• Analýza vybraných sekcí české a německé energetiky. Energetická partnerství obou zemí v kontextu zajištění energetické bezpečnosti a jednotného evropského trhu 

   Mohr, Luděk (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2013)
   Date of defense: 26. 6. 2013
   Práce se zabývá komparací vybraných částí energetického sektoru České republiky a Spolkové republiky Německo a konkrétně zkoumá míru energetické bezpečnosti obou zemí v rámci evropského regionu. Kontext práce je zasazen ...
  • Angažovanost Čínské lidové republiky v Africe 

   Svobodová, Petra (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2013)
   Date of defense: 29. 1. 2013
   Diploma thesis "Involvement of the People's Republic of China in Africa' deals with the evolution of China-Africa cooperation in the three specified time periods. Mainly it deals with the time period of the last nearly ...
  • Barcelonský proces v rámci vnějších vztahů Evropské unie (přínos Španělska) 

   Bocianová, Kateřina (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2006)
   Date of defense: 7. 2. 2006
   Barcelonský proces nyní představuje snahu Evropské unie o komplexní a koherentní přístup k zemím středomořského regionu. Vztahy s těmito zeměmi byly postupně rozvíjeny již od šedesátých let dvacátého století, ale vždy se ...
  • Bilaterální smlouvy Švýcarsko-EU: Faktická integrace? 

   Jahůdka, Marek (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2006)
   Date of defense: 27. 6. 2006
   The relationship between the European Union and Switzerland constitutes one of the most interesting phenomenons in Europe. Both entities have closely cooperated e.g. in the field of economy, culture or education but there ...
  • A Comparative Analysis of South American Integration: Cases of CAN and UNASUR 

   Husáková, Gabriela (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2017)
   Date of defense: 11. 9. 2017
   This thesis deals with the issue of different efficiency between two integrational organizations in Latin America: Andean Community, and Union of South American Nations, by using neoliberal theory of international relations ...
  • Czech-German Economic Ties after the 2004 EU Enlargement: A Neofunctionalist Perspective 

   Janíčko, Martin (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2010)
   Date of defense: 21. 6. 2010
   Diplomová práce spadá svým zaměřením do oblasti mezinárodních ekonomických vztahů a zabývá se především intenzitou česko-německých obchodně-investičních (potažmo obecně ekonomických) vazeb po rozšíření Evropské unie v roce ...
  • Czech-German Economic Ties: The Relevance of the Neofunctionalist Approach in the Contemporary Socio-Economic Context 

   Janíčko, Martin (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2012)
   Date of defense: 11. 4. 2012
   Práce se zabývala zejména intenzitou ekonomických vazeb mezi Česko republikou a Německem po rozšíření Evropské unie v roce 2004. Její první část postihla základní charakter těchto vazeb od vzniku samostatného Československa ...
  • Česká republika a její připojení na nové LNG terminály - posílení plynové bezpečnosti 

   Prouza, Petr (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2012)
   Date of defense: 26. 6. 2012
   Diplomová práce "Česká republika a její připojení na nové LNG terminály - posílení plynové bezpečnosti" zkoumá úroveň plynové bezpečnosti ČR. Česká republika je téměř stoprocentně závislá na dovozu plynu ze zahraničí. ...
  • Čínská energetická bezpečnost a politika vůči Africe 

   Harmašová, Natálie (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2018)
   Date of defense: 22. 6. 2018
   The goal of the thesis was to shed light on the ways in which the People's Republic of China secures its energy security and identify the role of Chinese investments in Africa. The economic development results in increased ...
  • Deep and Comprehensive Free Trade Agreements (DCFTA) as a tool of EU trade policy 

   Žiga, Matúš (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2017)
   Date of defense: 20. 6. 2017
   Předložená diplomová práce se zabývá komplexními dohodami o volném obchodu (CFTA) a hlubokými a komplexními dohodami o volném obchodu (DCFTA) uzavřenými nebo navrženými Evropskou unií. Její cílem je identifikovat podmínky ...
  • Dodržování právních předpisů EU v politice pro osoby se zdravotním postižením: Česká republika, Slovensko, Polsko, Maďarsko 

   Píchová, Marta (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2015)
   Date of defense: 22. 6. 2015
   Práce analyzuje dodržování politiky pro osoby se zdravotním postižením ve státech Visegrádské skupiny, tedy v České republice, na Slovensku, v Polsku a v Maďarsku. Zkoumá právní předpisy přijaté na nadnárodní úrovni a ...
  • Dohoda o volném obchodu mezi Evropskou unií a Korejskou republikou - úspěch, či promarněná příležitost? 

   Haas, Václav (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2017)
   Date of defense: 11. 9. 2017
   This thesis addresses the Free Trade Agreement between the European Union and the Republic of Korea, which is the first one of the new generation free trade agreements for EU. First, the issue is explained in the theoretical ...
  • Economic change in Russia: Oil dependency 

   Krupa, Mikuláš (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2019)
   Date of defense: 15. 1. 2019
   Tato diplomová práce se zaměřuje na případ Ruská federace, její ekonomiky a posouzení její závislosti na ropě. Rusko bývá často uváděno jako příklad země trpící na prokletí přírodních zdrojů, protože její nerostné bohatství ...
  • An energy-efficient Europe. Securing the energy supply of Finland 

   Strang, Mira Inkeri (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2018)
   Date of defense: 10. 9. 2018
   This thesis focuses on analyzing the themes that arise from the Finnish energy discourse between the years of 2009-2018. Finland is completely dependent on Russian gas, but as a member state of the European Union (EU), it ...
  • EU ETS jako nástroj klimatické politiky EU a jeho porovnání s klimatickou politikou USA 

   Janoušek, Václav (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2009)
   Date of defense: 3. 9. 2009
   JANOUŠEK, Václav. EU ETS jako nástroj klimatické politiky EU a jeho porovnání s klimatickou politikou v USA, Praha: Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut politologických studií, 2008. 93 s. Vedoucí diplomové ...
  • EU jako aktér světové environmentální politiky se zaměřením na dohody týkající se ochrany klimatu 

   Flejšarová, Adéla (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2011)
   Date of defense: 20. 6. 2011
   Diplomová práce "EU jako aktér světové environmentální politiky se zaměřením na dohody týkající se ochrany klimatu" se snaží najít odpověď na otázku, zda je EU relevantním a silným aktérem v oblasti světové ochrany klimatu. ...
  • Euro-středomořská politika-perspektivy vývoje. Vliv Španělska a Francie 

   Bocianová, Kateřina (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2014)
   Date of defense: 17. 6. 2014
   Tato disertační práce analyzuje vývoj euro-středomořské politiky od roku 2006 do současnosti. Je tedy podrobně analyzována nejnovější instituce Unie pro Středomoří, Evropská politika sousedství, změna institucionálního ...
  • Europeizace humanitární pomoci poskytované do zahraničí z perspektivy České republiky 

   Pöschl, Petr (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2016)
   Date of defense: 6. 9. 2016
   Předkládaná diplomová práce se zabývá europeizací humanitární pomoci poskytované do zahraničí, z vládní perspektivy České republiky. Se svým vstupem do Evropské unie v roce 2004 se Česká republika zavázala přijmout veškeré ...
  • Euroskepticismus a jeho pozice ve Velké Británii 

   Beránková, Barbora (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2013)
   Date of defense: 25. 6. 2013
   Obecně euroskepticismus vnímáme jako myšlenkový proud, který je typický nedůvěrou vůči Evropské Unii (EU) či evropské integraci a jejím cílům jako takovým. Nejčastější výtky vůči začleňování do evropských struktur představují ...
  • Európska únia ako obchodný aktér: dynamika vzťahov EÚ a USA (1991-1998) 

   Iliašová, Romana (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2010)
   Date of defense: 9. 9. 2010
   Diplomová práce Európska únia ako obchodný aktér: dynamika vzťahov EÚ a USA (1991-1998) se zabývá obchodními vztahy Evropské unie a Spojených států amerických v období mezi 1991 až 1998. Autor kriticky rozebírá integrovanost ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: dspace (at) is.cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV