• Animace algoritmů z teorie automatů 

   Defence status: DEFENDED
   Popel, Martin (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2007)
   Date of defense: 11. 9. 2007
  • Animace automatů 

   Defence status: DEFENDED
   Schejbal, Jiří (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2007)
   Date of defense: 11. 9. 2007
   Cílem této práce je vytvoření grafického prostředí pro studování konečných automatů. Pro snazší tvorbu této aplikace byla vytvořena knihovna komponent vhodná pro tvorbu aplikací zobrazující konečné automaty. Součástí práce ...
  • Animaci algoritmů vnějšího třídění 

   Defence status: DEFENDED
   Louženský, Zdeněk (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2006)
   Date of defense: 18. 9. 2006
   Tato bakalářská práce popisuje hlavní komponenty softwarového díla Animator. Program Animator umožňuje uživatelům studovat algoritmy vnějšího třídění. Uživatelé mohou algoritmy trasovat nebo je nechat animovat a pozorovat ...
  • Petriho sítě 

   Defence status: DEFENDED
   Kozák, Michal (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2008)
   Date of defense: 8. 9. 2008
   Cílem této práce je vytvořit grafický nástroj pro návrh a simulaci Petriho sítě. Pro praktické využití sítě si uživatel nadefinuje vlastní vzory, které umožní snazší návrh sítě. Tyto vzory lze opětovně použít při návrhu ...
  • Podpora pro zpřístupnění aplikací nevidomým a zrakově handicapovaným 

   Defence status: DEFENDED
   Ficek, Michal (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2009)
   Date of defense: 25. 5. 2009
   Cílem diplomové práce je shrnout poznatky o přístupnosti softwarových aplikací a představit vlastní praktickou implementaci nástroje pro testování přístupnosti - JAWS Accessibility Explorer. Práce vymezuje pojem přístupná ...
  • Prostředí pro animaci algoritmů - interpret a řízení animace 

   Defence status: DEFENDED
   Římský, Pavel (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2006)
   Date of defense: 26. 6. 2006
   This work deals with some of the main components of the AAnim software project. The AAnim project is an environment (written in Java) for visualisation of algorithms, the user can write their own programs in pseudocode ...
  • Prostředí pro animaci algoritmů - překladač a práce s daty 

   Defence status: DEFENDED
   Štěpán, Petr (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2006)
   Date of defense: 26. 6. 2006
   This bachelor's thesis describes some of the main components of the AAnim software project. AAnim offers an environment for viewing and creating own programs in a simple Pascal-like language named AL. AL programs can be ...
  • Řízení virtuálních lidí ve velkých virtuálních světech 

   Defence status: DEFENDED
   Brom, Cyril (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2007)
   Date of defense: 1. 6. 2007
   This thesis presents ISMA - a representation of procedural knowledge of virtual humans - and S-GHRP, an algorithm for controlling virtual humans exploiting this representation. ISMA and S-GHRP departs from similar approaches ...
  • Webová aplikace pro komunikaci mezi učiteli a studenty 

   Defence status: DEFENDED
   Horký, Vojtěch (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2009)
   Date of defense: 22. 6. 2009
   V r ámci práace bude vytvo řen softwarov ý náastoj Lakmus pro usnadn ění komunikace mezi učiteli a jejich žáky i mezi žáky navzájem. N ástroj bude vytvořen tak, aby byl snadno kon gurovatelný a roz šiřiteln ý o nové funce.

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV