• Aminofosfinové kyseliny 

   Kruliš, Tomáš (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 7. 9. 2015
   Byly připraveny bis(fosfinové) kyseliny, a to: kyselina 1-hydroxy-ethan-1,1-bis[N,N- bis(karboxymethyl)aminomethylfosfinová]; H6L1 a kyselina methylenbis[N,N- bis(karboxymethyl)aminomethylfosfinová]; H6L2 . Obě látky byly ...
  • Bis(fosfináty) 

   Křečková, Pavlína (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 20. 6. 2011
   Název: Bis(fosfináty) Řešitel: Pavlína Křečková Ústav: Katedra anorganické chemie, Přírodovědecká fakulta Školitel: RNDr. Vojtěch Kubíček, Ph.D. E-mail školitele: kubicek@natur.cuni.cz Abstrakt Byly připraveny čtyři geminální ...
  • Chemie fosfinoxidů 

   Mészáros, Bence (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 15. 9. 2015
  • Deriváty kyseliny difosfonové pro kotvení na biomolekuly 

   David, Tomáš (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2008)
   Date of defense: 23. 6. 2008
  • Deriváty kyseliny methylen-bis(fosfonové) pro modifikaci biomolekul 

   David, Tomáš (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 25. 5. 2010
   4 Název: Deriváty kyseliny methylen-bis(fosfonové) pro modifikaci biomolekul Řešitel: Tomáš David Ústav: Katedra anorganické chemie, Přírodovědecká fakulta Školitel: RNDr. Vojtěch Kubíček, Ph.D. E-mail školitele: ...
  • Deriváty TACN s aminofosfinátovými pendantními skupinami 

   Beranová, Tereza (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 3. 6. 2016
   Tato práce se zabývá přípravou a studiem koordinačních vlastností derivátů makrocyklu TACN s aminofosfinátovými pendantními rameny. Byly připraveny dva ligandy se dvěmi NODPam a se třemi NOTPam pendantními rameny. Z důvodu ...
  • Dimerní cyklamové ligandy 

   Rys, Jan (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
   Date of defense: 17. 6. 2019
  • Dipicolylamin modifikovaný bis(fosfinátovou) skupinou 

   Jaroš, Adam (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 15. 6. 2016
   Pomocí Mannichovy reakce byl připraven aminofosfinátový ligand DPABPin. Potenciometrickými a NMR titracemi byly studovány jeho acidobazické vlastnosti a byly určeny protonizační konstanty a konstanty stability komplexů ...
  • Fosfonátové a fosfinátové deriváty dipicolylaminu 

   Hlinová, Veronika (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2017)
   Date of defense: 6. 6. 2017
   V rámci této práce byl připraven fosfonátový a dva fosfinátové deriváty dipicolylaminu. Byly stanoveny protonizační konstanty připravených ligandů prostřednictvím potencio- metrických a NMR titrací. Koordinační chování ...
  • Komplexy aminoalkylfosfinoxidů 

   Mészáros, Bence (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2017)
   Date of defense: 11. 9. 2017
   Title: Comlpexes of aminoalkylphosphineoxides Author: Bence Mészáros Department: Department of Inorganic Chemistry, Faculty of Science UK Supervisor: doc. RNDr. Vojt ch Kubí ek, Ph.D. Supervisor's e-mail address: ...
  • Komplexy derivátů 1,4,7-triazacyklononanu 

   Kubinec, Jan (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
   Date of defense: 27. 5. 2019
   Tato práce se zaměřuje na přípravu monoamidu makrocyklu H3NOTA, který byl připraven několika krokovou syntézou. Ligand byl charakterizován pomocí NMR, MS a rentgenové difrakční analýzy. Potenciometricky bylo studováno ...
  • Komplexy galia pro molekulární zobrazování kostní tkáně 

   Holub, Jan (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 5. 9. 2011
   Název: Komplexy gallia pro molekulární zobrazování kostní tkáně Řešitel: Bc. Jan Holub Ústav: Katedra anorganické chemie, Přírodovědecká fakulta UK Školitel: RNDr. Vojtěch Kubíček, PhD. Email školitele: kubicek@natur.cuni.cz ...
  • Komplexy hliníku pro radiomedicínské aplikace 

   Beranová, Tereza (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 11. 6. 2013
   Tato práce se zabývá přípravou ligandů makrocyklu TACN s aminofosfi- nátovými pendantními rameny. Byly připraveny a plně charakterizovány dva ligandy. Jeden z ligandů byl využit pro komplexaci hlinitých iontů. Komplex byl ...
  • Komplexy zirkonia s polyaminokarboxylátovými ligandy 

   Hacaperková, Eliška (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 11. 6. 2013
   V této práci bylo zkoumáno chování komplexů zirkonia s polyaminokarbo- xylátovými ligandy. Byla studována formační kinetika komplexu zirkonia s li- gandem DTTAPPh pomocí spektrofotometrie a potenciometrie s iontově selek- ...
  • Koordinační vlastnosti aminofosfinátů 

   Ondreičková, Veronika (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 2. 9. 2015
  • Koordinační vlastnosti ethylfosfonového derivátu TACN 

   Poláková, Zuzana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 26. 5. 2016
   SOUHRN Byla provedena syntéza monoesteru fosfonátového derivátu triazacyklononanu NOTPOEt . Následně byly stanoveny jeho protonizační konstanty pomocí potenciometrických titrací. Stanoveny byly také konstanty stability ...
  • Koordinační vlastnosti monoamidu NOTA 

   Kubinec, Jan (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 7. 9. 2016
   Tato práce se zabývá přípravou monoamidu makrocyklu NOTA, který byl úspěšně připraven a plně charakterizován. Potenciometricky byly studovány acidobazické vlastnosti a stanoveny čtyři hodnoty pKa, které jsou nižší než ...
  • Koordinační vlastnosti monoesterů aminofosfonových kyselin 

   Hlinová, Veronika (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 8. 6. 2015
   Byl syntetizován monoester aminofosfonové kyseliny - diethylester kyseliny piperazin- N,N'-bis(methylenfosfonové). Potenciometrickými titracemi byly stanoveny disociační konstanty daného ligandu. Bylo studováno koordinační ...
  • Ligandové systémy pro komplexaci zirkonia 

   Hacaperková, Eliška (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 3. 6. 2016
   Cílem této diplomové práce byla příprava makrocyklických ligandu pro kom- plexaci kationtu Zr4+ z hlediska jejich potenciálního využití jako kontrastní látky v pozitronově emisní tomografii. Byly navrženy ligandy L1, L2 a ...
  • Makrocyklické komplexy s neuzavřenou koordinační sférou 

   Jaroš, Adam (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 6. 6. 2018
   The aim of this work was to synthesize and study acid-base and coordination properties of ligands bearing a neutral or negative charge on their pendant arms. Acid-base properties of two ligands and thermodynamic stability ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV