Date of defense: 2. 9. 2009
   Resumé bakalářské práce Kateřina Kasková HISTORIE FARNOSTI NUSLE V LETECH 1903 - 1938 Cílem práce je zmapování života ve farnosti Nusle od jejího založení v roce 1903 až do začátku II. světové války. Vzhledem k tomu, že o ...
  • Historie farnosti Stará Říše v 1. polovině 20. století 

   Defence status: DEFENDED
   Veselá, Anna (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2017)
   Date of defense: 4. 9. 2017
   This thesis describes the transformation of a parish life in Stará Říše in the context of historical events of the first half of the 20th century. This historical period represents the parish at the beginning of the new ...
  • Kanonizace Ludvíka Svatého 

   Defence status: DEFENDED
   Šárovcová, Klára (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2017)
   Date of defense: 4. 9. 2017
   This Bachelor's thesis focuses on the process of canonization of the Louis IX of France. Although king Louis earned the reputation of saint during his lifetime and canonization process began soon after his death, the case ...
  • Kanonizace sv. Tomáše Akvinského 

   Defence status: DEFENDED
   Štěpánek, Robert Benno (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2019)
   Date of defense: 18. 6. 2019
   Kanonizace svatého Tomáše Akvinského Anotace Tato práce se zabývá kanonizačním procesem Tomáše Akvinského ve vztahu k jeho specifickým okolnostem a k obecným dobovým zvyklostem na poli svatořečení. Zatímco u hrobu ctihodného ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV