Now showing items 1-8 of 8

  • Dekompozice listového opadu mikroskopickými houbami na antropogenních stanovištích 

   Defence status: DEFENDED
   Bukovská, Petra (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2009)
   Date of defense: 21. 9. 2009
   V letech 2006 - 2008 byl na dvou antropogenních stanovištích s výskytem biologické půdní krusty proveden terénní experiment s listovým opadem břízy a modelovou celulózou využívající metodu opadových sáčků. Rychlost dekompozice ...
  • Diversity and taxonomy of fungi inhabiting extremely acidic and saline soils of natural and anthropogenic origin in the Czech Republic 

   Defence status: DEFENDED
   Hujslová, Martina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 11. 9. 2015
   Silně kyselé substráty (pH < 3) představují pro život mikroorganismů jedno z nejextrémnějších prostředí. Dlouhou dobu panoval názor, že tento typ habitatu osidlují výhradně prokaryotní organismy. Nicméně výsledky recentních ...
  • Diverzita a taxonomie rodu Trichoderma v České republice 

   Defence status: DEFENDED
   Valinová, Šárka (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 11. 9. 2013
   Rod Trichoderma - anamorfa rodu Hypocrea (Hypocreaceae, Hypocreales, Sordariomycetes, Ascomycota) patří mezi saprotrofní vláknité mikromycety. Zástupci tohoto rodu jsou významní především jako kosmopolitní obyvatelé půdních ...
  • Ekofyziologie mikroskopické houby Pseudogymnoascus destructans 

   Defence status: DEFENDED
   Homutová, Karolína (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 4. 9. 2014
   Mikroskopická houba Pseudogymnoascus destructans (Ascomycota: Pseudeurotiaceae) způsobuje nemoc zvanou syndrom bílého nosu (WNS) působící úhyn netopýrů během hibernace. Nemoc se vyskytuje v Severní Americe a v Evropě. Houba ...
  • Mikroskopické houby v dekompozici listového opadu 

   Defence status: DEFENDED
   Bukovská, Petra (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2006)
   Date of defense: 15. 9. 2006
  • Mikroskopické houby v jeskyních a jiných podzemních prostorách 

   Defence status: DEFENDED
   Horáková, Karolína (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 13. 6. 2011
   Tato bakalářská práce je literární rešerší zabývající se diverzitou mikroskopických hub v jeskyních, popřípadě v podzemních prostorách vytvořených člověkem. Jeskyně představují unikátní prostředí pro život organismů ...
  • Saprotrofní mikroskopické houby v půdách extrémních stanovišť (na příkladu NPR Soos) 

   Defence status: DEFENDED
   Hujslová, Martina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2006)
   Date of defense: 20. 9. 2006
  • Vliv teploty na životní cyklus zygomycetů 

   Defence status: DEFENDED
   Matoušková, Barbora (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 5. 6. 2018
   Tato práce pojednává o významu zygomycetů, jejich aktuálním postavení v systému hub a především o jejich ekologických nárocích. Práce shrnuje vliv teploty na životní cyklus, tj. především na růst, rozmnožování a produkci ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV