Now showing items 1-16 of 16

  • Beeldvorming over Nederland in John Bowrings reisbrieven uit Holland, Friesland en Groningen 

   Defence status: DEFENDED
   Kubíčková, Martina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 18. 5. 2006
   Tato diplomová práce se zabYvá jedinecnymi dopisy Johna Bowringa, v nichZ tento Anglican popisuje Nizozemi prvni poloviny devatenáctého stoleti. Jeho jméno je dnes pro mnohé z nás sice neznámé, ovsem ve své dobe dávala ...
  • De beeldvorming van het huwelijk in drie romans van Cornelie Huygens 

   Defence status: DEFENDED
   Mrázková, Tereza (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 6. 2. 2013
   Práce se zabývá zobrazením instituce manželství ve dvou románech nizozemské spisovatelky a feministky z konce devatenáctého století, Cornélie Huygens. V teoretické části je zkoumán vliv literárního a historického kontextu, ...
  • Denken over literair vertalen. Een geschiedenis van het denken over literair vertalen in Nederland en Vlaanderen in de tweede helft van de 20ste eeuw 

   Defence status: DEFENDED
   Havlínová, Alžběta (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 25. 9. 2008
   Nizozemská jazyková oblast byla a je bohatym zdrojem textu a uvah 0 literárnim prekladu, akademicky vyzkum prekladu v Nizozerni a Flandrech si ziskal svetovou proslulost. Od poloviny dvacátého stoleti do jeho konce prodelalo ...
  • Gedichten op muren. Poëzie in openbare ruimte 

   Defence status: DEFENDED
   Chlumová, Jitka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 10. 2. 2011
   V posledních letech je v Nizozemí stále populárnější umísťovat básně ve veřejném prostoru. Nachází se jak ve městech, převážně na zdech a na chodnících, tak i v přírodě. Jsou specifickou, velmi rozšířenou, formou poezie, ...
  • Globalisering in de hedendaagse Nederlandse roman 

   Defence status: DEFENDED
   Sedláčková, Lucie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 15. 12. 2011
   Mgr. Lucie Sedláčková Dissertation Globalization in the Contemporary Dutch Novel Abstract in English This dissertation deals with representations of different aspects of globalization in the contemporary Dutch novel. The ...
  • Het hedendaagse Nederlandse drama 

   Defence status: DEFENDED
   Zbuzková, Andrea (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 7. 6. 2012
   Ve své diplomové práci se snažím přiblížit specifika současného nizozemského dramatu. Na základě teoretických děl Hanse-Thiese Lehmanna, Huga Bremse a Anjy Krans popisuji v první části své práce vývoj dramatu v Nizozemsku ...
  • Het illusieloze personage in romans na de Tweede Wereldoorlog uit de periode 1945 tot 1950 

   Defence status: DEFENDED
   Teprtová, Irena (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 28. 1. 2010
  • Invloed van multiculturalisme op hedendaagse Nederlandse jeugdliteratuur 

   Defence status: DEFENDED
   Štěpánová, Jana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 13. 9. 2011
   Práce si klade za cíl vyzkoumat do jaké míry a jakým způsobem se odráží problematika multikulturní společnosti v současné dětské nizozemské literatuře a jakým způsobem se s touto problematikou autoři vypořádávají. V ...
  • Literaire analyse van De Gevarendriehoek van A.F.Th. van der Heijden 

   Defence status: DEFENDED
   Bubák, Jan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 25. 9. 2008
   Literámi analyza románu De gevarendriehoek Adriana Francisca van der Heijden se soustred'uje na nejtypictejsi prvky tohoto dna. Jde zde predevsim 0 symboly, které obohacuji realisticky charakter dila 0 novou dimenzi. Ta ...
  • Literaire analyse van het boek De Taal Der Liefde van Gerard Kornelis van het Reve 

   Defence status: DEFENDED
   Hořejší, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 28. 1. 2010
   Téma mé diplomové práce je kniha De Taal Der Liefde od Gerarda Kornelise van het Reve. Vycházela jsem z verze, ve které je obsažena kapitola De Brieven Aan Een Kunstbroeder. Vycházela jsem tedy z vydání De Taal Der Liefde, ...
  • Literaire analyse van Orchis militaris, een roman van Ivo Michiels 

   Defence status: DEFENDED
   Poláková, Jana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 27. 5. 2010
   'Typově ideální román' (een 'idealtype van roman')' je podle vlámského spisovatele Iva Michielse takový román, 'jejž nelze zfilmovat ani přenést do konkrétních reálií. Je to román, který již nechce konkurovat konzumnímu ...
  • Het motief "Lucifer" in de roman Lucifer van Connie Palmen 

   Defence status: DEFENDED
   Zikmundová, Markéta (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 14. 9. 2009
   V mé diplomové práci Motiv 'Lucifera'v románu Lucifer od Connie Palmen se zabývám dvěmi významnými díly z nizozemské literatury. Prvním je trágedie Joosta van den Vondela, Lucifer (1654) a druhým je román Lucifer od současné ...
  • REPRESENTATIE VAN MANNELIJKHEID EN VROUWELIJKHEID INDE HAAGSE ROMANS VAN LOUIS COUPERUS 

   Defence status: DEFENDED
   Phillips, Anna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
   Date of defense: 16. 6. 2021
   Univerzita Karlova Filozofická fakulta Ústav germánských studií Filologie-germánské jazyky a literatury REPRESENTATIE VAN MANNELIJKHEID ENVROUWELIJKHEID IN DEHAAGSE ROMANS VAN LOUIS COUPERUS REPREZENTACE MASKULINITY A ...
  • Het Tijl Uilenspiegelthema in de Vlaamse literatuur na 1867 

   Defence status: DEFENDED
   Císařová, Kristýna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 6. 2. 2013
   The purpose of this thesis is to describe the phenomenon of Tijl Uilenspiegel character in the context of the Flemish literature after 1867. The thesis focuses on the comparison of two pieces of work of the Flemish literature ...
  • Uitweg uit het labyrint. Bedrijfscultuurverschillen tussen Nederland en Tsjechië 

   Defence status: DEFENDED
   Procházková, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 25. 9. 2008
  • Visie van Nicolaas Beets op kinderboeken 

   Defence status: DEFENDED
   Cinková, Jana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 28. 5. 2009

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV