• "A nejhorší na tom je, že je to povinný..." Romové ve vzdělávacím systému České Republiky 

   Levínská, Markéta (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 21. 6. 2013
   NÁZEV: "A nejhorší na tom je, že je to povinný…" Romové ve vzdělávacím systému České Republiky AUTOR: Mgr. Markéta Levínská, Ph.D. KATEDRA: Psychologie ŠKOLITEL: doc. PhDr. Miloš Kučera, CSc. ABSTRAKT: Disertační práce ...
  • Biblické příběhy v hagioterapii a pastoraci. 

   Kynclová, Dana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 17. 6. 2013
   KYNCLOVÁ, Dana. Biblické příběhy v hagioterapii a pastoraci. Praha, 2013. Diplomová práce. Univerzita Karlova. Pedagogická fakulta. Katedra psychologie. Vedoucí práce M. Kučera. Klíčová slova: pastorace, hagioterapie, ...
  • Bilance přátelství: věčné rysy? 

   Poppová, Andrea (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2009)
   Date of defense: 28. 1. 2009
   Diplomová práce pojednává o přátelství a jeho věčných rysech. Přátelství je blízký vztah nejčastěji dvou lidí, který je charakterizovaný - vzájemností, intimitou: důvěra, potřeba blízkosti, sdílení prožitků, pozitivním ...
  • Červená Karkulka: kdo je to, ten vlk? 

   Táborská, Lucie (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2011)
   Date of defense: 6. 6. 2011
   Český abstrakt: Název práce: Červená Karkulka: kdo je to, ten Vlk? Autorka: Lucie Táborská Katedra: Katedra psychologie Vedoucí bakalářské práce: Doc. Miloš Kučera, CSc. E-mail vedoucího bakalářské práce: Milos.Kucera@seznam.cz ...
  • Dostojevskij v pojetí psychobiografie 

   Štambergová, Romana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016)
   Date of defense: 12. 9. 2016
   Tato teoretická práce se pokouší o komplexní pohled na osobnost Dostojevského v souladu s principy psychobiografie. První část práce seznamuje se základním dílem současné psychobiografie od kolektivu autorů v čele s Williamem ...
  • Emancipace z role ženy jako prostor pro uměleckou tvorbu 

   Koubková, Daniela (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Date of defense: 21. 9. 2017
  • Funkce zvířat v dětských představách 

   Mášová, Vendula (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016)
   Date of defense: 12. 9. 2016
   Bakalářská práce se zabývá funkcemi zvířat v dětských představách. Jejím hlavním cílem je zjistit, co vnímají děti na zvířatech jako důležité, jaké jejich potřeby mohou zvířata saturovat a zda se pojetí zvířat mění v ...
  • Goethe a Kornélie. Podoba sourozeneckého vztahu 

   Křížová, Ivana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015)
   Date of defense: 4. 2. 2015
   Teoretická práce, jejímž cílem je nalézt a porovnat různá pojetí a výklady života Johanna Wolfganga von Goetheho. Zájem práce je soustředěn na výklad vztahu Goetha s jeho sestrou. Výklad vztahu Goetha a jeho sestry vychází ...
  • Goethe v psychoanalytické literatuře 

   Křížová, Ivana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014)
   Date of defense: 27. 5. 2014
   Teoretická práce, jejímž cílem je nalézt a porovnat různá pojetí a výklady života Johanna Wolfganga von Goetheho. Zájem práce je soustředěn na výklad vztahu Goetha s jeho sestrou. Výklad vztahu Goetha a jeho sestry vychází ...
  • Idoly u dětí školního věku 

   Kravcová, Jana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2008)
   Date of defense: 20. 5. 2008
   This paper attempts an overview of the phenomenon of idolization in the period of childhood and adolescence. Idolization, with the meaning of secondary attachment to significant people (e.g. peers, friends, massmedia ...
  • Idoly u dětí školního věku 

   Kravcová, Jana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 2. 2. 2010
   Základním tématem diplomové práce je oblast vztahů dětí a adolescentů idolům v období školní docházky. Ve smyslu idolů práce opouští téma rodičů a obrací svou pozornost směrem k tzv. významným druhým, jež čítají ostatní ...
  • Interpretace poezie zejména ve školní výuce 

   Voldřichová, Karolína (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014)
   Date of defense: 27. 5. 2014
   Diplomová práce se zabývá problémem interpretace poezie se zaměřením na školní prostředí. Ústředním tématem je napjatý vztah mezi racionální literárněvědnou analýzou a intimním prožitkem z básně, který je často zahalen ...
  • Interpretace pohádky o Popelce 

   Kubíčková, Kateřina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 31. 5. 2012
   Tato bakalářská práce je prací teoretickou. Zabývá se interpretacemi pohádky o Popelce. Nejprve se koncentruje na vědecký zájem o folklorní literaturu a postavení Popelky v něm, posléze představuje tři nejznámější verze ...
  • Kultura jako zkušenost. Problém distanciace a desegregace 

   Doubek, David (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014)
   Date of defense: 27. 6. 2014
   Tato práce práce je věnována výzkumu vyloučení, které je v České republice uvaleno na Romy a jejich kulturu. Vyloučení je zkoumáno z hlediska "pomáhajících profesí", tedy intervenujících aktérů, kteří se snaží pomoci ...
  • Leonardo da Vinci v psychoanalytické literatuře 

   Hudečková, Lucie (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 8. 6. 2010
  • Lev Nikolajevič Tolstoj a smrt 

   Sácký, Jan (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
   Date of defense: 17. 9. 2018
  • Literární a psychologická specifika pohádek jako žánru 

   Šimotová, Eva (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 1. 2. 2012
   My Diploma Thesis has a theoretical character. I dealt with fairy tales as a genre. I worked only with the folkloric fairy tales that are different from the modern ones in the way of universality. In the first part I looked ...
  • Literární a psychologická specifika pohádek jako žánru 

   Šimotová, Eva (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2011)
   Date of defense: 17. 1. 2011
   Diplomová práce má teoretický charakter. Zabývala jsem se pohádkami jako žánrem. Pracovala jsem pouze s pohádkami folklorními, které se od těch moderních liší svou univerzálností. V první části jsem hledala charakteristické ...
  • Objektivizace ducha poutě 

   Straka, Luděk (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2006)
   Date of defense: 19. 9. 2006
   Diplomová práce se věnuje tématu Objektivizace ducha poutě. V Evropě existuje poutní cesta, dlouhá přes 1500 km, která vede z francouzského města Le Puy do španělského města Santiago de Compostela. Cesta je známá pod názvem ...
  • Periodizace psychického vývoje do dospělosti s důrazem na psychoanalýzu 

   Nogolová, Kateřina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2011)
   Date of defense: 6. 9. 2011
   Author's name: Kateřina Nogolová (roz. Brožová) Institution: Charles University in Prague Psychology dept. Myslíkova 7, 110 00 Praha 1 Major: Psychology and Special education Program: Psychology Title: PERIODIZATION OF ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: dspace (at) is.cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV