• Behaviorální analýza a pachatelé sériových, masových a sexuálně motivovaných vražd 

   Babičková, Klára (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2016)
   Date of defense: 17. 10. 2016
   Ve své diplomové práci jsem rozebírala problematiku behaviorální analýzy a pachatelů sériových, masových a sexuálně motivovaných vražd. Behaviorální analýza staví na základech jiné metody utváření kriminálních profilů - ...
  • Daktyloskopie - historie, současnost a budoucnost 

   Kubičková, Monika (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2017)
   Date of defense: 21. 6. 2017
  • Daktyloskopie - historie, současnost a budoucnost 

   Janotová, Martina (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2017)
   Date of defense: 26. 9. 2017
   1 Abstract Fingerprinting - Past, Present and Future The objective of the presented diploma thesis is to provide a comprehensive overview of findings in fingerprints area. Fingerprinting is a unique method enabling quick, ...
  • Daktyloskopie - historie, současnost a budoucnost 

   Semera, Lukáš (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2015)
   Date of defense: 26. 5. 2015
   DAKTYLOSKOPIE - HISTORIE, SOUČASNOST A BUDOUCNOST Cílem této práce je představit forenzní daktyloskopii jako vědeckou metodu, která i přesto, že v porovnání s ostatními kriminalistickými metodami a forenzními vědami ...
  • Identifikace mrtvol a kostrových nálezů 

   Voráčová, Kateřina (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2016)
   Date of defense: 22. 9. 2016
   Abstrakt/Shrnutí Nález mrtvoly či kostrového nálezu (dále jen "ostatky") vyvolá řadu otázek, jednou z nich je i otázka totožnosti ostatků. Právě na tuto otázku nám může dát odpověď kriminalistická identifikace za pomoci ...
  • Kriminalistická rekonstrukce 

   Reindl, Jan (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
   Date of defense: 30. 5. 2019
   Tato diplomová práce zkoumá kriminalistickou rekonstrukci, která je chápána v rámci trestního práva procesního jako důkazní prostředek, zatímco kriminalistika na ni nahlíží jako na kriminalisticko - taktickou metodu. ...
  • Metodika vyšetřování loupeží 

   Ledvinková, Kateřina (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2016)
   Date of defense: 2. 6. 2016
   1 Resumé Tato diplomová práce se zabývá metodikou vyšetřování loupeží, a to alespoň v základech všemi její dílčími částmi. Podává tak ucelený pohled na proces vyšetřování. Zároveň však také podrobněji zpracovává vybrané ...
  • Metodika vyšetřování loupeží 

   Norbert, Jakub (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
   Date of defense: 26. 9. 2018
   Cílem této diplomové práce je komplexně obsáhnout všechny typické aspekty metodiky vyšetřování loupeží, včetně zachycení všech specifik, které ji odlišují od ostatních vyšetřovacích metodik. Práce je rozdělena do pěti ...
  • Metodika vyšetřování loupeží 

   Hrubá, Lucie (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2016)
   Date of defense: 2. 6. 2016
   Diplomová práce se zabývá metodikou vyšetřování trestného činu loupeže, který patří k jedněm z nejzávažnějších trestných činu. Vzhledem k tomu, že jde o téma velmi rozsáhlé, jsou obsahem práce jen vybrané oblasti a ...
  • Násilná kriminalita a její prevence 

   Máj, David (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
   Date of defense: 26. 9. 2018
   Cz. Násilná kriminalita a její prevence Násilí, násilná kriminalita a její prevence jsou hlavním zaměřením mé diplomové práce. Násilí je tak staré jako lidstvo samo. Násilí vytvořilo i zničilo některé z nejslavnějších ...
  • Násilná kriminalita a její prevence 

   Maryšková, Magdaléna (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
   Date of defense: 23. 5. 2018
   Násilná kriminalita a její prevence Abstrakt Tato práce by měla poskytnout základní rozbor problematiky násilné kriminality a seznámit se základními teoretickými koncepty na toto téma. Vzhledem k tomu, že otázka násilné ...
  • Násilná kriminalita a její prevence 

   Veselá, Soňa (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
   Date of defense: 30. 5. 2019
   Násilná kriminalita a její prevence Abstrakt Tato práce se zabývá násilnou kriminalitou a její prevencí. Jedná se o velmi široké téma, tudíž byly vybrány jen některé aspekty problematiky, především jsem se zaměřila na ...
  • Použití střelné zbraně při nutné obraně 

   Poborský, Josef (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2017)
   Date of defense: 21. 6. 2017
   Použití střelné zbraně při nutné obraně Tato práce se především věnuje podmínkám, za kterých lze použít střelnou zbraň při nutné obraně dle současné tuzemské právní úpravy. Práce je členěna do pěti kapitol. V první kapitole ...
  • Psychologické aspekty výslechu 

   Vášová, Kateřina (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
   Date of defense: 26. 4. 2019
   The diploma thesis deals with psychological aspects of interrogation. The aim of the thesis is to describe general psychological aspects of interrogation, contained in scientific publications in comparison to practical ...
  • Psychologické profilování pachatele 

   Straka, Karel (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
   Date of defense: 30. 5. 2019
   Tato diplomová práce se zabývá kriminalistickou metodou psychologického profilování pachatele. Psychologické profilování spočívá v analýze chování pachatele trestného činu. Tato analýza slouží k tvorbě profilu pachatele, ...
  • Spolupracující obviněný 

   Hula, Ondřej (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2016)
   Date of defense: 16. 9. 2016
   Resumé Spolupracující obviněný Diplomová práce se zaobírá problematikou institutu spolupracujícího obviněného, jehož úprava byla do trestně právních předpisů zakotvena novelou TrŘ č. 41/2009 Sb., s účinností od 1. 1. 2010. ...
  • Taktika výslechu 

   Miklas, Vojtěch (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2016)
   Date of defense: 22. 9. 2016
   Tato diplomová práce se zabývá taktikou výslechu. Ta je souhrnným označením pro jednotlivé metody, které slouží k dosažení cíle výslechu, tedy pravdivé a úplné výpovědi. Vzhledem k rozsáhlosti tématu se v práci blíže ...
  • Taktika výslechu 

   Kotek, Tomáš (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
   Date of defense: 26. 9. 2018
   75 Abstrakt: Taktika výslechu Tato práce se zabývá taktikou vedení výslechu, tedy ve zkratce tím, jak by měl vyslýchající vést výslech, aby byl legální a zároveň úspěšný. Mým cílem v této práci bylo postihnout základní ...
  • Taktika výslechu 

   Hejnová, Aneta (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
   Date of defense: 26. 9. 2018
   Tato diplomová práce se zabývá taktikou výslechu. Cílem práce je za pomoci analyticko-deskriptivní a komparativní metody popsat, jaký je přístup k výslechu a k jednotlivým taktikám výslechu v prostředí České republiky. ...
  • Taktika výslechu 

   Kyptová, Veronika (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
   Date of defense: 24. 1. 2019
   Taktika výslechu Abstrakt Předkládána diplomová práce se zaobírá výslechem jako kriminalistickým postupem, prostřednictvím kterého je od vyslýchaných osob získávána výpověď. Výpověď je zdrojem důležitých poznatků o trestné ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV