• Důsledky specifických poruch učení pro vzdělávací cestu a uplatnění v dospělosti 

   Defence status: DEFENDED
   Cmunt, Radek (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 25. 9. 2006
   Diplomová práce se zabývá základními východisky, deskripcí projevů specifických poruch učení a také reedukací. Jejím hlavním smyslem však je na pozadí celé školní dráhy dítěte sledovat jedno z klíčových období vývoje, a ...
  • Etnická identita romského dítěte v náhradní rodinné péči 

   Defence status: DEFENDED
   El Mohammadi, Eliška (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 24. 9. 2008
   Diplomová práce se zabývá otázkou etnické identity romského dítěte v náhradní rodinné péči. Teoreticky zaměřená část práce přináší kromě nástinu historie romského etnika také základní přehled systému náhradní rodinné péče ...
  • Integrace žáka s diagnózou autismu na střední odbornou školu 

   Defence status: DEFENDED
   Šírová, Barbora (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 28. 5. 2007
   Diplomová práce se zabývá otázkou integrace žáka s diagnózou autismu na střední odbornou školu. Charakter práce je teoreticko empirický. Do teoretické části je začleněn stručný nástin vývoje poznatků k autismu a dále i ...
  • Konstrukce vzdělávacího modulu "Sociální spravedlnost" pro další vzdělávání učitelů 

   Defence status: DEFENDED
   Koudelková, Pavla (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 25. 9. 2006
   Svou diplomovou práci jsem uvedla citátem Zdeňka Kratochvíla: "Výchova vede k dospělosti: vede ke svobodě a odpovědnosti, ke schopnosti orientovat se v bohatství různých možných pohledů na svět." Lidské společenství je ...
  • Muzikoterapie jako cesta k integritě osobnosti 

   Defence status: DEFENDED
   Zadražilová, Dagmar (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 22. 1. 2008
   Diplomová práce se zabývá otázkami muzikoterapie, tedy léčení a rozvoje osobnosti pomocí hudby. V úvodní části práce jsou naznačena východiska a směřování pojetí muzikoterapie, jak je chápáno a dále zpracováváno v této ...
  • Profesionální pěstounská péče - nová alternativa ústavní výchově dětí v České republice 

   Defence status: DEFENDED
   Roth, Martin (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 23. 9. 2008
   Tato diplomová práce se zabývá tématem náhradní péče o děti v kontextu aktuální situace v České republice, kdy péče o ohrožené a opuštěné děti je v převážné míře prakticky řešena nevhodnou formou ústavní výchovy. V úvodních ...
  • Vietnamské děti v českých školách 

   Defence status: DEFENDED
   Sequensová, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 9. 9. 2010
   Bakalářská práce je zaměřena na téma vietnamských dětí v českém vzdělávacím systému s důrazem na jejich kulturní pozadí. První část práce se snaží nastínit kulturněhistorické zázemí Vietnamců přicházejících do ČR. Pozornost ...
  • Využití strukturovaného učení ve vzdělávání dětí s mentální retardací 

   Defence status: DEFENDED
   Pecháčková, Yveta (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 30. 5. 2006
   Práce se zabývá využitím strukturovaného učení u dětí s různým stupněm mentální retardace. Čerpá z teoretických a odborných poznatků týkajících se obecných principů výchovy a vzdělávání dětí s autismem a dětí s mentální ...
  • Výchova bilingvních dětí v předškolním období 

   Defence status: DEFENDED
   Jirsová, Klára (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 22. 1. 2008
   "Výchova bilingvních dětí v předškolním období" je teoreticko-empirická studie, která se zabývá pedagogicko-psychologickými aspekty optimální výchovy přirozeně bilingvních dětí a dětí účastnících se cizojazyčné výuky v ...
  • Výuka cizího jazyka u dětí se specifickou poruchou učení 

   Defence status: DEFENDED
   Teriaki, Jana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 24. 9. 2008
   Diplomová práce je primárně zaměřena na výuku cizího jazyka u dětí s diagnostikovanou SPU (specifické poruchy učení). Popisuje zásady, metody a úskalí výuky a uvádí příklady využitelné v praxi. V druhém pláně se práce také ...
  • Význam pohybu v předškolním období 

   Defence status: DEFENDED
   Rýdlová, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 22. 1. 2007
   The diploma work "The significance and possibilities of physical activites in preschool period" is formatted by 9 chapters. The aim ofthe work is to show possibilities ofhow to use motion activities in preschool period and ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV