• Analýza chování vybraných států v Jihočínském moři 

   Defence status: DEFENDED
   Jetelinová, Denisa (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2019)
   Date of defense: 18. 6. 2019
   Jihočínské moře je již po několik desetiletí předmětem sporu mezi s ním sousedícími státy, a to Čínskou lidovou republikou (Čínou), Vietnamem, Filipínami, Indonésií, Brunejí a Malajsií. Vzhledem k tomu, že je toto moře ...
  • Analýza vybraných sekcí české a německé energetiky. Energetická partnerství obou zemí v kontextu zajištění energetické bezpečnosti a jednotného evropského trhu 

   Defence status: DEFENDED
   Mohr, Luděk (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2013)
   Date of defense: 26. 6. 2013
   Práce se zabývá komparací vybraných částí energetického sektoru České republiky a Spolkové republiky Německo a konkrétně zkoumá míru energetické bezpečnosti obou zemí v rámci evropského regionu. Kontext práce je zasazen ...
  • Angažovanost Čínské lidové republiky v Africe 

   Defence status: DEFENDED
   Svobodová, Petra (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2013)
   Date of defense: 29. 1. 2013
   Diploma thesis "Involvement of the People's Republic of China in Africa' deals with the evolution of China-Africa cooperation in the three specified time periods. Mainly it deals with the time period of the ...
  • Barcelonský proces v rámci vnějších vztahů Evropské unie (přínos Španělska) 

   Defence status: DEFENDED
   Bocianová, Kateřina (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2006)
   Date of defense: 7. 2. 2006
   Barcelonský proces nyní představuje snahu Evropské unie o komplexní a koherentní přístup k zemím středomořského regionu. Vztahy s těmito zeměmi byly postupně rozvíjeny již od šedesátých let dvacátého století, ale vždy se ...
  • Between Power and Perception: Analyzing China's Influence in International Relations 

   Defence status: DEFENDED
   Karásková, Ivana (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2019)
   Date of defense: 24. 9. 2019
   Tato disertační práce se věnuje vlivu Čínské lidové republiky v mezinárodních vztazích. Má dva hlavní výzkumné cíle, jeden teoretický a druhý empirický. Prvním cílem je pevněji ukotvit koncept vlivu a odlišit jej od moci, ...
  • Between Power and Perception: Analyzing China's Influence in International Relations 

   Defence status: RECOGNIZED
   Karásková, Ivana (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2019)
   Date of defense: 3. 10. 2019
   The doctoral thesis focuses on the People's Republic of China's influence in international relations. It follows two main research objectives, a theoretical and an empirical one. The first goal is to more firmly establish ...
  • Bilaterální smlouvy Švýcarsko-EU: Faktická integrace? 

   Defence status: DEFENDED
   Jahůdka, Marek (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2006)
   Date of defense: 27. 6. 2006
   The relationship between the European Union and Switzerland constitutes one of the most interesting phenomenons in Europe. Both entities have closely cooperated e.g. in the field of economy, culture or education but there ...
  • Brexit a jeho dopady na evropskou integraci 

   Defence status: DEFENDED
   Hecht, Petr (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2020)
   Date of defense: 7. 9. 2020
   Diplomová práce Brexit a jeho dopady na evropskou integraci využívá metody explanatorní případové studie ve snaze analyzovat příčiny a dopady vystoupení Velké Británie z Evropské unie. Práce proto zkoumá historický kontext ...
  • A Comparative Analysis of South American Integration: Cases of CAN and UNASUR 

   Defence status: DEFENDED
   Husáková, Gabriela (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2017)
   Date of defense: 11. 9. 2017
   Tato diplomová práce je zam ená na výzkum p í in rozdílné efektivity dvou mezinárodních organizací v Latinské Americe, Andského spole enství a Unií jihoamerických národ , kdy využívá neoliberální teorii mezinárodních vztah ...
  • Czech Republicfacing changes of the European Union energy market 

   Defence status: DEFENDED
   Rokuskova, Klara (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2020)
   Date of defense: 8. 9. 2020
   Tato studie se zabývá vývojem řízení energie biopaliv v odvětví dopravy v Evropské unii. Toto odvětví představuje velkou výzvu pro ekologickou a udržitelnou výrobu a spotřebu energie. V posledních deseti letech se biopaliva ...
  • Czech-German Economic Ties after the 2004 EU Enlargement: A Neofunctionalist Perspective 

   Defence status: DEFENDED
   Janíčko, Martin (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2010)
   Date of defense: 21. 6. 2010
   Diplomová práce spadá svým zaměřením do oblasti mezinárodních ekonomických vztahů a zabývá se především intenzitou česko-německých obchodně-investičních (potažmo obecně ekonomických) vazeb po rozšíření Evropské unie v roce ...
  • Czech-German Economic Ties: The Relevance of the Neofunctionalist Approach in the Contemporary Socio-Economic Context 

   Defence status: DEFENDED
   Janíčko, Martin (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2012)
   Date of defense: 11. 4. 2012
   Práce se zabývala zejména intenzitou ekonomických vazeb mezi Česko republikou a Německem po rozšíření Evropské unie v roce 2004. Její první část postihla základní charakter těchto vazeb od vzniku samostatného Československa ...
  • Česká republika a její připojení na nové LNG terminály - posílení plynové bezpečnosti 

   Defence status: DEFENDED
   Prouza, Petr (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2012)
   Date of defense: 26. 6. 2012
   Diplomová práce "Česká republika a její připojení na nové LNG terminály - posílení plynové bezpečnosti" zkoumá úroveň plynové bezpečnosti ČR. Česká republika je téměř stoprocentně závislá na dovozu plynu ze zahraničí. ...
  • Čínská energetická bezpečnost a politika vůči Africe 

   Defence status: DEFENDED
   Harmašová, Natálie (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2018)
   Date of defense: 22. 6. 2018
   Cílem diplomové práce je objasnit, jakým způsobem si zajišťuje Čínská lidová republika svou energetickou bezpečnost a jak tomu napomáhají investice na africkém kontinentu. S ekonomickým růstem stoupají i energetická spotřeba. ...
  • Deep and Comprehensive Free Trade Agreements (DCFTA) as a tool of EU trade policy 

   Defence status: DEFENDED
   Žiga, Matúš (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2017)
   Date of defense: 20. 6. 2017
   Předložená diplomová práce se zabývá komplexními dohodami o volném obchodu (CFTA) a hlubokými a komplexními dohodami o volném obchodu (DCFTA) uzavřenými nebo navrženými Evropskou unií. Její cílem je identifikovat podmínky ...
  • Dodržování právních předpisů EU v politice pro osoby se zdravotním postižením: Česká republika, Slovensko, Polsko, Maďarsko 

   Defence status: DEFENDED
   Píchová, Marta (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2015)
   Date of defense: 22. 6. 2015
   This work analyses compliance of disability policy in the states of Visegrad group, i.e. Czech Republic, Slovak Republic, Poland and Hungary. It examines legislation adopted at the supranational level and their subsequent ...
  • Dohoda o volném obchodu mezi Evropskou unií a Korejskou republikou - úspěch, či promarněná příležitost? 

   Defence status: DEFENDED
   Haas, Václav (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2017)
   Date of defense: 11. 9. 2017
   This thesis addresses the Free Trade Agreement between the European Union and the Republic of Korea, which is the first one of the new generation free trade agreements for EU. First, the issue is explained in the theoretical ...
  • Economic change in Russia: Oil dependency 

   Defence status: DEFENDED
   Krupa, Mikuláš (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2019)
   Date of defense: 15. 1. 2019
   Tato diplomová práce se zaměřuje na případ Ruská federace, její ekonomiky a posouzení její závislosti na ropě. Rusko bývá často uváděno jako příklad země trpící na prokletí přírodních zdrojů, protože její nerostné bohatství ...
  • Efektivnost dánské rozvojové pomoci Ghaně 

   Defence status: DEFENDED
   Kotová, Dagmar (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2009)
   Date of defense: 22. 6. 2009
   Diplomová práce "Efektivnost dánské rozvojové pomoci Ghaně" pojednává o efektivnosti dánské rozvojové pomoci definované v úzké souvislosti s konceptem trvale udržitelného rozvoje. K analýze uvedeného je použita ...
  • An energy-efficient Europe. Securing the energy supply of Finland 

   Defence status: DEFENDED
   Strang, Mira Inkeri (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2018)
   Date of defense: 10. 9. 2018
   This thesis focuses on analyzing the themes that arise from the Finnish energy discourse between the years of 2009-2018. Finland is completely dependent on Russian gas, but as a member state of the European Union (EU), it ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV