Now showing items 1-16 of 16

  • The Gibbs phenomenon in the discontinuous Galerkin method 

   Defence status: DEFENDED
   Stará, Lenka (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
   Date of defense: 10. 9. 2018
   The solution of the Burgers' equation computed by the standard finite element method is degraded by oscillations, which are the manifestation of the Gibbs phenomenon. In this work we study the following numerical me- ...
  • Interpolace hladkých funkcí pomocí kvadratických a kubických splinů 

   Defence status: DEFENDED
   Eckstein, Jiří (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2012)
   Date of defense: 11. 9. 2012
   V této bakalářské práci se zabýváme základními vlastnostmi interpolace pomocí kvadratických a kubických splinů. Nejprve definujeme pojem interpolace a splinu. Ty poté spojíme a zabýváme se postupně kubickou a kvadratickou ...
  • Metody pro řešení nelineárních rovnic 

   Defence status: DEFENDED
   Havelková, Eva (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2015)
   Date of defense: 3. 9. 2015
   Cílem této bakalářské práce je shrnout základní numerické metody pro řešení nelineárních algebraických rovnic jedné proměnné. Nejprve jsou zavedeny nezbytné pojmy z numerické matematiky a matematické analýzy. Dále jsou ...
  • Metody vyššího řádu založené na rekonstrukci 

   Defence status: DEFENDED
   Dominik, Oldřich (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2014)
   Date of defense: 26. 5. 2014
   Tato práce se zabývá zavedením nového numerického schématu vyššího řádu založeného na nespojité Galerkinově metodě (DGM). Následujeme způsoby zavedení schémat konečných prvků s vyššími řády (HOFV) a spektrálních objemů ...
  • Neceločíselné derivace, teorie a aplikace 

   Defence status: DEFENDED
   Pelech, Petr (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2014)
   Date of defense: 11. 9. 2014
   Práce je rešerší na dané téma. Po krátkém historickém úvodu jsou uvedeny po- třebné části klasické teorie derivace a integrace. Vlastní část práce se věnuje Rie- mann-Liouvilleovu (R-L) integrálu a derivaci reálných funkcí ...
  • Numerical solution of traffic flow models 

   Defence status: RECOGNIZED
   Vacek, Lukáš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2020)
   Date of defense: 3. 7. 2020
   Naše práce popisuje simulaci dopravních toků na silničních sítích. Ty jsou popsány parciálními diferenciálními rovnicemi. Pro numerické řešení našich modelů používáme nespojitou Galerkinovu metodu v prostoru a vícekrokovou ...
  • Numerické řešení modelů dopravních toků 

   Defence status: DEFENDED
   Vacek, Lukáš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
   Date of defense: 10. 9. 2018
   Our work describes the simulation of traffic flows on networks. These are described by partial differential equations. For the numerical solution of our models, we use the discontinuous Galerkin method in space and a ...
  • Numerické řešení rovnic popisujících dynamiku hejn 

   Defence status: DEFENDED
   Živčáková, Andrea (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2013)
   Date of defense: 19. 9. 2013
   V tejto práci sa venujeme numerickému riešeniu rovníc popisujúcich dynamiku kŕdľov (hejn) vtákov, takzvaný flocking. Konkrétne venujeme pozornosť systému Eulerových rovníc pre stlačiteľné prúdenie s korekciou pravej strany. ...
  • Numerické řešení rovnic popisujících dynamiku hejn 

   Defence status: RECOGNIZED
   Živčáková, Andrea (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2019)
   Date of defense: 14. 6. 2019
   V tejto práci sa venujeme numerickému riešeniu rovníc popisujúcich dynamiku kŕdľov (hejn) vtákov, takzvaný flocking. Konkrétne venujeme pozornosť systému Eulerových rovníc pre stlačiteľné prúdenie s korekciou pravej strany. ...
  • Odstraňování artefaktů JPEG komprese obrazových dat 

   Defence status: DEFENDED
   Lopata, Jan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2014)
   Date of defense: 9. 9. 2014
   Tato práce se zabývá odstraňováním obrazových artefaktů typických pro JPEG kompresi. Nejprve jsme popsali matematickou formulaci formátu JPEG a pro- blému odstraňování obrazových artefaktů. Poté jsme tento problém přeformu- ...
  • Parameter optimization in COVID-19 epidemiological models 

   Defence status: DEFENDED
   Martínek, Josef (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2021)
   Date of defense: 30. 6. 2021
   Práce se zabývá modelováním šíření infekčních nemocí s důrazem na současnou pan- demii nemoci COVID-19. Naším cílem je odhad neznámých parametrů v epidemiolog- ických modelech z reálných dat o šíření této nemoci v České ...
  • Přesné a přibližné řešiče Riemannova problému pro Eulerovy rovnice 

   Defence status: DEFENDED
   Živčáková, Andrea (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2011)
   Date of defense: 6. 9. 2011
   V tejto práci sa venujeme riešeniu a implementácii problému riešenia parciálnej diferenciálnej rovnice s po castiach konštantnou pociatocnou podmienkou, tzv. Riemannovmu problému. Konkrétne pozornost venujeme rovniciam ...
  • Segmentace mikroskopických snímků pomocí level-set metod 

   Defence status: DEFENDED
   Bílková, Zuzana (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2015)
   Date of defense: 11. 9. 2015
   Název práce: Segmentace mikroskopických snímků pomocí level-set metod Autor: Zuzana Bílková Katedra: Katedra numerické matematiky Vedoucí diplomové práce: RNDr. Václav Kučera, Ph.D., KNM, MFF UK Konzultant: RNDr. Jindřich ...
  • Segmentace mikroskopických snímků pomocí level-set metod 

   Defence status: RECOGNIZED
   Bílková, Zuzana (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
   Date of defense: 23. 3. 2018
   Název práce: Segmentace mikroskopických snímků pomocí level-set metod Autor: Zuzana Bílková Katedra: Katedra numerické matematiky Vedoucí diplomové práce: RNDr. Václav Kučera, Ph.D., KNM, MFF UK Konzultant: RNDr. Jindřich ...
  • Vlastnost stínování v numerických metodách pro parciální diferenciální rovnice 

   Defence status: DEFENDED
   Brichta, Ondřej (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2022)
   Date of defense: 14. 6. 2022
   This thesis is focused on the shadowing property of numerical methods for partial differential equations. The goals of this thesis are the application of shadowing theory to the case of linear maps, modification of standard ...
  • Zhlazující kvadratické a kubické spliny 

   Defence status: DEFENDED
   Oukropcová, Kateřina (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2014)
   Date of defense: 4. 9. 2014
   Název práce: Zhlazující kvadratické a kubické spliny Autor: Kateřina Oukropcová Katedra: Katedra numerické matematiky Vedoucí bakalářské práce: RNDr. Václav Kučera, Ph.D., Katedra numerické ma- tematiky Abstrakt: Cílem ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV