• Aktivní stárnutí obyvatel České republiky v evropském kontextu 

   Defence status: DEFENDED
   Votrubec, Matěj (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2017)
   Date of defense: 12. 9. 2017
   Aktivní stárnutí obyvatel České republiky v evropském kontextu Abstrakt Stárnutí obyvatelstva je globální proces. Koncept aktivního stárnutí se zaměřuje na zlepšení kvality života a aktivní účast starších obyvatel ve ...
  • Analýza a prognóza vývoje počtu a demografické struktury stomatologů v České republice 

   Defence status: DEFENDED
   Hanáček, Jonáš (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2017)
   Date of defense: 2. 6. 2017
   Analýza a prognóza vývoje počtu a demografické struktury stomatologů v České republice Abstrakt Stárnutí zubních lékařů a s tím spojená obava z nedostatku zubních lékařů v budoucnosti je v současnosti často skloňované téma. ...
  • Analýza a prognóza vývoje počtu a demografické struktury stomatologů v České republice 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Hanáček, Jonáš (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 31. 5. 2016
   Analýza a prognóza vývoje počtu a demografické struktury stomatologů v České republice Abstrakt Stárnutí zubních lékařů a s tím spojená obava z nedostatku zubních lékařů v budoucnosti je v současnosti často skloňované téma. ...
  • Anatomy of Insurgency: Trancing the History of "Insurgency" in Military Doctrine 

   Defence status: DEFENDED
   Clapton, Lawrie (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2018)
   Date of defense: 13. 9. 2018
   This dissertation examines the authors and conflicts which inspired and influenced modern perceptions of 'insurgency' and 'counterinsurgency'. We trace this process through the lineage of Western counterinsurgency proposed ...
  • Arménská komunita v ČR na pozadí konceptu transnacionální migrace 

   Defence status: DEFENDED
   Lhotová, Jana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2009)
   Date of defense: 8. 6. 2009
   Pohyb migrantů dnes díky pokroku v informačních a komunikačních technologiích, dostupné dálkové dopravě a postupně se globalizujícímu světu nabývá nových dimenzí. Migranti jsou mnohdy součástí tzv. transnacionálního procesu, ...
  • Autonomous Weapon Systems as the next revolution in warfare and implications of technology deployment for global security 

   Defence status: DEFENDED
   Kvasňovský, Tomáš (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2020)
   Date of defense: 23. 1. 2020
   This thesis addresses developments in Artificial Intelligence and the increasing trend of robotization and autonomization of military forces in the context of Revolution in Military Affairs. It examines and categorizes ...
  • Bezpečnostní integrace Severských zemí po druhé světové válce: bezpečnostní společenství s přesahem 

   Defence status: DEFENDED
   Pazderník, Martin (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2016)
   Date of defense: 13. 6. 2016
   Tato práce se zabývá bezpečnostní integrací Severských zemí po konci druhé světové války. Využívá konstruktivistický koncept bezpečnostního společenství od Karla Deutsche a jeho revidovanou verzi od autorů Emanuela Adlera ...
  • Bezpečnostní strategie malých států v sousedství velmocí 

   Defence status: DEFENDED
   Bokeria, Levan (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2017)
   Date of defense: 26. 6. 2017
   The following master`s thesis focuses on small states security strategy choices, namely the case of Georgia. According to neorealist assumptions small states choose their security strategy to minimalize the potential threat ...
  • Britsko-francouzská vojenská spolupráce 

   Defence status: DEFENDED
   Volfová, Kateřina (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2016)
   Date of defense: 13. 6. 2016
   Bachelor thesis "Franco-British Military Cooperation" focuses on defence and security treaty which was signed by France and the United Kingdom in 2010. The so-called Lancaster House Treaty committed the countries ...
  • Challenges to the Weberian state: hybrid state and non-state actors in Iraq 

   Defence status: DEFENDED
   Benhamou, Louis (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2021)
   Date of defense: 22. 9. 2021
   This thesis examines the relationship between the Popular Mobilization Forces and the state in post-conflict Iraq. It critically assesses their link as mutually exploitative and derives back their agency to both actors. ...
  • Changing view on future population development of the Republic of Kazakhstan according to the United Nations World Population Prospects since the 1992 till the 2008 revision 

   Defence status: DEFENDED
   Kerembayev, Anuar (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 21. 9. 2010
   Changing view on future population development of the Republic of Kazakhstan according to the United Nations World Population Prospects since the 1992 till the 2008 revision Abstract The objective of this study is to analyze ...
  • Chinese Strategic Posture: the Case of Semiconductor 

   Defence status: DEFENDED
   Scarazzato, Lorenzo (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2021)
   Date of defense: 23. 9. 2021
   The study investigates the influence of politics over technology to then deepen the relevance of semiconductors as part of the defence realm in the case of China. To this end, the importance of technology in warfare and ...
  • Comparative Study between the 2016 Failed Military Coup and Previous Successful Coups in Turkey 

   Defence status: DEFENDED
   Safarli, Adil (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2021)
   Date of defense: 23. 9. 2021
   The 2016 Turkish failed coup attempt was a striking political event of the year. Although Turkey is a country with a long history of successful military intervention and deep-rooted coup culture, the coup organizers could ...
  • Comparison of approaches to the radical Islam and the integration of Muslims in selected EU member states 

   Defence status: DEFENDED
   Raffaj, Ivan (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2016)
   Date of defense: 21. 6. 2016
   Táto diplomová práca ponúka porovnanie integrácie moslimov a prístupov k radikálnemu islamu v troch krajinách: Nemecku, Francúzsku a Švédsku. Tieto tri krajiny v minulosti reprezentovali tri hlavné prístupy k integrácii. ...
  • The current demographic problems of EU and their perception 

   Defence status: DEFENDED
   Alexa, Jan (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2009)
   Date of defense: 7. 9. 2009
  • České střelecké platformy a události masové střelby: analýza komunikačních rámců 

   Defence status: DEFENDED
   Čadek, Matěj (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2021)
   Date of defense: 3. 2. 2021
   Diplomová práce si klade za cíl rozebrat komunikaci českých střeleckých platforem na sociálních sítích a v on-line prostoru, kde jsou tyto platformy schopny jednoduše mobilizovat své příznivce a ovlivňovat mainstreamový ...
  • Demografické stárnutí zemí Evropské unie 

   Defence status: DEFENDED
   Škvára, Lukáš (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2008)
   Date of defense: 23. 6. 2008
  • Demografické změny v euroasijského prostoru v letech 1950-2050 podle populačních odhadů a prognóz OSN 

   Defence status: DEFENDED
   Čížková, Barbora (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 12. 6. 2014
   Demografické změny v euroasijském prostoru v letech 1950-2050 podle populačních odhadů a prognóz OSN. Abstrakt Cílem této práce je zjistit, zda v období společné politické existence postsovětských zemí existovaly v populačním ...
  • Demografický pasport malého územního celku - studie populačního vývoje správního obvodu Praha 22 

   Defence status: DEFENDED
   Hündl, Vojtěch (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2008)
   Date of defense: 22. 9. 2008
   Diploma thesis focuses on demographic behaviour of a small population in Prague outskirts area. It studies development of its population size, age structure and other demographic characteristics in the past, their current ...
  • Demografický pasport města Kolín 

   Defence status: DEFENDED
   Březinová, Barbora (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2009)
   Date of defense: 8. 6. 2009
   lem této diplomové práce je sestavení demografického pasportu města na konkrétním případu města Kolín. V úvodní části studie je nastíněna obecná problematika veřejné správy a její použití v rámci malých sídelních jednotek. ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV