• Alevité v Německé spolkové republice v současnosti 

   Defence status: DEFENDED
   Pinerová, Klára (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 20. 9. 2012
   Název práce: Alevité ve Spolkové republice Německo v současnosti Autor: Klára Pinerová Ústav: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Ústav Blízkého východu a Afriky Vedoucí diplomové práce: prof. PhDr. Luboš ...
  • Anthopological and Etnografical study of the Bedouin in East Palestine 

   Defence status: DEFENDED
   Khalil, Nibal (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2010)
   Date of defense: 10. 2. 2010
   This study's goal was to describe and analyze the ways of life and culture among Palestinian Bedouin communities in east Palestine and mainly among the Bedouin encampments that settled in Jericho district, and are at the ...
  • Arabské odívání 

   Defence status: RECOGNIZED
   Husinecká, Markéta (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 31. 7. 2009
   Celkový charakter arabského odívání byl v průběhu historie ovlivňován módními trendy, ale i řadou společenských jevů a fenoménů, stejně jako cizími kulturními vlivy. Toto specifické společenské a kulturní klima přispělo ...
  • Arabské odívání 

   Defence status: DEFENDED
   Husinecká, Markéta (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 30. 5. 2008
   Celkový charakter arabského odívání byl v průběhu historie ovlivňován módními trendy, ale i řadou společenských jevů a fenoménů, stejně jako cizími kulturními vlivy. Toto specifické společenské a kulturní klima přispělo ...
  • Bektášíja - její doktrína a kulturně historický význam. 

   Defence status: DEFENDED
   Engelthaler, Vít (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2006)
   Date of defense: 17. 5. 2006
  • Contemporary Jurisprudence for Muslim Minorities in Europe 

   Defence status: DEFENDED
   Šisler, Vít (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 15. 9. 2011
   1 Abstrakt Předložená diplomová práce se zaměřuje na aktuální islámskou jurisprudenci (fiqh), která se vyjadřuje k situaci muslimů žijících v Evropě. Muslimské menšiny přinášejí do evropských států koherentní a vysoce ...
  • Džacfar as-Sādiq: zakladatel šícitské jurisprudence 

   Defence status: DEFENDED
   Sklenařík, Jakub (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 5. 9. 2013
   Bakalářská práce se zabývá osobou imáma Džac fara al-Ṣádiqa jakožto ústřední postavy šíitské jurisprudence. První kapitola se věnuje pozdním obecným dějinám Umajjovského chalífátu, protože v jeho podmínkách imám žil. Dále ...
  • Džihád a jeho nenásilné formy 

   Defence status: DEFENDED
   Machálková, Andrea (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2011)
   Date of defense: 24. 5. 2011
  • Ibn Bádždža: Řízení osamoceného 

   Defence status: DEFENDED
   Kohout, Ondřej (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 23. 6. 2016
   Cílem této diplomové práce je vysvětlení specifik Ibn Bádždžovy politické filozofie, jak je prezentována v jeho nejznámějším spise Řízení osamoceného (Tadbír al-mutawahhid). Diplomová práce by měl vysvětlit, jakým způsobem ...
  • Ibn Sínův Živý, syn Bdícího: překlad a komentář 

   Defence status: DEFENDED
   Vitásková, Magdaléna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 27. 5. 2010
   Předkládaná práce se skládá ze dvou hlavních částí, kterými jsou překlad a komentář filosoficko-mystického spisu ajj ibn Jaqn (Živý, syn Bdícího). Jeho autorem je významný filosof islámského Východu Ibn Sn (980-1037), jehož ...
  • Ibn Sínův Živý, syn Bdícího: překlad a komentář 

   Defence status: RECOGNIZED
   Vitásková, Magdaléna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 25. 11. 2010
   English Summary The present study consists of two main parts, namely translation and commentary of the philosophical-mystical recital Hayy ibn Yaqdhan (The Living, Son of the Vigilant). The author is a significant philosopher ...
  • Identita a základní náboženské orientace egyptských Koptů 

   Defence status: RECOGNIZED
   Pargačová, Viola (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 31. 1. 2011
   The present work explores Coptic community in connection with its identity. The major focus in the work is on the social and religious construction ofthe Coptic identity in the second half of20th century. In the late 1960s ...
  • Identita a základní náboženské orientace egyptských Koptů 

   Defence status: DEFENDED
   Pargačová, Viola (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 18. 6. 2009
   Hlavním tématem předkládané práce Je problematika identity koptské komunity v Egyptě. Zaměřila jsem se především na kolektivní konstrukci koptské identity prostřednictvím koptského křesťanství ve druhé polovině 20. století. ...
  • Is Tasawaq a language island?: (non-linguistic factors behind the creation and development of Tasawaq language, the extent of its maintenance and the putative Language Island concept) 

   Defence status: DEFENDED
   Síbrt, Radovan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 26. 9. 2006
  • Islám a nová média 

   Defence status: DEFENDED
   Kouřilová, Iveta (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 24. 6. 2010
   v posledních letech jsme svědky narušení tradičních hranic oddělujících cuzama' od populárních náboženských představitelů, aktivistů a intelektuálů. Islámské satelitní televizní stanice jako Iqra' a al-Resala se ...
  • Islám na Balkáně v postkomunistickém období. Proměny a nové formy islámu v jihovýchodní Evropě v letech 1990-2005 

   Defence status: DEFENDED
   Macháček, Štěpán (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 14. 9. 2006
   Na rozdíl od mediální říše byl na akademické a odborné úrovni již široce akceptován "neislámský" přístup ke studiu problémů současných muslimských zemí a společností. Klasické orientalistické tendence dívat se ...
  • Islám na obrazovce. Júsuf al-Qaradáwí - šarí'a a život 

   Defence status: RECOGNIZED
   Kouřilová, Iveta (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 23. 3. 2006
   2. zan 1999 problbla ve Washingtonu debata na tema: "Je islamismus hrozbou?"1 Jejimi hosty byli mimo jine John Esposito z Georgetown University а Daniel Pipes, feditel Middle East Forum. Jedna z polozenych otazek znela, ...
  • Islám v českém prostoru 

   Defence status: DEFENDED
   Bellu, Alexander (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2016)
   Date of defense: 8. 6. 2016
   Diplomová práce pojednává o přítomnosti muslimů a islámského náboženství v českém prostoru. Její ambicí je popsat současný stav, orientaci, míru integrace a aktuální veřejné vnímání muslimských komunit v České republice. ...
  • Islám v USA 

   Defence status: DEFENDED
   Hlaváčová, Simona (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 13. 9. 2006
   Nejvýraznějším rysem islámu v USA je jeho rozmanitost. I když základní premisou téměř všech proudů islámu- od tradičního po reformistický je, že muslimové tvoří jednotnou obec, a to z hlediska sdílené víry i politicky, ...
  • Islám ve společnosti Ferganské doliny za carské a sovětské vlády 

   Defence status: DEFENDED
   Exnerová, Věra (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 20. 12. 2006
   Tématem disertační práce se stala analýza vývoje islámu ve společnosti Ferganské doliny za carského a sovětského režimu. Cílem práce je odpovědět na otázku, jakou roli hrál islám v místní společnosti po více než sto letech ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV