• Analýza zobrazení pohybu bránice magnetickou rezonancí v kombinaci se spirometrickým vyšetřením" 

   Kolář, Pavel (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2009)
   Date of defense: 19. 3. 2009
   V disertační práci jsme se zaměřili na hodnocení dechové a posturální funkce bránice, resp. na vzájemnou souvislost mezi touto dvojí brániční funkcí. Posturální funkci bránice věnujeme pozornost z důvodu jejího podílu na ...
  • Deviace osy páteře u hereditární motoricko-senzitivní neuropatie 

   Horáček, Ondřej (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2006)
   Date of defense: 19. 1. 2006
   Práce se komplexně zabývá problematikou deviací O.p. u HMSN. V souboru 141 paci ntů s HMSN byli vyhledáni a dále sledováni pacienti s deviací O.p. Cílem práce bylo upřesnit období vzniku, frekvenci, charakter, tíži a ...
  • Hluboký stabilizační systém páteře stimulovaný Vojtovou reflexní lokomocí mění průběh klidového dýchání 

   Pivec, Martin (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2012)
   Date of defense: 30. 10. 2012
   Autoreferát disertační práce Univerzita Karlova v Praze Hluboký stabilizační systém páteře stimulovaný Vojtovou reflexní lokomocí mění průběh klidového dýchání Autoreferát disertační práce zpracoval PhDr. Martin Pivec ...
  • Luminiscenční spektroskopie dopantů a nečistot v rychlých scintilátorech na bázi komplexních oxidů 

   Kučerková, Romana (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2007)
   Date of defense: 20. 9. 2007
   V předložené práci byla zkoumána závislost na koncentraci iontu gallia v objemových monokrystalech LGAG: Pr a LuAG: Pr, připravených metodou ,,micro-pulling down,, (-PD) na Tohoku univerzitě v Sendaji, v Japonsku. -PD ...
  • Magnetická rezonance respirační dynamiky a posturální funkce bránice 

   Rychnovský, Tomáš (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2010)
   Date of defense: 14. 6. 2010
   Objective: The goal of the thesis was to objectify changes of the diaphragm motion and shape in a different tasks using dynamic MRI in volunteers with pathological structural finding of the spine and the control group. ...
  • Optické a magnetooptické vlastnosti magnetických oxidů 

   Brom, Pavel (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2009)
   Date of defense: 22. 9. 2009
   In the present experimental work we study Faraday rotation (FR) and magnetic circular dichroism (MCD) spectra of thin films of a) RF sputtered copper ferrites stabilized by the post-deposition heat treatment in two different ...
  • Optické vlastnosti scintilačních materiálů 

   Kubová, Marika (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2007)
   Date of defense: 14. 5. 2007
  • Optické vlastnosti tenkých vrstiev scintilačných materiálov 

   Onderišinová, Zuzana (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2010)
   Date of defense: 15. 9. 2010
   V predloženej práci sme skúmali Pr, Sc; a Eu-dopované tenké epitaxné vrstvy granátovej štruktúry Lu3Al5O12 pripravené metódou epitaxie z kvapalnej fázy (LPE) na Y3Al5O12 (YAG) a Lu3Al5O12 (LuAG) monokryštalických podložkách. ...
  • Oxide scintillator detectors 

   Lučeničová, Zuzana (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2016)
   Date of defense: 25. 1. 2016
   The presented thesis focused on the study of a new material concept of Ce3+ doped multicom- ponent aluminum garnets (GdLu)3(GaAl)5O12. High purity single crystalline epitaxial films were grown by the method of liquid phase ...
  • Poruchy stability u pacientů s hereditární motoricko-senzorickou neuropatií 

   Kobesová, Alena (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2009)
   Date of defense: 22. 6. 2009
  • Preparation and optical properties of scintillation oxide layers 

   Hanuš, Martin (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2016)
   Date of defense: 25. 10. 2016
   V této práci jsme se zaměřili na zkoumání vlastností scintilačních vrstev granátů (RxLu3-xAl5O12, RxY3-xAl5O12) dotovaných ionty vzácných zemin (Ce, Pr, Tb) a ortosilikátů (RxY2-xSiO5; R = Ce, Tb) připravených metodou ...
  • Preparation and optical properties of scintillation oxide layers 

   Hanuš, Martin (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2016)
   Date of defense: 19. 9. 2016
   In this work we studied properties of garnet scintillator layers (RxLu3-xAl5O12, RxY3-xAl5O12) doped by rare earth ions (Ce, Pr, Tb), orthosilicates (Y2SiO5; R = Ce, Tb) and influence of Sc codoping on Pr3+ and Tb3+ ...
  • Tenké scintilační vrstvy pro 2D zobrazení 

   Hanuš, Martin (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2009)
   Date of defense: 12. 5. 2009
   V této práci jsme se zaměřili na zkoumání vlastností scintilačních vrstev cerem dotovaných granátů (CexLu3-xAl5O12, CexY3-xAl5O12) připravených metodou izotermální kapalné epitaxe. Tento scintilační materiál se vyznačuje ...
  • Včasně diagnostikované motorické funkce dětí s intrauterinní růstovou retardací a možnosti jejich ovlivnění pomocí fyzioterapeutických metod 

   Zounková, Irena (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2010)
   Date of defense: 14. 12. 2010
   Title: Timely diagnosis of motor function in children with intrauterine growth retardation and possibilities for its influencing with the aid of physiotherapeutic methods This dissertation focuses on the examination of ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV