• Behaviorální analýza a pachatelé sériových, masových a sexuálně motivovaných vražd 

   Defence status: DEFENDED
   Babičková, Klára (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2016)
   Date of defense: 17. 10. 2016
   Ve své diplomové práci jsem rozebírala problematiku behaviorální analýzy a pachatelů sériových, masových a sexuálně motivovaných vražd. Behaviorální analýza staví na základech jiné metody utváření kriminálních profilů - ...
  • Daktyloskopie - historie, současnost a budoucnost 

   Defence status: DEFENDED
   Semera, Lukáš (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2015)
   Date of defense: 26. 5. 2015
   DAKTYLOSKOPIE - HISTORIE, SOUČASNOST A BUDOUCNOST Cílem této práce je představit forenzní daktyloskopii jako vědeckou metodu, která i přesto, že v porovnání s ostatními kriminalistickými metodami a forenzními vědami ...
  • Daktyloskopie - historie, současnost a budoucnost 

   Defence status: DEFENDED
   Zapletalová, Karolína (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
   Date of defense: 20. 9. 2019
   Záměrem této diplomové práce je komplexně zanalyzovat a popsat jednu z nejstarších metod individuální identifikace osob, jež má původ již ve starověkých civilizacích a spočívá v určení totožnosti člověka na základě unikátních ...
  • Daktyloskopie - historie, současnost a budoucnost 

   Defence status: DEFENDED
   Kubičková, Monika (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2017)
   Date of defense: 21. 6. 2017
  • Daktyloskopie - historie, současnost a budoucnost 

   Defence status: DEFENDED
   Janotová, Martina (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2017)
   Date of defense: 26. 9. 2017
   1 Abstract Fingerprinting - Past, Present and Future The objective of the presented diploma thesis is to provide a comprehensive overview of findings in fingerprints area. Fingerprinting is a unique method enabling quick, ...
  • Identifikace mrtvol a kostrových nálezů 

   Defence status: DEFENDED
   Voráčová, Kateřina (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2016)
   Date of defense: 22. 9. 2016
   Abstrakt/Shrnutí Nález mrtvoly či kostrového nálezu (dále jen "ostatky") vyvolá řadu otázek, jednou z nich je i otázka totožnosti ostatků. Právě na tuto otázku nám může dát odpověď kriminalistická identifikace za pomoci ...
  • Kriminalistická balistika 

   Defence status: DEFENDED
   Chlostová, Barbora (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
   Date of defense: 29. 4. 2021
   Kriminalistická balistika Abstrakt Tato diplomová práce se zabývá jednou z disciplín spadající pod kriminalistické vědy, kriminalistickou balistikou. Kriminalistická balistika je obor zaměřený především na střelné zbraně, ...
  • Kriminalistická rekonstrukce 

   Defence status: DEFENDED
   Reindl, Jan (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
   Date of defense: 30. 5. 2019
   Tato diplomová práce zkoumá kriminalistickou rekonstrukci, která je chápána v rámci trestního práva procesního jako důkazní prostředek, zatímco kriminalistika na ni nahlíží jako na kriminalisticko - taktickou metodu. ...
  • Metodika vyšetřování loupeží 

   Defence status: DEFENDED
   Norbert, Jakub (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
   Date of defense: 26. 9. 2018
   Cílem této diplomové práce je komplexně obsáhnout všechny typické aspekty metodiky vyšetřování loupeží, včetně zachycení všech specifik, které ji odlišují od ostatních vyšetřovacích metodik. Práce je rozdělena do pěti ...
  • Metodika vyšetřování loupeží 

   Defence status: DEFENDED
   Zelenková, Anna (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2020)
   Date of defense: 29. 9. 2020
   This thesis deals with methodology for robbery investigation as one of the methodologies that form the special part of crime investigation science. The reason why these methodologies (not only the methodology for robbery ...
  • Metodika vyšetřování loupeží 

   Defence status: DEFENDED
   Hrubá, Lucie (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2016)
   Date of defense: 2. 6. 2016
   Diplomová práce se zabývá metodikou vyšetřování trestného činu loupeže, který patří k jedněm z nejzávažnějších trestných činu. Vzhledem k tomu, že jde o téma velmi rozsáhlé, jsou obsahem práce jen vybrané oblasti a ...
  • Metodika vyšetřování loupeží 

   Defence status: DEFENDED
   Ledvinková, Kateřina (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2016)
   Date of defense: 2. 6. 2016
   1 Resumé Tato diplomová práce se zabývá metodikou vyšetřování loupeží, a to alespoň v základech všemi její dílčími částmi. Podává tak ucelený pohled na proces vyšetřování. Zároveň však také podrobněji zpracovává vybrané ...
  • Metodika vyšetřování loupeží 

   Defence status: DEFENDED
   Jakoubková, Barbora (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
   Date of defense: 28. 5. 2021
   Metodika vyšetřování loupeží Abstrakt Tato diplomová práce se zabývá metodikou vyšetřování loupeží, konkrétně jejími vybranými komponentami, kterými jsou kriminalistická charakteristika loupeží, způsoby páchání loupeží ...
  • Metodika vyšetřování trestného činu znásilnění 

   Defence status: DEFENDED
   Bilanská, Dominika (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
   Date of defense: 29. 9. 2021
   Metodika vyšetřování trestného činu znásilnění Abstrakt Tato diplomová práce s názvem Metodika vyšetřování trestného činu znásilnění má za cíl provést multidisciplinární analýzu vybraných aspektů znásilnění. Druhotným cílem ...
  • Násilná kriminalita a její prevence 

   Defence status: DEFENDED
   Veselá, Soňa (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
   Date of defense: 30. 5. 2019
   Násilná kriminalita a její prevence Abstrakt Tato práce se zabývá násilnou kriminalitou a její prevencí. Jedná se o velmi široké téma, tudíž byly vybrány jen některé aspekty problematiky, především jsem se zaměřila na ...
  • Násilná kriminalita a její prevence 

   Defence status: DEFENDED
   Maryšková, Magdaléna (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
   Date of defense: 23. 5. 2018
   Násilná kriminalita a její prevence Abstrakt Tato práce by měla poskytnout základní rozbor problematiky násilné kriminality a seznámit se základními teoretickými koncepty na toto téma. Vzhledem k tomu, že otázka násilné ...
  • Násilná kriminalita a její prevence 

   Defence status: DEFENDED
   Máj, David (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
   Date of defense: 26. 9. 2018
   Cz. Násilná kriminalita a její prevence Násilí, násilná kriminalita a její prevence jsou hlavním zaměřením mé diplomové práce. Násilí je tak staré jako lidstvo samo. Násilí vytvořilo i zničilo některé z nejslavnějších ...
  • Násilná kriminalita a její prevence 

   Defence status: DEFENDED
   Valentová, Barbora (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
   Date of defense: 29. 9. 2021
   Násilná kriminalita a její prevence Abstrakt Násilná kriminalita je součástí společnosti od dávných dob. Přesto se stejně jako společnost proměňuje a z toho důvodu je její zkoumání stále relevantní. Protože násilná kriminalita ...
  • Ohledání místa činu 

   Defence status: DEFENDED
   Chlustinová, Erika (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2020)
   Date of defense: 30. 6. 2020
   Crime Scene Investigation is without a doubt one of the most important step in criminal proceeding, which allows us to gain a complete picture over events, that really happened. To helps us attain this knowledge, there are ...
  • Použití střelné zbraně při nutné obraně 

   Defence status: DEFENDED
   Poborský, Josef (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2017)
   Date of defense: 21. 6. 2017
   Použití střelné zbraně při nutné obraně Tato práce se především věnuje podmínkám, za kterých lze použít střelnou zbraň při nutné obraně dle současné tuzemské právní úpravy. Práce je členěna do pěti kapitol. V první kapitole ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV