• Anglická a ruská karikatura během Napoleonova tažení do Ruska roku 1812 

   Buttigová, Katrin (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2014)
   Date of defense: 2. 9. 2014
   Napoleonovo tažení do Ruska roku 1812, poskytlo příležitost ke srovnání reflexí této události, v níž se střetly dva proudy pojetí karikatury, tedy západní a východní, aby společně reagovaly na svého nepřítele, Napoleona ...
  • Annín, Kašperské Hory a Strakonice jako modelové příklady stylové orientace a kulturně historických okolností vzniku nástěnných maleb před polovinou 14. století na Prácheňsku 

   Hule, Jan (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2014)
   Date of defense: 2. 9. 2014
   Předmětem této diplomové práce, věnované nástěnným malbám z 1. poloviny 14. století v Anníně, Kašperských Horách a Strakonicích, je předně podrobná analýza uvedených nástěnných maleb, zhodnocení stylových a ikonografických ...
  • Antifonář sedlecký a česká malba 13. století 

   Šubrtová, Jana (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2011)
   Date of defense: 6. 9. 2011
   Malířská výzdoba rukopisu Antifonáře sedleckého (Praha, NK ČR, XIII A 6) je významným dokladem vývoje malířství ve střední Evropě ve zlomovém období vývoje od pozdně románské ke gotické kultuře. Záměrem této práce je ...
  • Evangeliář Cim.2 Metropolitní kapituly u sv. Víta 

   Stoneová, Monika (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2012)
   Date of defense: 30. 1. 2012
   Bibliografická citace Evangeliář Cim. 2 z Metropolitní kapituly u sv. Víta Diplomová práce / Monika Stoneová; vedoucí práce: PhDr. Viktor Kubík, Ph.D. Praha, 2012, 196 s. Anotace Tato diplomová práce se zabývá malířskou ...
  • Františkánská bible z Knihovny Národního muzea v Praze (XII.B.13) v kontextu dobového malířství 13. století 

   Kurešová, Jana (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2018)
   Date of defense: 5. 6. 2018
   The Franciscan Bible from the National Museum Library in Prague (XII.B.13) Within the Context of 13th Century Painting The painted miniatures decorating the so-called Franciscan Bible (Prague, KNM XII.B.13), which dates ...
  • Historizující ornament v díle Josefa Mánesa 

   Kuthanová, Kateřina (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2018)
   Date of defense: 17. 1. 2018
   The core part of the thesis is devoted to the lifework of a Czech artist Josef Mánes (1820−1871) with an emphasis on the artworks which include historicist ornamentation. The main aim of the author is a typological definition ...
  • Iluminované rukopisy Jana IV. z Dražic 

   Jirková, Kateřina (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2014)
   Date of defense: 2. 9. 2014
   Diplomová práce "Iluminované rukopisy Jana IV. z Dražic" je věnována souboru dochovaných iluminovaných rukopisů, které lze spojit s posledním pražským biskupem Janem IV. z Dražic. Nejprve je shrnuta a kriticky zhodnocena ...
  • Karikatura kontra propaganda: Napoleon Bonaparte navštěvuje nemocné morem v Jaffě aneb nové modely politických funkcí umění kolem r. 1800 

   Buttigová, Katrin (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2017)
   Date of defense: 20. 6. 2017
   Egyptian campaign of 1798 led by general Bonaparte had an important impact on the European culture in the end of 18th century and begining of the 19th century. Also the campaign itself was strongly reflected in period art ...
  • Litoměřický graduál z roku 1517 

   Kabourková, Jana (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2013)
   Date of defense: 4. 6. 2013
   Litoměřický graduál z roku 1517 Předmětem bakalářské práce je detailní monografická analýza utrakvistického graduálu z Litoměřic, datovaného do roku 1517 (Lovosice, SOA, IV C 1). Studie zahrnuje zhodnocení doposud vydané ...
  • Lounský graduál Pavla Mělnického z roku 1530 

   Blechová, Světlana (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2011)
   Date of defense: 6. 9. 2011
   Bakalářská práce "Lounský graduál Pavla Mělnického z roku 1530" nejprve shrnuje dosavadní odbornou literaturu k tématu, která se objevuje brzy po polovině 19. století (kap. 1). Jména objednavatele a iluminátora graduálu ...
  • Nástěnné malby v bývalé johanitské komendě a kostele sv. Prokopa ve Strakonicích 

   Hule, Jan (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2009)
   Date of defense: 7. 9. 2009
   RESUMÉ Nástěnné malby v bývalé johanitské komendě a kostele sv. Prokopa ve Strakonicích Bakalářská práce "Nástěnné malby v bývalé johanitské komendě a kostele sv. Prokopa ve Strakonicích" si bere za cíl základní vhled ...
  • Nástěnné malby v rotundě sv. Kateřiny ve Znojmě 

   Louženská, Monika (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2010)
   Date of defense: 25. 1. 2010
   Monika LOUŽENSKÁ NÁSTĚNNÉ MALBY V ROTUNDĚ SV. KATEŘINY VE ZNOJMĚ Bakalářská práce 2010 RESUMÉ Nástěnné malby ve znojemské rotundě sv. Kateřiny jsou památkou mimořádného významu pro celou střední Evropu. Ačkoli výmalba s ...
  • Německobrodský graduál Pavla Mělnického z roku 1506 

   Blechová, Světlana (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2013)
   Date of defense: 3. 9. 2013
   Předkládaná práce s názvem "Německobrodský graduál Pavla Mělnického z roku 1506" navazuje na mou bakalářskou práci, která se rovněž zabývala rukopisem vzešlým z dílny iluminátora Pavla Mělnického. Úvod práce nejprve shrnuje ...
  • Ohlasy dekonstrukce v recentní historiografii dějin umění 

   Grygarová, Dominika (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2012)
   Date of defense: 5. 9. 2012
   Diplomová práce si klade za cíl zmapovat recepci dekonstrukce v současné historiografii dějin umění a představit důsledky tohoto kritického způsobu myšlení pro disciplínu dějin umění. Termín dekonstrukce je rozlišen na (1) ...
  • Rukopisy královny Elišky Rejčky 

   Jirková, Kateřina (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2011)
   Date of defense: 6. 9. 2011
   Bakalářská práce "Rukopisy královny Elišky Rejčky" je věnována souboru devíti iluminovaných rukopisů, který dala zhotovit svým nákladem královna Eliška Rejčka pro klášter cisterciaček na Starém Brně. Po seznámení se životem ...
  • Staroměstský graduál (NK ČR, XVII. A. 40), 1561-1567, z dílny Jana Táborského z Klokotské Hory 

   Součková, Ema (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2012)
   Date of defense: 5. 9. 2012
   Staroměstský graduál Základním cílem práce je monografické zpracování Staroměstského graduálu (XVII.A.40) z let 1561-1567 v kontextu tvorby dílny Jana Táborského z Klokotské Hory, a to se zvláštním důrazem ke Žlutickému ...
  • Středověké nástěnné malby v děkanském kostele Narození Panny Marie v Písku 

   Šubrtová, Jana (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2008)
   Date of defense: 6. 6. 2008
   Středověké nástěnné malby v děkanském kostele Narození Panny Marie v Písku RESUMÉ Čtyři nástěnné malby zachované v děkanském kostele Narození Panny Marie v Písku, zobrazující Pannu Marii s Ježíškem, Ukřižování, Snímání z ...
  • Středověké nástěnné malby v kostele sv. Klimenta na Levém Hradci 

   Keprt, Vratislav (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2009)
   Date of defense: 7. 9. 2009
   Vratislav Keprt: Středověké nástěnné malby v kostele sv. Klimenta na Levém Hradci (bakalářská práce 2009) Résumé Nástěnné malby v kostele sv. Klimenta na Levém Hradci představují mariánsko- christologický cyklus, který se ...
  • Typologie výzdoby knih hodinek pozdního středověku (Hodinky z Národního musea v Praze, XVI.G.77) 

   Horáková, Dominika (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2008)
   Date of defense: 10. 9. 2008
   RESUMÉ Cílem této práce je základní uvedení do problematiky knih hodinek pozdního středověku; práce shrnuje základní kontexty liturgické, kulturně-historické, uvádí rovněž obecné ikonografické a typologické varianty výzdoby. ...
  • Vincenc Kramář a studium středověkého umění 

   Břízová, Daniela (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2011)
   Date of defense: 30. 5. 2011
   Základem práce je shrnutí a kritické zhodnocení metodologického přínosu Vincence Kramáře pro studium středověkému umění, včetně kritického zhodnocení literatury k tématu. Hlavním cílem práce je pokus o definici Kramářovy ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV