• Chromatografické stanovení albendazolu a jeho metabolitů 

   Coufalová, Iva (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2011)
   Date of defense: 6. 6. 2011
   Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biofyziky a fyzikální chemie Kandidát: Iva Coufalová Konzultant: Ing. Vladimír Kubíček, CSc. Název diplomové práce: Chromatografické stanovení ...
  • Chromatografické vlastnosti benzimidazolů 

   Tyrnová, Lucie (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2011)
   Date of defense: 6. 6. 2011
   Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biofyziky a fyzikální chemie Kandidát: Lucie Tyrnová Konzultant: ing. Vladimír Kubíček, CSc. Název diplomové práce: Chromatografické vlastnosti ...
  • Electrosynthesis of Delta-Valero Lactones 

   Pochopová, Lenka (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2011)
   Date of defense: 28. 4. 2011
   Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmaceutické chemie Kandidát: Mgr. Pochopová Lenka Konzultant: Ing. Kubíček Vladimír, CSc. Název rigorózní práce: ,,ELEKTROSYNTÉZA DELTA-VALEROLAKTONŮ" ...
  • FAAS analýza kovových prvků v biologickém materiálu 

   Zápecová, Markéta (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2008)
   Date of defense: 3. 6. 2008
  • Fyzikálně chemické vlastnosti léčiv 

   Tomanová, Pavla (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2018)
   Date of defense: 8. 11. 2018
   Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of biophysics and physical chemistry Author: Pavla Tomanová Supervisor: Ing. Vladimír Kubíček, CSc. Thesis title: Physico-Chemical properties of drugs ...
  • Fyzikálně chemické vlastnosti léčiv 

   Suchý, Miroslav (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2016)
   Date of defense: 1. 6. 2016
   1. Abstrakt Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biofyziky a fyzikální chemie Kandidát: Miroslav Suchý Vedoucí diplomové práce: Ing. Vladimír Kubíček, CSc. Název diplomové práce: Fyzikálně ...
  • Fyzikálně chemické vlastnosti léčiv 

   Tomanová, Pavla (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2018)
   Date of defense: 5. 6. 2018
   Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biofyziky a fyzikální chemie Autor: Pavla Tomanová Školitel: Ing. Vladimír Kubíček, CSc. Název diplomové práce: Fyzikálně chemické vlastnosti léčiv Ve své ...
  • Fyzikálně chemické vlastnosti nově připravených léčiv 

   Krčilová, Šarlota (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2012)
   Date of defense: 7. 6. 2012
   Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biofyziky a fyzikální chemie Kandidát: Šarlota Krčilová Konzultant: Ing. Vladimír Kubíček, CSc. Název diplomové práce: Fyzikálně chemické vlastnosti ...
  • HPLC analýza albendazolu a jeho metabolitů za použití core-shell kolony 

   Králíková, Alena (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2014)
   Date of defense: 3. 6. 2014
   Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biofyziky a fyzikální chemie Kandidát: Alena Králíková Školitel: Ing. Vladimír Kubíček, CSc. Název diplomové práce: HPLC analýza albendazolu a jeho ...
  • HPLC analýza benzimidazolů s využitím core-shell kolon I 

   Oslejová, Kateřina (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2012)
   Date of defense: 7. 6. 2012
   Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biofyziky a fyzikální chemie Kandidát: Kateřina Oslejová Školitel: ing. Vladimír Kubíček, CSc. Název diplomové práce: HPLC analýza benzimidazolů s ...
  • HPLC analýza léčiv 

   Kouřil, Tomáš (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2018)
   Date of defense: 20. 9. 2018
   Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Biophysics and Physical Chemistry Candidate: Tomas Kouril Consultant: Ing. Vladimir Kubicek, CSc. Title of Thesis: HPLC analysis of Drugs The diploma ...
  • HPLC analýza léčiv 

   Dohnalová, Monika (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2019)
   Date of defense: 4. 6. 2019
   Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biofyziky a fyzikální chemie Kandidát: Monika Dohnalová Konzultant: Ing. Vladimír Kubíček, CSc. Název diplomové práce: HPLC analýza léčiv Diplomová práce ...
  • HPLC analýzy anthelmintik s využitím core-shell kolon 

   Marková, Jitka (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2012)
   Date of defense: 7. 6. 2012
   Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biofyziky a fyzikální chemie Kandidát: Jitka Marková Konzultant: Ing. Vladimír Kubíček, CSc. Název diplomové práce: HPLC analýzy anthelmintik s ...
  • HPLC stanovení benzimidazolů 

   Slezáková, Šárka (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2015)
   Date of defense: 2. 6. 2015
   Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biofyziky a fyzikální chemie Kandidát: Šárka Slezáková Vedoucí práce: Ing. Vladimír Kubíček, CSc. Název diplomové práce: HPLC stanovení benzimidazolů ...
  • HPLC stanovení flubendazolu a jeho metabolitů v biologických vzorcích 

   Soukupová, Marie (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2007)
   Date of defense: 12. 6. 2007
  • HPLC stanovení potenciálních léčiv 

   Paličková, Karolína (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2017)
   Date of defense: 18. 9. 2017
   1 ABSTRACT Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Biophysics and Physical Chemistry Candidate: Karolina Palickova Consultant: Ing. Vladimir Kubicek, CSc. Title of Thesis: HPLC Determination ...
  • Interakce tenzidů a barviv v roztocích I 

   Belatková, Petra (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2008)
   Date of defense: 3. 6. 2008
   Tato diplomová práce se zabývá studiem interakcí mezi organickým barvivem fenolovou červení a tenzidy cetrimidem a benzethonium chloridem s využitím extrakční spektrofotometrie, UV-VIS spektrofotometrie a fluorimetrie. Ve ...
  • Interakce tenzidů a barviv v roztocích I 

   Otradovská, Zuzana (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2007)
   Date of defense: 4. 6. 2007
  • Interakce tenzidů a barviv v roztocích II 

   Menšíková, Soňa (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2008)
   Date of defense: 3. 6. 2008
  • Interakce tenzidů a barviv v roztocích II 

   Žídková, Hana (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2007)
   Date of defense: 4. 6. 2007

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV