• Aktuální problémy soudního řízení ve věcech mezinárodní ochrany 

   Defence status: DEFENDED
   Křižáková, Markéta (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2017)
   Date of defense: 24. 1. 2017
   Cílem diplomové práce "Aktuální problémy soudního řízení ve věcech mezinárodní ochrany" je posouzení, zda novela azylového zákona, tedy současná úprava soudního řízení ve věcech mezinárodní ochrany, dostatečně naplňuje ...
  • Klinické hodnocení humánních léčivých přípravků v České republice 

   Defence status: DEFENDED
   Baloušek, Filip (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2017)
   Date of defense: 30. 5. 2017
   Otázka legislativních a etických požadavků na výzkum nových léčiv nabrala v souvislosti s rozmachem farmaceutického průmyslu během minulých desetiletí na značné intenzitě. Tato diplomová práce si tak klade za cíl komplexně ...
  • Maření výkonu rozhodnutí o správním vyhoštění 

   Defence status: DEFENDED
   Adámková, Karolína (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2017)
   Date of defense: 19. 9. 2017
   Cílem této práce je osvětlit některé problémy cizineckého práva, konkrétně zdvojení úpravy maření správního rozhodnutí cizincem, tj. zda se v takovém případě má postupovat dle zákona o pobytu cizinců či dle trestního ...
  • Ochrana osobních údajů při podnikání 

   Defence status: DEFENDED
   Hricová, Kateřina (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2016)
   Date of defense: 26. 9. 2016
   Ochrana osobních údajů je pouze jednou z mnoha úzkých oblastí správního práva. V měřítku každodenního života jsou však osobní údaje a jejich ochrana poměrně širokým okruhem, který si zaslouží naši pozornost a na poli práva ...
  • Ochrana před průtahy ve správním řízení a v řízení před správními soudy 

   Defence status: DEFENDED
   Koudele, Lukáš (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
   Date of defense: 18. 9. 2018
   Protection against delays in administrative proceedings and in proceedings before administrative courts Abstract The subject of this work are delays in administrative proceedings (where its legislation marks them as inaction) ...
  • Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem studia na území České republiky 

   Defence status: DEFENDED
   Novotná, Kristýna (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
   Date of defense: 18. 9. 2018
   Long-term residence permit for the purpose of study in the Czech Republic Abstract Long-term residence permit for the purpose of study is permitted by the Ministry of the Interior to the third-country nationals who intend ...
  • Povolení k přechodnému pobytu partnerů občanů EU 

   Defence status: DEFENDED
   Nováková, Kristina (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
   Date of defense: 6. 3. 2018
   Temporary residence permit for partners of EU citizens Abstract This thesis is focused on the administrative proceedings on the application for the granting of the temporary residence permit for the partners of EU citizens ...
  • Právo na rozhodnutí v přiměřené lhůtě v řízení o mezinárodní ochraně 

   Defence status: DEFENDED
   Mašlej, Jiří (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2017)
   Date of defense: 30. 5. 2017
   Tato práce se zabývá problematikou dodržování lhůt pro vydání rozhodnutí v řízení o mezinárodní ochraně, především v řízení o udělení mezinárodní ochrany. Text srovnává současný právní stav se stavem před novelou zákona o ...
  • Princip proporcionality a omezení osobní svobody cizince ve správním právu. 

   Defence status: DEFENDED
   Holubkovová, Hana (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2017)
   Date of defense: 24. 1. 2017
   Princip proporcionality a omezení osobní svobody cizince ve správním právu Tato práce se zabývá otázkou přiměřenosti zásahů do osobní svobody cizince v České republice v režimu správního práva, přičemž zkoumá pouze zásahy, ...
  • Regulace prodeje a reklamy volně prodejných léčivých přípravků 

   Defence status: DEFENDED
   Zieglerová, Jindra (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
   Date of defense: 29. 5. 2019
   - Regulace prodeje a reklamy volně prodejných léčivých přípravků Diplomová práce se zabývá problémy regulace prodeje a reklamy volně prodejných léčivých přípravků, tedy léčivých přípravků, u nichž je umožněn výdej bez ...
  • Regulace užívání tabákových výrobků 

   Defence status: DEFENDED
   Šimáková, Lucie (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2016)
   Date of defense: 12. 12. 2016
   Předmětem této diplomové práce je právní úprava užívání tabákových výrobků v České republice. Práce vychází ze současných legislativních změn týkajících se ochrany zdraví před působením tabákových výrobků. V práci jsem ...
  • Řízení o mezinárodní ochraně 

   Defence status: DEFENDED
   Ženíšková, Jana (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2020)
   Date of defense: 24. 9. 2020
   International protection proceedings Abstract The content of this diploma thesis is a discussion of the procedural side of international protection. In order to understand this topic, it is first necessary to realize where ...
  • Řízení o správním vyhoštění 

   Defence status: DEFENDED
   Do Thi, Nhung (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2020)
   Date of defense: 24. 9. 2020
   1 ADMINISTRATIVE EXPULSION PROCEEDINGS ABSTRACT The diploma thesis entitled as "Administrative expulsion proceedings" deals with the institute of administrative expulsion, especially its procedural side. The thesis aims ...
  • Řízení o správním vyhoštění 

   Defence status: DEFENDED
   Kubáková, Pavla (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
   Date of defense: 27. 1. 2021
   Řízení o správním vyhoštění Abstrakt Diplomová práce nazvaná "Řízení o správním vyhoštění" se zabývá podrobnou analýzou platné právní úpravy institutu správního vyhoštění včetně jeho souvisejících aspektů. Obsah celé práce ...
  • Současná organizace státní správy na úseku pobytu cizinců 

   Defence status: DEFENDED
   Chlumská, Veronika (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2022)
   Date of defense: 3. 2. 2022
   Bakalářská práce analyzuje současnou podobu organizace státní správy na úseku pobytu cizinců v České republice. Úsek pobytu cizinců upravuje zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých ...
  • Správní delikt provozovatele vozidla 

   Defence status: DEFENDED
   Šudoma, Ondřej (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2017)
   Date of defense: 27. 6. 2017
   Název práce: Správní delikt provozovatele vozidla Práce se zabývá jedním ze specifických institutů správního trestání v dopravě, a to správním deliktem provozovatele vozidla. Kromě obecných otázek správního trestání, pojetí ...
  • Správní vyhoštění faktického tuzemce 

   Defence status: DEFENDED
   Priesel, Zdeněk (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2020)
   Date of defense: 29. 1. 2020
   Administrative expulsion of factual Nationals Abstract The aim of the processed topic is to point out the specific situation of people who were born in the Czech Republic or who lived here for a substantial part of their ...
  • Účel a smysl institutu zajištění cizince 

   Defence status: DEFENDED
   Vítová, Šárka (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2016)
   Date of defense: 31. 10. 2016
   Cílem práce bylo hledat odpověď na otázku, jaký je účel a smysl institutu zajištění cizince, konkretizovanou ve čtyřech dílčích otázkách. Vzhledem k tomu, že podstatou zajištění je omezení osobní svobody jakožto jednoho ...
  • Vázanost právním názorem odvolacího správního orgánu 

   Defence status: DEFENDED
   Malíčková, Michaela (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2020)
   Date of defense: 29. 1. 2020
   Binding of legal opinion of an appellate administrative body Abstract This thesis concerns quite a narrow subject, the binding of a legal opinion of an appellate administrative body. This principle is enshrined in Section ...
  • Zajištění cizince 

   Defence status: DEFENDED
   Hametová, Andrea (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
   Date of defense: 29. 1. 2019
   Administrative detention of migrants Resumé The aim of this thesis was to critically evaluate the institute of administrative detention of migrants and decide whether it is and appropriate, proportionate and necessary ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV