Now showing items 1-20 of 45

  • Aminofosfinové kyseliny 

   Defence status: DEFENDED
   Kruliš, Tomáš (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 7. 9. 2015
   Byly připraveny bis(fosfinové) kyseliny, a to: kyselina 1-hydroxy-ethan-1,1-bis[N,N- bis(karboxymethyl)aminomethylfosfinová]; H6L1 a kyselina methylenbis[N,N- bis(karboxymethyl)aminomethylfosfinová]; H6L2 . Obě látky byly ...
  • Bis(fosfináty) 

   Defence status: DEFENDED
   Křečková, Pavlína (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 20. 6. 2011
   Název: Bis(fosfináty) Řešitel: Pavlína Křečková Ústav: Katedra anorganické chemie, Přírodovědecká fakulta Školitel: RNDr. Vojtěch Kubíček, Ph.D. E-mail školitele: kubicek@natur.cuni.cz Abstrakt Byly připraveny čtyři geminální ...
  • Chemie fosfinoxidů 

   Defence status: DEFENDED
   Mészáros, Bence (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 15. 9. 2015
  • Complexes of macrocyclic ligands with phosphonate and phosphinate penant arms for molecular imaging 

   Defence status: DEFENDED
   Pazderová, Lucia (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
   Date of defense: 22. 9. 2021
   Ve snaze zvýšit termodynamickou stabilitu a kinetickou inertnost komplexů bylo připraveno pět nových azamakrobicyklických ligandů odvozených od TACN, cyklenu a cyklamu. Pro zachování rychlé komplexace byla na ligandy ...
  • Deriváty kyseliny difosfonové pro kotvení na biomolekuly 

   Defence status: DEFENDED
   David, Tomáš (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2008)
   Date of defense: 23. 6. 2008
  • Deriváty kyseliny methylen-bis(fosfonové) pro modifikaci biomolekul 

   Defence status: DEFENDED
   David, Tomáš (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 25. 5. 2010
   4 Název: Deriváty kyseliny methylen-bis(fosfonové) pro modifikaci biomolekul Řešitel: Tomáš David Ústav: Katedra anorganické chemie, Přírodovědecká fakulta Školitel: RNDr. Vojtěch Kubíček, Ph.D. E-mail školitele: ...
  • Deriváty TACN s aminofosfinátovými pendantními skupinami 

   Defence status: DEFENDED
   Beranová, Tereza (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 3. 6. 2016
   Tato práce se zabývá přípravou a studiem koordinačních vlastností derivátů makrocyklu TACN s aminofosfinátovými pendantními rameny. Byly připraveny dva ligandy se dvěmi NODPam a se třemi NOTPam pendantními rameny. Z důvodu ...
  • Dimerní cyklamové ligandy 

   Defence status: DEFENDED
   Rys, Jan (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
   Date of defense: 17. 6. 2019
  • Dimerní makrocyklické komplexy 

   Defence status: DEFENDED
   Rys, Jan (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2022)
   Date of defense: 12. 9. 2022
   This thesis is focused on dimer macrocyclic ligands and their complexes. Two dimer macrocyclic ligands based on ligand DO3A, linked with xylyl linker were prepared (BDO3A-p-X a BDO3A-m-X). Both synthetized ligands were ...
  • Dipicolylamin modifikovaný bis(fosfinátovou) skupinou 

   Defence status: DEFENDED
   Jaroš, Adam (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 15. 6. 2016
   Pomocí Mannichovy reakce byl připraven aminofosfinátový ligand DPABPin. Potenciometrickými a NMR titracemi byly studovány jeho acidobazické vlastnosti a byly určeny protonizační konstanty a konstanty stability komplexů ...
  • Fosfonátové a fosfinátové deriváty dipicolylaminu 

   Defence status: DEFENDED
   Hlinová, Veronika (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2017)
   Date of defense: 6. 6. 2017
   V rámci této práce byl připraven fosfonátový a dva fosfinátové deriváty dipicolylaminu. Byly stanoveny protonizační konstanty připravených ligandů prostřednictvím potencio- metrických a NMR titrací. Koordinační chování ...
  • Fosforové deriváty 1,4,7-triazacyklonananu pro nukleární medicínu 

   Defence status: DEFENDED
   Lebruška, Viktor (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2020)
   Date of defense: 14. 7. 2020
   The use of metal isotopes for the study of tissues in the field of nuclear medicine is currently being developed. Metal isotopes are accumulated non-specifically in the body. Therefore, it is necessary for diagnosis and ...
  • Komplexy aminoalkylfosfinoxidů 

   Defence status: DEFENDED
   Mészáros, Bence (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2017)
   Date of defense: 11. 9. 2017
   Title: Comlpexes of aminoalkylphosphineoxides Author: Bence Mészáros Department: Department of Inorganic Chemistry, Faculty of Science UK Supervisor: doc. RNDr. Vojt ch Kubí ek, Ph.D. Supervisor's e-mail address: ...
  • Komplexy derivátů 1,4,7-triazacyklononanu 

   Defence status: DEFENDED
   Kubinec, Jan (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
   Date of defense: 27. 5. 2019
   Tato práce se zaměřuje na přípravu monoamidu makrocyklu H3NOTA, který byl připraven několika krokovou syntézou. Ligand byl charakterizován pomocí NMR, MS a rentgenové difrakční analýzy. Potenciometricky bylo studováno ...
  • Komplexy fosfinátových derivátů 1,4,7-triazacyklononanu 

   Defence status: DEFENDED
   Lebruška, Viktor (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2022)
   Date of defense: 12. 9. 2022
   Phosphorus pendant arms accelerate the complexation of gallium(III) ions with macrocyclic chelators, which is crucial parameter in labelling by the radioisotope 68 Ga and their use in positron emission tomography (PET). ...
  • Komplexy galia pro molekulární zobrazování kostní tkáně 

   Defence status: DEFENDED
   Holub, Jan (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 5. 9. 2011
   Název: Komplexy gallia pro molekulární zobrazování kostní tkáně Řešitel: Bc. Jan Holub Ústav: Katedra anorganické chemie, Přírodovědecká fakulta UK Školitel: RNDr. Vojtěch Kubíček, PhD. Email školitele: kubicek@natur.cuni.cz ...
  • Komplexy hliníku pro radiomedicínské aplikace 

   Defence status: DEFENDED
   Beranová, Tereza (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 11. 6. 2013
   Tato práce se zabývá přípravou ligandů makrocyklu TACN s aminofosfi- nátovými pendantními rameny. Byly připraveny a plně charakterizovány dva ligandy. Jeden z ligandů byl využit pro komplexaci hlinitých iontů. Komplex byl ...
  • Komplexy polydentátních ligandů 

   Defence status: DEFENDED
   Sedláčková, Simona (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2020)
   Date of defense: 2. 9. 2020
   Polydentátní ligandy jsou látky využitelné v mnoha odvětvích zejména díky jejich schopnosti tvořit komplexy. V této práci byly studovány acidobazické a koordinační vlastnosti polydentátních ligandů ze skupiny polyaminopo ...
  • Komplexy zirkonia s polyaminokarboxylátovými ligandy 

   Defence status: DEFENDED
   Hacaperková, Eliška (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 11. 6. 2013
   V této práci bylo zkoumáno chování komplexů zirkonia s polyaminokarbo- xylátovými ligandy. Byla studována formační kinetika komplexu zirkonia s li- gandem DTTAPPh pomocí spektrofotometrie a potenciometrie s iontově selek- ...
  • Koordinační vlastnosti aminofosfinátů 

   Defence status: DEFENDED
   Ondreičková, Veronika (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 2. 9. 2015

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV