Now showing items 1-13 of 13

  • Ekologické aspekty ovlivňující mikrobiotu trávicího traktu ptáků 

   Defence status: DEFENDED
   Schmiedová, Lucie (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2022)
   Date of defense: 15. 3. 2022
   Střeva obratlovců jsou obydlena taxonomicky i funkčně různorodým společenstvem bakterií a jiných mikroorganismů. Pokroky v sekvenačních technologiích odhalily vliv střevní ikrobioty (dále jen SM) na fyziologii, imunitu i ...
  • Fenotypová divergence populací kachny divoké (Anas platyrhynchos) z chovů a volné přírody 

   Defence status: DEFENDED
   Pechmanová, Hana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 11. 9. 2015
   Masivní vypouštění uměle odchovaných jedinců může představovat riziko pro původní volně žijící populace. Pokles početnosti kachna divoké (Anas platyrhynchos) vedl v mnoha státech, včetně České republiky, k zakládání ...
  • Funkce a význam maternálních androgenů u ptáků 

   Defence status: DEFENDED
   Krkavcová, Eva (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 15. 9. 2010
  • Funkce antimikrobiálních proteinů v bílku u prekociálních ptáků 

   Defence status: DEFENDED
   Krkavcová, Eva (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 17. 9. 2012
   Antimikrobiální proteiny obsažené v bílku jsou součástí tzv. maternálních efektů zahrnujících negenetickou složku vkládanou do ptačího vejce během oogeneze. Především u druhů, jejichž snůšky zůstávají až do doby kompletace ...
  • Interakce mezi střevními helminty a gastrointestinální mikrobiotou u savců 

   Defence status: DEFENDED
   Vanišová, Klára (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
   Date of defense: 10. 9. 2019
   Střevní helminti jsou běžnými endoparazity trávícího traktu obratlovců, kteří ještě donedávna patřili také k běžným lidským patogenům. V průběhu koevoluce se mezi helminty a jejich hostiteli vyvinulo mnoho adaptací na obou ...
  • Konstrukce hnízda 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Jenšovský, Václav (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 9. 9. 2015
   Hnízdo je v životě ptáků důležitou strukturou. Je to místo, kde ptáci uchovávají potomstvo během celého období reprodukce. K tomu, aby bylo hnízdo pro potomstvo vhodným místem pro vývoj, musí mít určitou konstrukci, která ...
  • Konstrukce hnízda 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Jenšovský, Václav (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 8. 6. 2015
   Hnízdo je v životě ptáků důležitou strukturou. Je to místo, kde uchovávají potomstvo během celého období reprodukce. K tomu aby bylo hnízdo pro potomstvo vhodným místem pro vývoj, musí mít určitou konstrukci, která je pro ...
  • Krypse na principech disruptivního zbarvení 

   Defence status: DEFENDED
   Kopčiková, Kristýna (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 11. 9. 2013
   Krypse dává možnost zvířeti stát se ve svém přirozeném prostředí nenápadným, aby nebyl potencionálním pozorovatelem detekován (Cott 1940, Edmunds 1974, Merilaita 2003). Není to však jednoznačný pojem, dosáhnout krypse je ...
  • Mechanismy hustotně závislé hnízdní predace 

   Defence status: DEFENDED
   Ptáčková, Kateřina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2007)
   Date of defense: 24. 5. 2007
  • Mezidruhová variablita gastrointestinální mikrobioty u pěvců 

   Defence status: DEFENDED
   Kubovčiak, Jan (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 13. 9. 2016
   Trávicí trakt obratlovců přirozeně hostí komplexní komunity mikroorganismů. Tato střevní mikrobiota (GM) se skládá z miliard bakteriálních buněk úzce interagujících s fyziologickými funkcemi hostitelova organismu. Přes ...
  • Studium interakcí mezi mikrobiotou a obratlovci za použití axenických ("grem free") organismů 

   Defence status: DEFENDED
   Kubovčiak, Jan (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 6. 6. 2014
   Germ free (axenická) zvířata jsou individua chovaná ve speciálních podmínkách neumožňujících kontakt s okolními mikroorganismy. V některých vlastnostech se tito jedinci liší od přirozeně osídlených protějšků. Tyto rozdíly ...
  • Útěková vzdálenost jako součást antipredačního chování 

   Defence status: DEFENDED
   Benešová, Olga (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2007)
   Date of defense: 13. 9. 2007
  • Variabilita v míře predace a antipredačním chování kachny divoké (Anas platyrhynchos) v závislosti na vzdálenosti od refugia 

   Defence status: DEFENDED
   Benešová, Olga (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2009)
   Date of defense: 21. 9. 2009

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV