• Animum tali ratione tenere. Komunikační strategie v I.knize Lucretiova naučného eposu De rerum natura. 

   Pastyříková, Iveta (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 10. 9. 2012
   Bakalářská práce analyzuje prostředky komunikační strategie v první knize Lucretiova didaktického eposu De rerum natura, přičemž metodologicky vychází z komunikačního modelu založeného na několika rovinách literární ...
  • Centones Christiani: métamorphoses d'une forme intertextuelle dans la poésie chrétienne de l'Antiquité tardive 

   Bažil, Martin (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 20. 9. 2006
   Úkolem této práce bylo analyzovat, popsat a interpretovat cento, pozdněantickou formu "citátové poezie", pomocí takové metody, která by byla schopna vzít v potaz jeho zvláštní charakter. K tomuto účelu jsme se ...
  • Erasmus Desiderius, Dialogus Ciceronianus - překlad a komentář 

   Morávek, Jan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 7. 9. 2016
   Hlavním cílem této diplomové práce je přinést českému čtenáři adekvátní překlad vybraných pasáží díla Erasma Rotterdamského Dialogus Ciceronianus sive de optimo genere dicendi. Erasmův dialog významně zasáhl do historie ...
  • L. Annaeus Seneca, Naturales quaestiones. Překlad I. knihy a komentář. 

   Ctibor, Jan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 28. 5. 2012
   Předkládaná bakalářská práce představuje jeden z prvních překladů alespoň části Senekova díla Naturales quaestiones do češtiny a vůbec jednu z prvních prací v češtině, které se tímto dílem zabývají. Spis Naturales quaestiones ...
  • Propemptikon a další tradiční formy v Horatiových Ódách a Epódách 

   Prokopcová, Lenka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 13. 9. 2010
   €ecká archaická lyrika byla vždy svázána s nějakým specifickým náboženským či sociálním kontextem; pravidla dané literární formy (lex operis) byla pevně stanovena a plně respektována. V helénistickém období, kdy již lyrická ...
  • Prvky metadivadla ve vybraných Plautových komediích (především Amphitruo, Aulularia, Cistellaria, Pseudolus 

   Jindrová, Olga (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 6. 2. 2012
   Tato diplomová práce se snaží nejprve na základě interakce herec - hra - divák popsat vytváření divadelní iluze, následně definuje metadivadlo jako její porušení. Rozlišuje pojem metadivadla a divadla na divadle obecně, ...
  • Statiova popisná lyrika a dobový umělecký styl 

   Kocurková, Magda (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 9. 9. 2014
   Autorka práce na příkladu dvou vybraných básní ze sbírky Silvae P.Papinia Statia zkoumá styl jeho popisné lyriky. V úvodu práce uvádí základní data ze života a díla autora. Dále popisuje stavební aktivitu Flaviovců a římské ...
  • Valerius Maximus a exemplum 

   Černá, Julie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 8. 9. 2014
   Sbírka exempel Valeria Maxima, nazvaná Facta et dicta memorabilia, stála po dosti dlouhou dobu stranou zájmu moderního literárněvědného bádání. Chápána jakožto praktická příručka pro řečníky vysloužila si kritiku pro údajně ...
  • Výklad pojmů ira a furor v Senekově tragédii Hercules furens založený na stoické afektologii 

   Dvořáková, Jaroslava (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 18. 9. 2006
   Mým hlavním úkolem bylo nalézt podíl afektů zra a furor na výstavbě dramatu HERCULES FURENS A THYESTES. Abych však mohla takovou otázku zodpovědět a dostát požadavku, vyjít ze stoické afektologie, nemohla jsem opomenout ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV