Now showing items 1-20 of 23

  • Compositions for Violin by Modern Greek and Cypriot Composers Solon Michaelides, Alkis Baltas and Andreas Argyrou 

   Defence status: DEFENDED
   Chira, Kyriaki (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021)
   Date of defense: 21. 1. 2021
   Diplomová práce se zabývá soudobou tvorbou vybraných kyperských skladatelů pro housle. Po celá staletí, od starověku až dodnes, byl Kypr pod vlivem mnoha zahraničních dobyvatelů, včetně Arabů, Benátčanů, Franků, Osmanů a ...
  • The Contemporary Musical Life in Cyprus 

   Defence status: DEFENDED
   Chira, Kyriaki (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
   Date of defense: 28. 5. 2018
   The bachelor thesis "Contemporary Musical Activities in Cyprus" is focusing on the most important organizations that contribute to the development of the field of classical music in Cyprus. It refers to the history, the ...
  • Česká filharmonie na cestě k mladému publiku 

   Defence status: DEFENDED
   Šibřinová, Eva (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2020)
   Date of defense: 15. 9. 2020
  • Čínské dvoustrunné housle erhu a jejich využití v České republice 

   Defence status: DEFENDED
   Nikrmajerová, Kristýna (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2020)
   Date of defense: 11. 6. 2020
  • Dílo Bohumila Boudy se zaměřením na instruktivní literaturu pro housle 

   Defence status: DEFENDED
   Zemanová, Marie (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 24. 6. 2013
   The theme of the bachelor's work is the compositional work of Bohumil Bouda (1896- 1960) - composer, pianist, violinist, conductor, choirmaster, music teacher and the first headmaster of the City Music School of Jihlava. ...
  • Dílo Otakara Ševčíka v kontextu moderní houslové pedagogiky 

   Defence status: DEFENDED
   Vlk, Matěj (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2009)
   Date of defense: 15. 9. 2009
   Diplomová práce je zaměřena na pochopení osobnosti a díla houslového pedagoga Otakara Ševčíka. Historická část práce vystihuje Ševčíka jako člověka podle jeho životopisu i vzpomínek žáků. Následující kapitoly obsahují ...
  • Experimentální smyčcové nástroje provázející vývoj houslí 

   Defence status: DEFENDED
   Knížková, Anna (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2023)
   Date of defense: 23. 5. 2023
   The bachelor thesis "Experimental String Instruments Associated with Violin Development" deals with experimental directions in the field of string instrument development. The thesis focuses primarily on the violin and ...
  • Houslařské umění Dalibora Bzirského 

   Defence status: DEFENDED
   Včeláková, Martina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019)
   Date of defense: 9. 9. 2019
  • Housle a jejich využití v hodinách HV na 1. stupni ZŠ 

   Defence status: DEFENDED
   Štychová, Jana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021)
   Date of defense: 21. 5. 2021
   Diplomová práce zpracovává téma housle a jejich využití ve výuce HV na 1. stupni ZŠ. Teoretická část představuje housle z hlediska jejich zrodu, konstrukce a vývoje, uvádí známé houslisty, technické možnosti hry na housle ...
  • Houslová tvorba Antonína Dvořáka 

   Defence status: DEFENDED
   Adamcová, Markéta (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 8. 6. 2010
  • Houslový koncert Jeana Sibelia - rozbor, interpretace a jeho přínos pro houslovou metodiku 

   Defence status: DEFENDED
   Muzikářová, Markéta (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 8. 6. 2010
   Houslový koncert d moll, op. 53 Jeana Sibelia zná jistě každý houslista. Mezi houslovými virtuózy je tento koncert považován za jeden z nejhranějších. Jistě nejen každý houslista, ale i student houslí ho má v povědomí. Ve ...
  • Hudební život města Třeboň od poloviny 20. století 

   Defence status: DEFENDED
   Pecková, Adéla (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2011)
   Date of defense: 14. 9. 2011
  • Joseph Joachim 

   Defence status: DEFENDED
   Kühhass, Eva Leonie (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 30. 5. 2012
   Tato práce je věnována životu jednoho z největších houslistů 19. století. Osoba Josepha Joachima je zkoumána z různých úhlů pohledu stejně jako jeho kompozice a spolupráce s různými skladateli, kteří pro něj komponovali. ...
  • Korelace talentu a vývoje v houslové hře 

   Defence status: DEFENDED
   Bendová, Zuzana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
   Date of defense: 11. 9. 2018
   Diplomová práce Korelace talentu a vývoje v houslové hře se zaměřuje na zkoumání nadání a talentu ke hře na housle. V prvé řadě se zabývá obecnými pojmy talent a nadání, jejich různými definicemi a přináší poznatky a názory ...
  • Kvartetní tvorba Jakuba Jana Ryby 

   Defence status: DEFENDED
   Pelouch, Václav (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021)
   Date of defense: 27. 5. 2021
  • Miroslav Komár. Tvorba pražského houslaře se zaměřením na stavbu violy 

   Defence status: DEFENDED
   Jelínková, Jana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014)
   Date of defense: 29. 5. 2014
  • Plzeňská konzervatoř se zaměřením na houslové oddělení 

   Defence status: DEFENDED
   Přibová, Marie (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019)
   Date of defense: 27. 5. 2019
   Diplomová práce "Plzeňská konzervatoř se zaměřením na houslové oddělení" se nejprve zabývá historickými souvislostmi, které jsou spojeny s významnými houslovými osobnostmi plzeňské konzervatoře. Snaží se podat ucelený ...
  • Po stopách houslisty Karla Halíře 

   Defence status: DEFENDED
   Včeláková, Martina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2022)
   Date of defense: 15. 9. 2022
   The goal of the thesis "In the footsteps of the violinist Karel Halíř" is to provide a comprehensive overview of the life of the violinist Karel Halíř. The work progresses chronologically from birth till his passing and ...
  • Pražští symfonikové a výchova mladého publika 

   Defence status: DEFENDED
   Kneřová, Dagmar (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2009)
   Date of defense: 15. 9. 2009
   Myšlenka koncertů pro mladé publikum se začala poprvé objevovat již v 19. století. Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK začal koncerty pro mládež připravovat začátkem 40. let, krátce po svém založení. Od roku 1955 pak začal ...
  • Rozvoj interpretace v houslové hře na II. stupni ZUŠ 

   Defence status: DEFENDED
   Zemanová, Marie (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015)
   Date of defense: 8. 9. 2015
   Autorský abstrakt Diplomová práce je zaměřena na rozvoj interpretace v houslové hře na II. stupni ZUŠ. Cílem je projít různá slohová období a na vybraných skladbách u pokročilých žáků prohlubovat kvalitu reprodukčních ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV