• Aktuálnost ignaciánské formace v procesu katecheze dospělých 

   Defence status: DEFENDED
   Šindelářová, Marie (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2010)
   Date of defense: 6. 9. 2010
   České resumé Název: Aktuálnost ignaciánské formace v procesu katecheze dospělých Tato práce se zabývá ignaciánskou tradicí a spiritualitou s ohledem na její aktuálnost a význam pro praxi a prohloubení křesťanského života, ...
  • Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži. Katechetické modely 

   Defence status: DEFENDED
   Ščotková, Stanislava (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2012)
   Date of defense: 12. 6. 2012
   Práce se zabývá vývojem církevního školství a jeho posláním ve výchovném a vzdělávacím systému České republiky. Zkoumá také jeho porevoluční vývoj a současné legislativní zázemí. Stěžejní kapitola je věnována více než ...
  • Cíle a úkoly katecheze v současných dokumentech magisteria 

   Defence status: DEFENDED
   Žídková, Pavlína (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2012)
   Date of defense: 3. 9. 2012
   This thesis deals with the objectives and tasks of catechesis in the current documents of the Magisterium. The artist works primarily with the Apostolic Exhortations Evangelii nuntiandi, Catechesi tradendae and with the ...
  • Církevní gymnázia a kurikulární reforma v ČR 

   Defence status: DEFENDED
   Dostál, Filip (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2013)
   Date of defense: 30. 1. 2013
   Práce se zabývá teorií kurikula a vzdělávacími cíli katolické střední školy v souvislosti se zaváděním Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia v ČR. Rozvíjí teorii christocentrického kurikula podle dokumentů II. ...
  • Dospělý člověk jako účastník a adresát katecheze 

   Defence status: DEFENDED
   Paseka, Tomáš (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2013)
   Date of defense: 27. 5. 2013
   První část práce se zaměřuje na představení problematiky spojené s katechezí dospělých osob. Ukazuje, jakým způsobem se církev od svých počátků (ve své původní praxi) snažila s tímto fenoménem vypořádat, a snaží se poskytnout ...
  • Duchovní vedení jako důležitá součást permanentní formace dospělých, teorie a současná praxe 

   Defence status: DEFENDED
   Kostelecká, Marie (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2011)
   Date of defense: 13. 6. 2011
   Diplomová práce se zabývá duchovním doprovázením jako jedním z důležitých způsobů formace věřícího člověka. Doprovázení je pomocí jednoho člověka druhému na cestě k plnějšímu prožívání života s Bohem, ke svatosti. Vychází ...
  • Katecheze dospělých. Situace v Československu a ČR 

   Defence status: DEFENDED
   Černý, Štěpán (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2012)
   Date of defense: 3. 9. 2012
   Práce se snaží pomocí analyticko-komparativní metodologie v základních obrysech zmapovat katecheticko-pastorační činnost katolické církve v Československu od vzniku první republiky do současnosti. Vzhledem k rozsáhlosti ...
  • Katecheze dospělých. Situace v Československu a ČR 

   Defence status: FAILED
   Černý, Štěpán (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2012)
   Date of defense: 12. 6. 2012
   Předkládaná práce představuje velmi stručný pohled na katechezi v České republice, a to v letech od počátku vzniku republiky, tehdy ještě Československé, až do současnosti. Pro zasazení do souvislostí je v úvodu zmínka o ...
  • Kategoriální pastorace pro politiky 

   Defence status: DEFENDED
   Kasal, Jan (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2010)
   Date of defense: 9. 6. 2010
   Název diplomové práce: KATEGORIÁLNÍ PASTORACE PRO POLITIKY Autor: Jan KASAL 2010 RESUMÉ Tato diplomová práce si klade za cíl odpovědět na dvě základní otázky: 1) Jsou křesťané působící v politice a ve veřejných funkcích ...
  • Oligokatecheze. Teorie a praxe 

   Defence status: DEFENDED
   Świerczková, Agnieszka (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2011)
   Date of defense: 13. 6. 2011
   Diplomová práce s názvem "Oligokatecheze. Teorie a praxe" zkoumá metody výuky náboženství mentálně postižených osob. Výzkum se zaměřuje na prezentaci teoretických a praktických metod, zavedených D, Juchą, J. Madeją, ...
  • Osobnost a role katechety v katechetické službě církve 

   Defence status: DEFENDED
   Burdová, Petra (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2013)
   Date of defense: 30. 1. 2013
   Předkládaná práce přináší přehled osobnostních a profesních standardů určených osobám, které se chtějí věnovat přímé katechetické činnosti, a mapuje rovněž prostředky, které mohou k jejich naplnění využívat. Osobnost ...
  • Pastorační a katechetická činnost církve v nemocnicích. Teorie 

   Defence status: DEFENDED
   Havránková, Dana (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2010)
   Date of defense: 6. 9. 2010
   Havránková Dana: Pastorační a katechetická činnost církve v nemocnicích - teorie Resumé Předpokladem úspěšné péče o nemocné je naplňování všech lidských potřeb, vedle biologických, psychických a sociálních jsou to potřeby ...
  • Trinitární obraz Boží v člověku v současné katechetické praxi 

   Defence status: DEFENDED
   Cmíral, Jaroslav (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2009)
   Date of defense: 11. 6. 2009
   Resumé Tato práce se zabývá dle jejího názvu: trinitárním obrazem Božím v člověku v současné katechetické praxi. Tedy pojednání se skládá ze dvou bloků zhruba stejného rozsahu, přičemž v prvním je hledáno naukové východisko, ...
  • Využití pastorace a katecheze při resocializaci vězněných osob 

   Defence status: DEFENDED
   Škoda, Martin (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2010)
   Date of defense: 27. 1. 2010
   Název práce: VYUŽITÍ PASTORACE A KATECHEZE PŘI RESOCIALIZACI VĚZNĚNÝCH OSOB Jméno autora: Martin Škoda Resumé Ve své práci se zabývám praktickým využitím pastorační služby vězněným osobám při jejich resocializaci. Diplomová ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV