Now showing items 1-20 of 48

  • "A nejhorší na tom je, že je to povinný..." Romové ve vzdělávacím systému České Republiky 

   Defence status: DEFENDED
   Levínská, Markéta (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 21. 6. 2013
   TITLE: "The worst thing about it is that it is a must…" Roma and the Education System in the Czech Republic AUTHOR: Mgr. Markéta Levínská, Ph.D. DEPARTMENT: Psychology SUPERVISOR: doc. PhDr. Miloš Kučera, Ph.D. ABSTRACT: ...
  • Biblické příběhy v hagioterapii a pastoraci. 

   Defence status: DEFENDED
   Kynclová, Dana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 17. 6. 2013
   KYNCLOVÁ, Dana. Biblické příběhy v hagioterapii a pastoraci. Praha, 2013. Diplomová práce. Univerzita Karlova. Pedagogická fakulta. Katedra psychologie. Vedoucí práce M. Kučera. Klíčová slova: pastorace, hagioterapie, ...
  • Bilance přátelství: věčné rysy? 

   Defence status: DEFENDED
   Poppová, Andrea (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2009)
   Date of defense: 28. 1. 2009
   Diplomová práce pojednává o přátelství a jeho věčných rysech. Přátelství je blízký vztah nejčastěji dvou lidí, který je charakterizovaný - vzájemností, intimitou: důvěra, potřeba blízkosti, sdílení prožitků, pozitivním ...
  • Červená Karkulka: kdo je to, ten vlk? 

   Defence status: DEFENDED
   Táborská, Lucie (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2011)
   Date of defense: 6. 6. 2011
   Český abstrakt: Název práce: Červená Karkulka: kdo je to, ten Vlk? Autorka: Lucie Táborská Katedra: Katedra psychologie Vedoucí bakalářské práce: Doc. Miloš Kučera, CSc. E-mail vedoucího bakalářské práce: Milos.Kucera@seznam.cz ...
  • Dostojevskij v pojetí psychobiografie 

   Defence status: DEFENDED
   Štambergová, Romana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016)
   Date of defense: 12. 9. 2016
   Tato teoretická práce se pokouší o komplexní pohled na osobnost Dostojevského v souladu s principy psychobiografie. První část práce seznamuje se základním dílem současné psychobiografie od kolektivu autorů v čele s Williamem ...
  • Emancipace z role ženy jako prostor pro uměleckou tvorbu 

   Defence status: DEFENDED
   Koubková, Daniela (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Date of defense: 21. 9. 2017
  • Foreign language and the psychotherapist: a study from a psychodynamic perspective 

   Defence status: DEFENDED
   Or-Gordon, Enav (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2022)
   Date of defense: 8. 6. 2022
   Starting from Freud and onwards, Language is the medium in which psychoanalysis, the talking cure, exists. Word choice and associations, dreams and sentence phrasing, make the landscape of the subject's inner world, personal ...
  • Funkce zvířat v dětských představách 

   Defence status: DEFENDED
   Mášová, Vendula (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016)
   Date of defense: 12. 9. 2016
   Bakalářská práce se zabývá funkcemi zvířat v dětských představách. Jejím hlavním cílem je zjistit, co vnímají děti na zvířatech jako důležité, jaké jejich potřeby mohou zvířata saturovat a zda se pojetí zvířat mění v ...
  • Goethe a Kornélie. Podoba sourozeneckého vztahu 

   Defence status: DEFENDED
   Křížová, Ivana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015)
   Date of defense: 4. 2. 2015
   The theoretical thesis, which aims to find and compare different conceptions and interpretation of the life of Johann Wolfgang von Goethe. The interest of this thesis is centered on the interpretation of Goethe's relationship ...
  • Goethe v psychoanalytické literatuře 

   Defence status: DEFENDED
   Křížová, Ivana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014)
   Date of defense: 27. 5. 2014
   Teoretická práce, jejímž cílem je nalézt a porovnat různá pojetí a výklady života Johanna Wolfganga von Goetheho. Zájem práce je soustředěn na výklad vztahu Goetha s jeho sestrou. Výklad vztahu Goetha a jeho sestry vychází ...
  • Idoly u dětí školního věku 

   Defence status: DEFENDED
   Kravcová, Jana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2008)
   Date of defense: 20. 5. 2008
   This paper attempts an overview of the phenomenon of idolization in the period of childhood and adolescence. Idolization, with the meaning of secondary attachment to significant people (e.g. peers, friends, massmedia ...
  • Idoly u dětí školního věku 

   Defence status: RECOGNIZED
   Kravcová, Jana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 2. 2. 2010
   This paper attempts an overview of the phenomenon of idolization in the period of childhood and adolescence. Idolization, with the meaning of secondary attachment to significant people (e.g. peers, friends, massmedia ...
  • Interpretace poezie zejména ve školní výuce 

   Defence status: DEFENDED
   Voldřichová, Karolína (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014)
   Date of defense: 27. 5. 2014
   Diplomová práce se zabývá problémem interpretace poezie se zaměřením na školní prostředí. Ústředním tématem je napjatý vztah mezi racionální literárněvědnou analýzou a intimním prožitkem z básně, který je často zahalen ...
  • Interpretace pohádky o Popelce 

   Defence status: DEFENDED
   Kubíčková, Kateřina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 31. 5. 2012
   Tato bakalářská práce je prací teoretickou. Zabývá se interpretacemi pohádky o Popelce. Nejprve se koncentruje na vědecký zájem o folklorní literaturu a postavení Popelky v něm, posléze představuje tři nejznámější verze ...
  • Kognitivní vývoj v období vysokoškolského studia 

   Defence status: DEFENDED
   Pánková, Barbora (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021)
   Date of defense: 24. 9. 2021
   Tématem disertační práce jsou změny a posuny v kognitivní oblasti v období vysokoškolského studia. K období je vztažen koncept postformálního myšlení v pojetí Jan D. Sinnott. Teoretická část je věnována tématům ukotvujícím ...
  • Kultura jako zkušenost. Problém distanciace a desegregace 

   Defence status: DEFENDED
   Doubek, David (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014)
   Date of defense: 27. 6. 2014
   This thesis is devoted to the problem of exclusion that Roma population is subject of in Czech republic. This exclusion is studied through "helping professions" - professional intervening actors that help Roma to overcome ...
  • Leonardo da Vinci v psychoanalytické literatuře 

   Defence status: DEFENDED
   Hudečková, Lucie (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 8. 6. 2010
  • Lev Nikolajevič Tolstoj a smrt 

   Defence status: DEFENDED
   Sácký, Jan (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
   Date of defense: 17. 9. 2018
  • Literární a psychologická specifika pohádek jako žánru 

   Defence status: RECOGNIZED
   Šimotová, Eva (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 1. 2. 2012
   My Diploma Thesis has a theoretical character. I dealt with fairy tales as a genre. I worked only with the folkloric fairy tales that are different from the modern ones in the way of universality. In the first part I looked ...
  • Literární a psychologická specifika pohádek jako žánru 

   Defence status: DEFENDED
   Šimotová, Eva (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2011)
   Date of defense: 17. 1. 2011
   Diplomová práce má teoretický charakter. Zabývala jsem se pohádkami jako žánrem. Pracovala jsem pouze s pohádkami folklorními, které se od těch moderních liší svou univerzálností. V první části jsem hledala charakteristické ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV