• Analysis of oxidative and free radical induced DNA damage 

   Váňová, Nela (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2013)
   Date of defense: 4. 6. 2013
   Analýza oxidativního poškození DNA volnými radikály Diplomová práce Nela Váňová Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmaceutické chemie a kontroly léčiv Volné radikály a reaktivní ...
  • Development of LC/MS/MS method for determination of ambrisentan, midazolam and its metabolite in human plasma 

   Klivický, Michal (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2011)
   Date of defense: 2. 6. 2011
   Vývoj LC/MS/MS metody pro stanovení hladin ambrisentanu, midazolamu a jeho metabolitu v lidské plazmě Diplomová práce Michal Klivický Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Katedra farmaceutické ...
  • Faktory ovlivňující purifikaci a stabilitu biokonjugátů azaftalocyaninů 

   Cichý, Jakub (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2019)
   Date of defense: 5. 6. 2019
   Rigorózní práce Faktory ovlivňující purifikaci a stabilitu biokonjugátů azaftalocyaninů Mgr. Jakub Cichý Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Katedra Farmaceutické chemie a farmaceutické analýzy Tato ...
  • Identifikace hlavních degradačních produktů butan - 1,3-diolu 

   Kušnír, Jaroslav (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2014)
   Date of defense: 16. 6. 2014
  • Identifikace příbuzných látek pomocí GC-MS 

   Kušnír, Jaroslav (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2010)
   Date of defense: 3. 6. 2010
   Identifikace příbuzných látek pomocí GC-MS Diplomová práca Jaroslav Kušnír Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra charmaceutické chemie a kontroly léčiv Bola zisťovaná molekulová hmotnosť ...
  • LC-HRMS analýza vybraných antihypertenziv v biologickém materiálu jako průkaz compliance 

   Tláskalová, Anna (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2018)
   Date of defense: 1. 6. 2018
   4 ABSTRAKT Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmaceutické chemie a farmaceutické analýzy Kandidát: Anna Tláskalová Konzultant: Mgr. Martin Mžik Vedoucí diplomové práce: doc. PharmDr. Radim ...
  • Modifikace kapilární stěny pro separační účely I. 

   Opavská, Andrea (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2017)
   Date of defense: 1. 6. 2017
   Katedra farmaceutické chemie a kontroly léčiv Andrea Opavská doc. PharmDr. Radim Kučera, Ph.D. Modifikace kapilární stěny pro separační účely I Obecně lze říci, že kapilární elektroforéza je separační metoda vhodná pro ...
  • Modifikace kapilární stěny pro separační účely I. 

   Blažková, Andrea (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2018)
   Date of defense: 23. 3. 2018
   Katedra farmaceutické chemie a kontroly léčiv Andrea Opavská doc. PharmDr. Radim Kučera, Ph.D. Modifikace kapilární stěny pro separační účely I Obecně lze říci, že kapilární elektroforéza je separační metoda vhodná pro ...
  • Nanofiltrace 

   Heidrová, Hana (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2019)
   Date of defense: 3. 6. 2019
   Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Katedra farmaceutické chemie a farmaceutické analýzy Nanofiltrace Diplomová práce Kandidát: Hana Heidrová Školitel: doc. PharmDr. Radim Kučera, Ph.D. Konzultant: ...
  • Nesilikagelové materiály v analýze léčiv I. 

   Nezvedová, Markéta (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2014)
   Date of defense: 2. 6. 2014
   Nesilikagelové materiály v analýze léčiv I. Diplomová práce Markéta Nezvedová Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Katedra farmaceutické kontroly a kontroly léčiv Heyrovského 1203, Hradec ...
  • Nesilikagelové materiály v analýze léčiv II. 

   Rýdlová, Vanda (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2015)
   Date of defense: 24. 2. 2015
   Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmaceutické chemie a kontroly léčiv Student: Vanda Rýdlová Konzultant: PharmDr. Radim Kučera, Ph.D. Název diplomové práce: Nesilikagelové materiály ...
  • Nesilikagelové materiály v analýze léčiv III. 

   Brejchová, Nina (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2017)
   Date of defense: 1. 6. 2017
   Nesilikagelové materiály v analýze léčiv III. Nina Brejchová Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmaceutické chemie a kontroly léčiv Jednou z nejdůležitějších rolí v analýze léčiv hraje ...
  • Nesilikagelové materiály v analýze léčiv III. 

   Jiřičková, Nina (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2018)
   Date of defense: 15. 11. 2018
   Non-silica based materials in the drug analysis III. Diploma thesis Nina Brejchová
 Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmaceutical Chemistry and Drug Analysis Sample preparation prior ...
  • Nesilikagelové materiály v analýze léčiv IV. 

   Ženíšková, Tereza (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2018)
   Date of defense: 1. 6. 2018
   Nesilikagelové materiály v analýze léčiv IV. Diplomová práce Tereza Ženíšková Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Katedra farmaceutické chemie a farmaceutické analýzy Heyrovského 1203, Hradec Králové. ...
  • Optimalizace chromatografických podmínek pro chirální separaci biologicky aktivních látek. 

   Novák, Martin (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2018)
   Date of defense: 13. 9. 2018
   Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of: Pharmaceutical Chemistry and Pharmaceutical Analysis Student: Bc. Martin Novák Supervisor: doc. PharmDr. Radim Kučera, Ph.D. Consultant: Mgr. et Mgr. ...
  • Optimalizace chromatografických podmínek pro HPLC stanovení biologicky aktivních látek. 

   Kotíková, Eva (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2012)
   Date of defense: 8. 6. 2012
   Optimalizace chromatografických podmínek pro HPLC stanovení biologicky aktivních látek Diplomová práce Eva Kotíková Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Katedra farmaceutické chemie a kontroly ...
  • Optimization of separation conditions for HPCCC of paclitaxel 

   Havrlantová, Šárka (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2017)
   Date of defense: 1. 6. 2017
   Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmaceutické chemie a analýzy léčiv Kandidát: Šárka Havrlantová Konzultant: doc. PharmDr. Radim Kučera, Ph.D. Název diplomové práce: Optimizace separačních ...
  • Purifikace biokonjugátů azaftalocyaninů pomocí SPE 

   Cichý, Jakub (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2012)
   Date of defense: 7. 6. 2012
   Diplomová práce Purifikace biokonjugátů azaftalocyaninů pomocí SPE Jakub Cichý Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Katedra Farmaceutické chemie a kontroly léčiv Tato práce se zabývá vývojem ...
  • Semipreparativní separace biokonjugátů azaftalocyanínů 

   Novotná, Marta (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2018)
   Date of defense: 23. 3. 2018
   Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmaceutické chemie a kontroly léčiv Kandidát: Mgr. Marta Novotná Konzultant: doc.PharmDr. Radim Kučera, Ph.D. Názov rigorózní práce: Semipreparativní ...
  • Stacionární fáze na bázi iontových kapalin v plynové chromatografii 

   Tichý, Jiří (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2016)
   Date of defense: 2. 6. 2016
   Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmaceutické chemie a kontroly léčiv Student: Ji í Tichý Školitel: doc. PharmDr. Radim Kučera, Ph.D. Název diplomové práce: Stacionární fáze na ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV