Now showing items 1-20 of 32

  • Analýza zájmu studentů středních škol o tělesnou výchovu 

   Defence status: DEFENDED
   Kupková, Monika (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2012)
   Date of defense: 14. 9. 2012
   Název: Analýza zájmu studentů středních škol o TV Cíl: Cílem práce je zjistit míru zájmu studentů středních škol o tělesnou výchovu, speciálně o zařazení gymnastiky do jejího programu. Použité metody: V bakalářské práci ...
  • Atributy flexibility ve sportovní gymnastice dívek 

   Defence status: DEFENDED
   Vosejpková, Aneta (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2015)
   Date of defense: 6. 5. 2015
   Název: Atributy flexibility ve sportovní gymnastice dívek Cíle: Cílem práce je vyprofilovat význam flexibility ve vztahu k výkonu ve sportovní gymnastice dívek. Tím jsou míněny atributy vztahující se k rozsahu pohybu v ...
  • Didaktika skoků z malé trampolíny v rámci soutěže Teamgym 

   Defence status: DEFENDED
   Šindelář, Jan (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2018)
   Date of defense: 9. 5. 2018
   1 Abstract Name: Didactics of jumps from a small trampoline in the competition TeamGym Characteristics: The teoretical part deals with concepts related to gymnastice, history and the division of gymnastics, mainly gymnastic ...
  • Dynamika změn kloubní pohyblivosti mládeže 

   Defence status: DEFENDED
   Nýdrlová, Pavlína (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2008)
   Date of defense: 11. 9. 2008
   Název: Dynamika změn kloubní pohyblivosti u mládeže ve věkovém rozsahu od ll do 15 let. Cíle práce: Cílem práce je analýza změn rozsahu pohybu v ramenním a kyčelním kloubu v závislosti na věku mezi skupinami dětí od ll do ...
  • Historický vývoj gymnastické disciplíny přeskok a bradla 

   Defence status: DEFENDED
   Stoupová, Lucie (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2007)
   Date of defense: 9. 5. 2007
   Bibliografická identifikace Název diplomové práce: Historický vývoj gymnastických disciplín - přeskok a bradla o nestejné výši žerdí za posledních 50 let 20. století. Pracoviště : Fakulta tělesné výchovy a sportu UK, katedra ...
  • Historický vývoj pohybové skladby a její zařazení v soutěži Teamgym 

   Defence status: DEFENDED
   Maroušková, Zuzana (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2014)
   Date of defense: 10. 9. 2014
   Název: Historický vývoj pohybové skladby a její zařazení v soutěži Teamgym. Cíl: Popsat historický vývoj pohybové skladby, její zařazení v rámci soutěže Teamgym a současné obsahové a choreografické trendy. Metody: V práci ...
  • Metodika nácviku prvků statické síly ve sportovním aerobiku 

   Defence status: DEFENDED
   Pochobradský, Jan (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2011)
   Date of defense: 6. 5. 2011
  • Možnosti regenerace ve vrcholové sportovní gymnastice žen 

   Defence status: DEFENDED
   Pinkavová, Monika (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2009)
   Date of defense: 21. 9. 2009
   Název práce: Možnosti regenerace ve vrcholové sportovní gymnastice žen. Cíl práce: Pomocí dotazníkové akce zjistit informovanost klubů o možnostech regenerace a názory hlavních trenérů na její potřebnost. Zjistit poskytované ...
  • Možnosti regenerace ve vrcholové sportovní gymnastice žen 

   Defence status: DEFENDED
   Pinkavová, Monika (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2009)
   Date of defense: 21. 9. 2009
   Název práce: Možnosti regenerace ve vrcholové sportovní gymnastice žen. Cíl práce: Pomocí dotazníkové akce zjistit informovanost klubů o možnostech regenerace a názory hlavních trenérů na její potřebnost. Zjistit poskytované ...
  • Návrh pohybového programu pro začátečníky ve fitness 

   Defence status: DEFENDED
   Blau, Matěj (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2015)
   Date of defense: 16. 9. 2015
   Název: Návrh pohybového programu pro začátečníky ve fitness Cíle: Cílem práce je vyprofilovat zásady, ze kterých by měl vycházet, a které by měl respektovat plán sportovní přípravy začátečníků ve fitness. Charakterizovat ...
  • Optimalizace somatických předpokladů pro sportovní gymnastiku 

   Defence status: DEFENDED
   Růžička, Martin (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2007)
   Date of defense: 24. 9. 2007
   Název práce: Optimalizace somatických předpokladu ve sportovní gymnastice. Cíl práce: Metoda: V)·sledky: Vyhodnotit materiály získané z testování individuálních somatických parametrů u širšího reprezentačního v)·běru mužů ...
  • Ovlivňování posturální stability v poloze stoje na rukou 

   Defence status: DEFENDED
   Fiala, Tomáš (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2019)
   Date of defense: 5. 9. 2019
   Název práce: Ovlivňování posturální stability v poloze stoje na rukou Charakteristika: Teoretická část práce se zabývá pojmy týkající se posturální stability, motorických schopností, zejména koordinačních, potažmo ...
  • Ovlivňování zdravotně orientované zdatnosti cvičením na BOSU 

   Defence status: DEFENDED
   Ptáčková, Barbora (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2010)
   Date of defense: 20. 9. 2010
   Název: Ovlivňování zdravotně orientované zdatnosti cvičením na BOSU® Name: Influencing healthy oriented physiological fitness by using BOSU® Cíl práce: Cílem práce je analýza možností využití cvičební pomůcky BOSU® v procesu ...
  • Ovlivňování zdravotně orientované zdatnosti různými druhy aerobiku 

   Defence status: DEFENDED
   Šulcová, Barbora (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2008)
   Date of defense: 11. 9. 2008
  • Parkour jako nový gymnastický sport 

   Defence status: DEFENDED
   Vašurová, Barbora (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2020)
   Date of defense: 17. 6. 2020
   Název: Parkour jako nový gymnastický sport Cíl: Cílem práce je představit parkour jako nový gymnastický sport a na základě naměřených somatotypů vymezit charakteristický profil sportovce pro tento sport s vyjádřením rozdílů ...
  • Pohybová příprava dětí pro skoky na trampolíně 

   Defence status: DEFENDED
   Mikalová, Adéla (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2008)
   Date of defense: 5. 5. 2008
   Graduation thesis title: Movement setup for children at trampoline iumping Aim ofresearch: The aim ofresearch is to create movement programme for children at the age of5-8, which observes the importance ofgeneral evolution ...
  • Pohybové programy pro ovlivnění vertebrogenních potíží 

   Defence status: DEFENDED
   Pánková, Kateřina (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2007)
   Date of defense: 24. 9. 2007
   Název práce: Pohybové programy k ovlivněni vertebrogennich potíží Cíl práce: Cílem práce je navrhnout pohybový program, složený ze dvou cvičebních kurzů, zaměřený na úpravu svalových dysbalancí a zlepšení svalové koordinace ...
  • Porovnání výsledků kondičních testů mladých gymnastek s hodnotami doporučovanými FIG 

   Defence status: DEFENDED
   Halounková, Markéta (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2020)
   Date of defense: 2. 9. 2020
   Název: Porovnání výsledků kondičních testů mladých gymnastek s hodnotami doporučovanými FIG Cíl: Cílem práce je porovnat výsledky vybraných motorických testů z oficiálního materiálu FIG s výsledky stejných testů naměřených ...
  • Průnik kalistheniky jako relativně nového sportu s gymnastikou 

   Defence status: DEFENDED
   Jeřábková, Ladislava (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2019)
   Date of defense: 11. 9. 2019
   Název: Průnik kalistheniky jako relativně nového sportu s gymnastikou Cíl práce: Na základě literární rešerše a vlastních zkušeností vyprofilovat průnik mezi gymnastikou a kalisthenikou jako relativně novým sportem. ...
  • Somatické charakteristiky sportovních gymnastek 

   Defence status: DEFENDED
   Raková, Kateřina (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2011)
   Date of defense: 7. 9. 2011
   Název práce: Somatické charakteristiky sportovních gymnastek Cíl práce: Porovnat somatické charakteristiky českých sportovních gymnastek ve věku 9 - 13 let s daty, která uvádí Mezinárodní gymnastická federace (FIG) na ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV