• Analýza chladicích kapalin pomocí UHPLC 

   Defence status: DEFENDED
   Smrž, Dominik (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2017)
   Date of defense: 14. 6. 2017
   3 Abstrakt V současnosti neexistuje normovaná metoda na stanovení organických inhibitorů koroze v chladicích kapalinách. Tato práce se proto zabývá vývojem rychlé a účinné metody pro jejich stanovení metodou UHPLC ve všech ...
  • Chiral separations of orthoconic antiferroelectric liquid crystals 

   Defence status: DEFENDED
   Archuleta, Natália (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
   Date of defense: 4. 6. 2019
   Táto práca sa zaoberá chirálnou separáciou ortokonických antiferroelektrických kvapalných kryštálov za využitia ultra-vysokoúčinnej kvapalinovej chromatografie. Študované látky sa líšili v prítomnosti a/alebo v pozícií ...
  • Elektroforetické stanovení inhibitorů koroze v chladicích kapalinách 

   Defence status: DEFENDED
   Smrž, Dominik (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
   Date of defense: 30. 5. 2019
   Stanovení inhibitorů koroze v chladicích kapalinách představuje vzhledem k jejich rozdílným fyzikálně chemickým vlastnostem obtížný analytický problém. V současnosti je k jejich stanovení nutné použít více instrumentálních ...
  • HPLC studie chemických reakcí 

   Defence status: DEFENDED
   Krouská, Hana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 8. 9. 2015
   V této práci byla studována hydrolýza fenylisothiokyanátu a následný samovolný rozpad difenylthiomočoviny. Pro sledování těchto reakcí byla vybrána metoda RP-HPLC s UV detekcí. Byla vyvinuta metoda isokratické eluce, kde ...
  • HPLC studie farmakologických spojovacích reakcí 

   Defence status: DEFENDED
   Krouská, Hana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 6. 6. 2013
   V této práci byl studován rozklad fenylisothiokyanátu ve vodném a methanolickém prostředí. Ke sledování výše zmíněných reakcí byla vybrána metoda RP-HPLC s UV detekcí. Byla vyvinuta metoda isokratické eluce, ale pro dlouhý ...
  • Kyberšikana na škole zaměřená proti učiteli 

   Defence status: DEFENDED
   Modrochová, Eva (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2020)
   Date of defense: 14. 9. 2020
  • Metodika Dobrý začátek jako forma prevence problémového chováníí u dětí předškolního věku 

   Defence status: DEFENDED
   Bártová, Sandra (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2020)
   Date of defense: 18. 6. 2020
  • Náročné chování dětí v mateřské škole 

   Defence status: DEFENDED
   Abrmanová, Iveta (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021)
   Date of defense: 13. 9. 2021
   Tato práce se zaměřuje na děti v mateřské škole, u nichž se projevuje náročné chování. Bakalářská práce se skládá ze dvou částí, a to z teoretické a praktické části. V teoretické části je vymezen rozdíl mezi problémovým ...
  • Oxidační degradace ticagreloru 

   Defence status: DEFENDED
   Kvapilová, Pavlína (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2020)
   Date of defense: 16. 7. 2020
   This thesis deals with the oxidative degradation of the active pharmaceutical substance ticagrelor, which is used together with acetylsalicylic acid as a prevention against atherothrombotic events in adult patients. In ...
  • Podpora sociálně emočního vývoje dětí s ADHD v předškolním vzdělávání 

   Defence status: DEFENDED
   Melvaldová, Aneta (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021)
   Date of defense: 2. 6. 2021
   The thesis focuses on children in pre-school educational institutions who are diagnosed with ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder), as well as on the methods of supporting their social and emotional development. ...
  • Problematika kyberšikany z pohledu pedagogů základních škol vzdělávajících žáky se sluchovým postižením 

   Defence status: DEFENDED
   Jandusová, Alena (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2020)
   Date of defense: 19. 6. 2020
  • Sebepojetí jedinců umístěných v diagnostickém ústavu 

   Defence status: DEFENDED
   Malášková, Nikola (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021)
   Date of defense: 24. 5. 2021
   Tato diplomová práce je zaměřena na jedince umístěné v diagnostickém ústavu a jejich sebepojetí. Cílem bylo zhodnotit a popsat jejich pohled na sebe samého, zda se vnímají pozitivně či negativně, v jaké oblasti se hodnotí ...
  • Separace chirálních kapalných krystalů 

   Defence status: DEFENDED
   Semeniuk, Lidziya (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
   Date of defense: 7. 9. 2021
   Středem zájmu této bakalářské práce jsou enantioseparace vybraných termotropních chirálních tyčinkovitých kapalných krystalů za použití techniky ultra-vysokoúčinné kapalinové chromatografie na chirální stacionární fázi v ...
  • Separace chirálních sloučenin 

   Defence status: DEFENDED
   Šrolerová, Tereza (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2020)
   Date of defense: 10. 9. 2020
   Tato bakalářská práce se zabývá chirální separací nově syntetizovaných orthokonických antiferroelektrických kapalných krystalů za použití ultra-vysokoúčinné kapalinové chromatografie. Studované látky se liší délkou ...
  • Strategie zaměřené na podporu vhodného chování na druhém stupni ZŠ 

   Defence status: DEFENDED
   Norková, Šárka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021)
   Date of defense: 26. 5. 2021
   Bakalářská práce s názvem Strategie zaměřené na podporu vhodného chování na druhém stupni ZŠ si klade za cíl představit strategie, které využívají základní školy k předcházení problémovému chování. Teoretická část práce ...
  • Studium množství antioxidantů v extraktech z Melissa Officinalis 

   Defence status: DEFENDED
   Bartoš, Karel (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
   Date of defense: 1. 7. 2021
   Tato diplomová práce se zabývá stanovením vybraných antioxidantů, konkrétně kyseliny rosmarinové, kyseliny kávové, kyseliny skořicové a kyseliny t-4-hydroxyskořicové, ve vodných a ethanolických extraktech z Melissa ...
  • Studium oxidační degradace tikagreloru 

   Defence status: DEFENDED
   Tonnerová, Barbora (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2020)
   Date of defense: 4. 2. 2020
   Ticagrelor is a platelet aggregation inhibitor drug, used for treatment of patients with acute coronary syndrome. The only active metabolite, a reverse blocator of P2Y12 adenosindiphosphate receptor, is produced by hepatic ...
  • Štúdium oxidačnej degradácie abakaviru 

   Defence status: DEFENDED
   Šušová, Nikola (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2020)
   Date of defense: 16. 7. 2020
   The aim of this study is forced oxidative degradation of active pharmaceutical ingredient abacavir, used to treat HIV-infected patients. A fast and sensitive method for the determination of abacavir and its degradation ...
  • Traumatické zážitky dětí v kontextu České republiky 

   Defence status: DEFENDED
   Drápela, Radek (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021)
   Date of defense: 26. 5. 2021
   Tématem práce jsou traumatické zážitky dětí v kontextu České republiky. Práce je rozdělena do dvou částí, teoretické a praktické. Cílem teoretické části je seznámení s vlivem na chování a vzdělávání po prožití traumatických ...
  • Využití elektrochemické oxidace v degradačních studiích abacaviru 

   Defence status: DEFENDED
   Pražáková, Lucie (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2020)
   Date of defense: 4. 2. 2020
   The focus of this bachelor's thesis is the electrochemical degradation of abacavir. Abacavir is the active pharmaceutical ingredient of the medicine for human immunodeficiency virus (HIV). It was developed an electrochemical ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV