• ARS MORIENDI VE SVĚTLE TEOLOGICKÉHO PERSONALISMU - POIMENICKÁ EXPLIKACE 

   Defence status: DEFENDED
   Kubíčková, Ruth (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2018)
   Date of defense: 26. 9. 2018
   Disertační práce ARS MORIENDI VE SVĚTLE TEOLOGICKÉHO PERSONALISMU - POIMENICKÁ EXPLIKACE Ruth Kubíčková Abstrakt Cílem disertační práce Ars moriendi ve světle teologického personalismu - poimenická explikace je dospět k ...
  • ARS MORIENDI VE SVĚTLE TEOLOGICKÉHO PERSONALISMU - POIMENICKÁ EXPLIKACE 

   Defence status: RECOGNIZED
   Kubíčková, Ruth (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2019)
   Date of defense: 13. 2. 2019
   Disertační práce ARS MORIENDI VE SVĚTLE TEOLOGICKÉHO PERSONALISMU - POIMENICKÁ EXPLIKACE Ruth Kubíčková Abstrakt Cílem disertační práce Ars moriendi ve světle teologického personalismu - poimenická explikace je dospět k ...
  • F. M. Hník a vybrané kapitoly z dějin CČS(H) 

   Defence status: DEFENDED
   Holý, Martin (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2015)
   Date of defense: 9. 9. 2015
   Resumé Profesor František Maria Hník se narodil 9. února 1905, zemřel 28. dubna 1962. Po získání doktorátu z filozofie na Masarykově univerzitě se stal duchovním Církve československé (husitské). Tři roky působil v náboženské ...
  • Kamenné cesty v Broumovských stěnách a jejich význam pro utváření identity krajiny a regionu 

   Defence status: DEFENDED
   Fišer, Jan (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 9. 6. 2016
   Práce se zabývá analýzou současného stavu a dědictvím starých kamenných cest v Broumovských stěnách. Tyto cesty byly budovány z nestejně velkých pískovcových bloků místního původu. Jsou specifické pro zkoumanou oblast a ...
  • Kolizní problematika zajištění, změn a následků porušení závazků 

   Defence status: DEFENDED
   Bohorodčaner, Pavel (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2011)
   Date of defense: 26. 5. 2011
   Tato práce pojednává o zajištění, změnách a následcích porušení závazků z kolizního pohledu. Je založena zejména na metodě komparativní - kolizní normy vnitrostátního původu, tj. ty, co jsou obsaženy v zákoně č. 97/1963 ...
  • Komparace svátosti křtu katolického a husitského pojetí 

   Defence status: DEFENDED
   Rocchini, Alberto (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2016)
   Date of defense: 7. 9. 2016
  • Křesťanství a postmoderní společnost 

   Defence status: DEFENDED
   Květák, Tomáš (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2006)
   Date of defense: 25. 9. 2006
   Náboženství a postmoderní společnost Tomáš Květák Tato doktorská disertační práce se zamýšlí nad významem křesťanské víry v dnešní, tzv. postmoderní společnosti. Jako podklad pro přemýšlení nad tímto tématem sloužila nejen ...
  • Kupní smlouva v mezinárodním obchodním styku 

   Defence status: DEFENDED
   Kuba, Stanislav (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2010)
   Date of defense: 22. 9. 2010
   60 Závěr O obrovském významu kupní smlouvy v mezinárodním obchodu nelze pochybovat. Svědčí o tom mimo jiné i snahy o její unifikaci datující se od počátku 20. století. Kupní smlouva v mezinárodním obchodním styku je ...
  • Kupní smlouva v mezinárodním obchodním styku 

   Defence status: DEFENDED
   Kočová, Veronika (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2007)
   Date of defense: 17. 1. 2007
  • Kupní smlouva v mezinárodním obchodním styku 

   Defence status: DEFENDED
   Vajdík, Ladislav (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2007)
   Date of defense: 9. 5. 2007
  • Kupní smlouva v mezinárodním obchodním styku 

   Defence status: DEFENDED
   Bauerová, Kateřina (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2006)
   Date of defense: 2. 5. 2006
  • Manželství z křesťanského pohledu 

   Defence status: DEFENDED
   Ambrosio, Šárka (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2014)
   Date of defense: 9. 9. 2014
   Shrnutí Manželství z křesťanského pohledu Šárka Ambrosio Tato práce je založena na biblických ustanovení o stvoření člověka (jako muže a ženu) a manželství v pojetí Nového a Starého zákona. Reflektovala jsem právní postavení ...
  • Mezinárodní právní úprava občanskoprávních aspektů únosů dětí 

   Defence status: DEFENDED
   Nedvědová, Alice (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2009)
   Date of defense: 20. 5. 2009
   67 Závěr Důsledná úprava situací, kdy dochází k mezinárodním únosům dětí je nezbytná jak pro jejich ochranu, tak i pro ochranu těch, kteří mají právo na péči o ně. Dokumenty, jež jsou v této práci rozebrané a jimiž je Česká ...
  • Náboženská konverze - autentické výpovědi konvertitů 

   Defence status: DEFENDED
   Mašková, Eva (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2016)
   Date of defense: 22. 9. 2016
   Religious conversion is an interesting phenomenon that crosses religious beliefs. This phenomenon intersects with many various disciplines, from medicine through the scientific disciplines such as anthropology, sociology, ...
  • Nic jako označení divinní entity 

   Defence status: DEFENDED
   Čihák, Ondřej (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2010)
   Date of defense: 21. 9. 2010
   Nic jako označení divinní entity Nothingness as denotation of divine entity Mgr. Ondřej Čihák This thesis explores specific issues arising as a result of insufficiency common to the human reasoning in process of comprehension ...
  • Občanské právo v digitální realitě 

   Defence status: DEFENDED
   Samek, Martin (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2020)
   Date of defense: 16. 9. 2020
   Občanské právo v digitální realitě Abstrakt Tato práce se zaobírá problematikou některých vybraných institutů občanského práva, jako je právní jednání, vlastnictví či pojem věci, v kontextu technologií tzv. rozšířené a ...
  • Obnovitelné zdroje energie jako součást energetického přechodu a faktor krajinných změn 

   Defence status: DEFENDED
   Kronát, Jaromír (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 17. 9. 2018
   The thesis deals with the process of development of renewable energy resources in Czechia as an important driving force of landscape changes at the beginning of the 21st century. It focuses on the influence of the political ...
  • Osobní údaje jako komodita 

   Defence status: DEFENDED
   Juřičková, Jelizaveta (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
   Date of defense: 29. 9. 2021
   v českém jazyce Abstrakt Tématem diplomové práce jsou různá hlediska komodifikace osobních údajů. Tato otázka je v poslední době velice relevantní. Na jednu stranu se vlivem stálého zdokonalování technologie shromažďování ...
  • Percepce krajinného dědictví a jeho ochrana - případová studie CHKO Kokořínsko 

   Defence status: DEFENDED
   Husák, Miloslav (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 15. 9. 2011
   Chráněná krajinná oblast je území, ve kterém jsou zastoupeny hodnoty představované harmonickým propojením díla člověka a přírody v jednom celku. Zachování a rozvoj především těchto hodnot je posláním zvláště chráněných ...
  • Pojetí rozhodčí smlouvy ze srovnávacího hlediska 

   Defence status: DEFENDED
   Naučová, Tereza (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2012)
   Date of defense: 25. 9. 2012
   RESUMÉ Pojetí rozhodčí smlouvy ze srovnávacího hlediska Předmětem předkládané práce je podrobný rozbor problematiky rozhodčí smlouvy z pohledu mezinárodních úmluv, jimiž jsou Úmluva o uznání a výkonu cizích rozhodčích ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV