Now showing items 1-20 of 23

  • Bauhaus a politika 

   Defence status: DEFENDED
   Benešová, Helena (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2020)
   Date of defense: 16. 6. 2020
   This bachelor thesis examines an interwar period in Germany, so-called the Weimar republic. This thesis aims to clarify circumstances, which entitled to the end of one of the most influential art schools - Bauhaus. Interwar ...
  • Centrální mocnosti: Vznik a vývoj aliance 

   Defence status: DEFENDED
   Sedláček, Tadeáš (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2015)
   Date of defense: 16. 6. 2015
   Předkládaná práce popisuje velmocenskou alianční politiku v poslední čtvrtině 19. století a na počátku 20. století. Tato práce zkoumá, jak tato alianční politika vedla ke zformování aliance tzv. Centrálních mocností, jedné ...
  • Dialog Rádl versus Hejdánek 

   Defence status: DEFENDED
   Doležal, Kryštof (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2014)
   Date of defense: 17. 6. 2014
   The problem of nation and nationalism is the subject of reflections in Czech political thought from the late 19th century; broader problem with definition of nation and its meaning constitutes more than centennial polemic ...
  • Diskuse o českém údělu 

   Defence status: DEFENDED
   Brabec, Dušan (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2014)
   Date of defense: 17. 6. 2014
   Bakalářská práce se zabývá reformním procesem Pražského jara a dále debatou o českém údělu, která hodnotí a posuzuje samotný průběh a důvody neúspěchu tohoto procesu v kontextu dějinnosti českého národa. Na začátku práce ...
  • Divadlo a politika: Výmarská republika 1927-1933 

   Defence status: DEFENDED
   Rudý, Jakub (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2012)
   Date of defense: 19. 6. 2012
   Práce se zaměřuje na avantgardní divadelní scénu německé Výmarské republiky, jmenovitě na režiséra Erwina Piscatora a dramatika Bertolda Brechta, stejně jako na charakteristiku politických a společenských podmínek Výmarské ...
  • Florentská akademie a vznik moderního konceptu lidské svobody 

   Defence status: DEFENDED
   Kocí, Miloš (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2009)
   Date of defense: 26. 1. 2009
  • Francouzská revoluce a historiografie 

   Defence status: DEFENDED
   Prouza, Jiří (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2014)
   Date of defense: 20. 6. 2014
   Práce se zabývá historiografií Francouzské revoluce. Mapuje její vývoj od samého počátku až do současnosti. Klade si za cíl objasnit hlavní přístupy a trendy interpretacích této zásadní události evropských i světových ...
  • Jazyk a skutečnost 

   Defence status: DEFENDED
   Bárta, Ondřej (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2012)
   Date of defense: 19. 6. 2012
   This thesis tries to explore how ideologies, namely the national socialism, work. It is based on the presumption that the reality as we experience it, is impacted by the language that we use to describe it. Thus, in accord ...
  • La Serenissima: politický a sociální systém Benátské republiky 

   Defence status: DEFENDED
   Růžička, Jan (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2008)
   Date of defense: 17. 6. 2008
  • Nacismus a náboženství 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Stehlík, Petr (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2015)
   Date of defense: 16. 6. 2015
   The thesis deals with a complicated relationship between National Socialist ideology with its leading figure, Adolf Hitler, on one side and religion - especially Christianity - on the other. In the first part of the thesis ...
  • Nacismus a náboženství 

   Defence status: DEFENDED
   Stehlík, Petr (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2015)
   Date of defense: 7. 9. 2015
   Práce pojednává o vzájemném vztahu mezi ideologiemi nacistického hnutí a křesťanství. V první části práce je pozornost věnována nekompatibilitě, ale i blízkosti různých idejí konstituujících oba světonázor s přihlédnutím ...
  • Pařížská komuna a historiografie 

   Defence status: DEFENDED
   Landovský, Jakub (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2014)
   Date of defense: 20. 6. 2014
   Bakalářská práce "Pařížská komuna a historiografie" se zabývá případem Pařížské komuny z roku 1871 a jeho odrazem v díle M. A. Bakunina, K. H. Marxe, V. I. Lenina a L. D. Trockého. Pro tuto práci je použita metoda případové ...
  • Politická filosofie almohadského a almoráviského období na Iberském poloostrově 

   Defence status: DEFENDED
   Buryšová, Jana (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2013)
   Date of defense: 19. 6. 2013
   Tato bakalářská práce mapuje tvorbu v oblasti politické filosofie na území al - Andalus, dnešního Iberského poloostrova. Hlavním tématem práce je dílo Ibn Bádždži a Ibn Rušda v oblasti politické filosofie. U Ibn Bádždži ...
  • Politický liberalismus Richarda Rortyho, jeho filosofické základy a relevantní odborná polemika 

   Defence status: DEFENDED
   Munzar, Tomáš (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2012)
   Date of defense: 19. 6. 2012
   This thesis describes Richard Rorty's view of postmetaphysical political liberalism. After briefly introducing the author, the text deals with his opinions on truth and role of philosophy as they were stated in Philosophy ...
  • Politika Charlese Stewarta Parnella v letech 1879 - 1890 

   Defence status: DEFENDED
   Kristenová, Lenka (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2007)
   Date of defense: 18. 6. 2007
  • Pozice Československé strany národně socialistické v Radě svobodného Československa 

   Defence status: DEFENDED
   Malý, Michal (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2020)
   Date of defense: 16. 6. 2020
   This bachelor thesis deals with the position of the Czechoslovak National Socialist Party in the exile Council of Free Czechoslovakia. The introduction presents the post-war development of ČSNS. Emphasis is placed on events ...
  • Proti Masarykově republice - Monarchismus jako ideologie části české katolické inteligence v meziválečném období 

   Defence status: DEFENDED
   Rychtar, Jakub (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2010)
   Date of defense: 1. 2. 2010
   Diplomová práce se zabývá politickými aspekty postavení polské menšiny v současné Litevské republice. Ve vzájemné provázanosti jsou postupně analyzovány východiska a praxe litevské národnostní a jazykové politiky, relevantní ...
  • Revoluce jako teoretický problém 

   Defence status: DEFENDED
   Opl, Jakub (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2014)
   Date of defense: 20. 6. 2014
   Bakalářská práce analyzuje téma revolucí, především pak v teoretické rovině. V úvodu je naznačeno, pro jaké události je pojem revoluce užíván a v jakém smyslu s ním autor bude pracovat. V první kapitole je nastíněn vznik ...
  • Skúmanie politickým: Rozbor Machiavelliho politického myslenia pomocou pojmového aparátu Carla Schmitta 

   Defence status: DEFENDED
   Kuchar, Jakub (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2016)
   Date of defense: 13. 6. 2016
   This bachelor's thesis aims to enrich the interpretative discourse regarding Niccoló Machiavelli, by constructing a notion apparatus deduced from the works of Carl Schmitt. In this way, the author of the work hopes ...
  • Spinozovo pojetí demokracie 

   Defence status: DEFENDED
   Brzkovská, Eliška (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2014)
   Date of defense: 17. 6. 2014
   Tato bakalářská práce se zabývá konceptem demokracie v dílech nizozemského filozofa Barucha Spinozy, konkrétně v jeho Teologicko-politickém traktátu a Rozpravě politické. Spinozův význam pro politické myšlení tkví v tom, ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV