• Autofagie v tukové tkáni 

   Defence status: DEFENDED
   Somova, Veronika (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2020)
   Date of defense: 9. 7. 2020
   Autophagy is an essential mechanism of recycling, which represents a path leading to utilization and reorganization of intracellular components (nutrients, organelles, etc). Recent studies on adipose tissue have shown, ...
  • Charakterizace limbálních kmenových buněk 

   Defence status: DEFENDED
   Svobodová, Eliška (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2007)
   Date of defense: 13. 9. 2007
  • Dynamika tvorby T regulačních lymfocytů během těhotenství 

   Defence status: DEFENDED
   Kopřivová, Helena (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2017)
   Date of defense: 1. 6. 2017
   T regulační lymfocyty (Treg) jsou populací CD4+ lymfocytů s regulačními a reparačními vlastnostmi. Treg jsou funkčně i diferenciačně kontrolovány transkripčním faktorem Foxp3. Tato populace je považována za klíčovou pro ...
  • Experimentální modely přenosu kmenových buněk pro léčebné účely 

   Defence status: DEFENDED
   Faltýsková, Helena (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 20. 9. 2010
   Experimentální modely přenosu kmenových buněk pro léčebné účely Abstrakt Terapie využívající kmenové buňky je v současné době brána již jako standardní postup při léčbě některých vrozených onemocnění a závažných poranění. ...
  • Imunologické mechanizmy zánětlivé bolesti 

   Defence status: DEFENDED
   Vašek, Daniel (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2017)
   Date of defense: 5. 6. 2017
   Bolest je jedním z pěti příznaků zánětu. Aktivaci a regulaci bolesti ovlivňuje nervový systém společně se systémem imunitním. Produkcí zánětlivých mediátorů je snížena prahová hodnota pro aktivaci iontových kanálů periferních ...
  • Imunomodulační schopnosti mezenchymálních kmenových buněk - využití v terapii 

   Defence status: DEFENDED
   Pavlíková, Michaela (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 10. 6. 2010
   Mezenchymální kmenové buňky (MSC, mesenchymal stem cells) jsou intenzivně studovány zejména kvůli jejich možnému klinickému využití. Terapeutický potenciál MSC spočívá nejen ve schopnosti diferenciovat se v buňky mezenchymální, ...
  • Imunomodulační vlastnosti mezenchymálních kmenových buněk 

   Defence status: DEFENDED
   Svobodová, Eliška (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2009)
   Date of defense: 24. 9. 2009
  • Imunoprotektívne vlastnosti Sertoliho buniek 

   Defence status: DEFENDED
   Porubská, Bianka (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 9. 9. 2016
   Sertoliho bunky (Sertoli cells- SC) sú somatické bunky nachádzajúce sa v samčích pohlavných orgánoch, semenníkoch. Ich funkcia a rola v spermatogenéze je každým dňom ozrejmená o niečo viac a niet pochýb, že bez SC by bola ...
  • Mechanismy působení imunosupresivních látek na mezenchymální kmenové buňky. 

   Defence status: DEFENDED
   Vacková, Julie (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 10. 6. 2016
   1 Abstrakt Mezenchymální kmenové buňky (MSC) jsou definované jako multipotentní buňky negativní pro znaky hematopoetických kmenových buněk. Na imunosupresivních vlastnostech MSC je založena buněčná terapie oboru transplantací ...
  • Mezenchymální kmenové buňky jako nosiče léčiv pro terapii nádorových onemocnění 

   Defence status: DEFENDED
   Kašpar, Tomáš (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
   Date of defense: 4. 6. 2019
  • Modulace vlastností mezenchymálních kmenových buněk a jejich využití v regulaci transplantační imunity 

   Defence status: DEFENDED
   Peřinová, Lucie (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 13. 6. 2012
   Mezenchymální kmenové buňky (MSC) jsou heterogenní populací stromálních buněk vykazující pluripotentní diferenciační potenciál. Mohou být izolovány z mezodermálních tkání, jako jsou kostní dřeň, tuková tkáň, pupečníková a ...
  • Modulační působení kmenových buněk na buňky imunitního systému zprostředkované mitochondriálním transferem 

   Defence status: DEFENDED
   Somova, Veronika (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2022)
   Date of defense: 6. 6. 2022
   Stem cells use different mechanisms of intercellular communication to modulate an immune response. Mitochondrial transfer is one of the mechanisms which induce metabolic changes, support cell survival, and change the ...
  • Protinádorové pôsobenie mezenchymálnych kmeňových buniek 

   Defence status: DEFENDED
   Džuganová, Barbora (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 1. 2. 2018
   Mesenchymal stem cells (MSCs) are multipotent cells with the ability to migrate to inflammation sites and to tumor sites. They are able to regenerate the damaged tissues and also easy to isolate and cultivate. Furthermore, ...
  • Role vybraných buněčných populací a molekul při zánětlivé a odhojovací reakci 

   Defence status: DEFENDED
   Pavlíková, Michaela (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 14. 9. 2012
   Mezenchymální kmenové buňky (MSC) představují heterogenní populaci multipotentních kmenových buněk, které je možno izolovat z různých tkání dospělého organismu. Díky svým imunomodulačním, antiapoptotickým, cytoprotektivním ...
  • Studium vlivu imunosupresiv na interakci mesenchymálních kmenových buněk s buňkami imunitního systému 

   Defence status: DEFENDED
   Heřmánková, Barbora (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 15. 9. 2014
   Mezenchymální kmenové buňky (MSC, mesenchymal stem cells) představují heterogenní populaci nehematopoetických kmenových buněk, která má multipotentní diferenciační potenciál. MSC můžeme najít v řadě tkání organismu, ...
  • Studium vlivu mezenchymálních kmenových buněk v kombinaci s imunosupresivní terapií na zánětlivou odpověď v in vivo modelu 

   Defence status: DEFENDED
   Jabůrek, Filip (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
   Date of defense: 11. 9. 2019
   Po mnoho let jsou používána imunosupresivní léčiva při léčbě autoimunitních onemocnění a postransplantační léčbě. Ovšem tato léčiva přináší mimo svých nesporných výhod také celou řadu nežádoucích vedlejších účinků. Nejčastěji ...
  • Štúdium mechanizmov prežívania Sertoliho buniek v xenogénnom organizme 

   Defence status: DEFENDED
   Porubská, Bianka (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 13. 9. 2018
   Sertoli cells (SCs) are somatic cells located in the testes. They are the only cells in direct contact with germ cells and play a key role in process of spermatogenesis. New insights in the biology of SCs are highlighting ...
  • Terapeutický potenciál mezenchymálních kmenových buněk v myším experimentálním modelu 

   Defence status: DEFENDED
   Hájková, Michaela (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2017)
   Date of defense: 26. 9. 2017
   Díky svému imunomodulačnímu a regenerativnímu potenciálu představují mezenchymální kmenové buňky (MSCs, mesenchymal stem cells) slibný terapeutický prostředek pro buněčnou terapii, transplantace orgánů a tkáňové inženýrství. ...
  • Terciární lymfoidní orgány v zánětlivé reakci 

   Defence status: DEFENDED
   Miltrová, Veronika (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2017)
   Date of defense: 15. 9. 2017
   Tertiary lymphoid organs (TLOs) are associated with inflammatory reactions in autoimmune diseases or chronic inflammation. These organized T and B cell aggregates are structurally and functionally similar to secondary ...
  • Úloha odpřahujícího proteinu UCP2 v buňkách imunitního systému 

   Defence status: DEFENDED
   Fikarová, Natálie (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
   Date of defense: 31. 5. 2021
   UCP2 is one of four discovered homologues of a well-known uncoupling protein UCP1 implicated in non-shivering thermogenesis. In contrast to UCP1, this particular homologue is ubiquitously expressed in many human tissues, ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV