• Diagnostika vývojové dyspraxie u dětí a adolescentů se zaměřením na preferenci horních či dolních končetin při sportu 

   Defence status: DEFENDED
   Helebrantová, Soňa (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2018)
   Date of defense: 8. 6. 2018
   Diplomová práce "Diagnostika vývojové dyspraxie u dětí a adolescentů se zaměřením na preferenci horních či dolních končetin při sportu" v teoretické části shrnuje všechny dostupné informace o etiologii, diagnostice ...
  • Efekt intrathekální aplikace baclofenu na spasticitu svalu 

   Defence status: DEFENDED
   Chvátalová, Jana (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2007)
   Date of defense: 1. 6. 2007
   Cílem práce bylo seznámení s metodou intrathekální aplikace baclofenu a posouzení její účinnosti u pacientů se spasticitou. Jedná se o ovlivnění těžké spasticity invazivní metodou, při které je do podkoží břicha implantována ...
  • Hodnocení spasticity na dolních končetinách tři roky po selektivní dorzální rhizotomii 

   Defence status: DEFENDED
   Míka, Petr (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2006)
   Date of defense: 9. 5. 2006
   1. ABSTRAKT Název práce: Hodnocení spasticity na dolních končetinách tři roky po selektivní dorzální rhizotomii Cíle práce: Zhodnotit spasticitu na dolních končetinách u probandů s diagnózou spastická forma dětské mozkové ...
  • Hodnocení vývojové dyspraxie a efektů její léčby u dětí 

   Defence status: DEFENDED
   Smržová, Jitka (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2010)
   Date of defense: 2. 6. 2010
   Diplomová práce "Hodnocení vývojové dyspraxie a efektů její léčby u dětí" v teoretické části shrnuje poznatky o vývojové dyspraxii, resp. vývojové poruše koordinace (DCD). Praktická část se zabývá využitím nového diagnostického ...
  • Hodnocení vývojové dyspraxie u dětí a adolescentů se zaměřením na lateralitu a u dětí a adolescentů se specifickými vývojovými poruchami školních dovedností 

   Defence status: DEFENDED
   Jínová, Anna (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2015)
   Date of defense: 1. 6. 2015
   10 Anotace Diplomová práce se zabývá souvislostmi mezi vývojovou poruchou koordinace (nebo také vývojovou dyspraxií) a lateralitou. V teoretické části shrnuje současné poznatky o původu a vzniku laterality, jejím vývoji a ...
  • Hodnocení vývojové dyspraxie u dětí s epilepsií 

   Defence status: DEFENDED
   Koterzynová, Kristýna (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2013)
   Date of defense: 4. 6. 2013
   Bibliographic identification KOTERZYNOVÁ, Kristýna. Evaluation of Developmental Dyspraxia in Children with Epilepsy. Prague: Charles University, 2nd Faculty of Medicine, Department of Rehabilitation and Sports Medicine, ...
  • Hodnocení vývojové dyspraxie u dětí s obezitou 

   Defence status: DEFENDED
   Benáková, Lucie (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2013)
   Date of defense: 4. 6. 2013
   Bibliographic identification BENÁKOVÁ, Lucie. Evaluation of Developmental Dyspraxia in Children with Obesity. Prague: Charles University, 2nd Faculty of Medicine, Department of Rehabilitation and Sports Medicine, 2013. 88 ...
  • Hodnocení vývojové dyspraxie u dětí s vývojovou dysfázií 

   Defence status: DEFENDED
   Morávková, Markéta (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2016)
   Date of defense: 31. 5. 2016
   Diplomová práce Hodnocení vývojové dyspraxie u dětí s vývojovou dysfázií Abstrakt Diplomová práce se zabývá možným výskytem vývojové dyspraxie u dětí s vývojovou dysfázií. Teoretická část práce shrnuje poznatky o problematice ...
  • Možnosti diagnostiky a terapie u dětí s vývojovou dyspraxií / vývojovou poruchou koordinace 

   Defence status: DEFENDED
   Smékalová, Barbora (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2012)
   Date of defense: 7. 6. 2012
   Diplomová práce "Možnosti diagnostiky a terapie u dětí s vývojovou dyspraxií / vývojovou poruchou koordinace" se v teoretické části zabývá vymezením pojmů vývojová dyspraxie a vývojová porucha koordinace, dále shrnuje ...
  • Ovlivnění spasticity a funkčních schopností selektivní dorzální rhizotomií u pacientů s dětskou mozkovou obrnou 

   Defence status: DEFENDED
   Vašíčková, Hana (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2008)
   Date of defense: 28. 5. 2008
   Selective dorsal rhizotomy is a neurosurgical procedure for treating carefully selected patients with cerebral palsy. The aims of this thesis are to assess the influence of this treatment on changes in spasticity, functional ...
  • Ovlivnění spasticity selektivní dorzální rhizotomií u pacientů s dětskou mozkovou obrnou 

   Defence status: DEFENDED
   Prajerová, Hana (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2007)
   Date of defense: 1. 6. 2007
   Selektivní zadní rhizotomie je neurochirurgická metoda užívaná k léčbě spasticity. Cílem práce je zjistit vliv této metody na snížení spasticity a na změny funkčních schopností u pacientů s dětskou mozkovou obrnou. Sledovala ...
  • Porovnání úrovně motorických dovedností u dětí plavajících závodně a kondičně 

   Defence status: DEFENDED
   Novotná, Anna (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2021)
   Date of defense: 9. 9. 2021
   Bibliografický záznam NOVOTNÁ, Anna. Porovnání úrovně motorických dovedností u dětí plavajících závodně a kondičně. Praha: Univerzita Karlova, 2. Lékařská fakulta, Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství, 2021. 92 ...
  • Testování dyspraxie u dětí a adolescentů tancujících akrobatický rokenrol a u dětí a adolescentů se specifickými abnormitami 

   Defence status: DEFENDED
   Metlická, Martina (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2015)
   Date of defense: 1. 6. 2015
   Bibliografický záznam METLICKÁ, Martina. Testování dyspraxie u dětí a adolescentů tancujících akrobatický rokenrol a u dětí a adolescentů se specifickými abnormitami. Praha: Univerzita Karlova, 2. Lékařská fakulta, Klinika ...
  • Testování dyspraxie u mladých běžců na lyžích a u dětí a adolescentů rozvíjejících všestrannost 

   Defence status: DEFENDED
   Novotná, Eliška (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2018)
   Date of defense: 13. 9. 2018
   In the theoretical part, the diploma thesis summarizes the findings of developmental dyspraxia or rather developmental coordination disorder and deals with the issue of physical activities in this disorder. One section of ...
  • Testování vývojové dyspraxie u dětí a adolescentů bojových umění - judo a taekwondo 

   Defence status: DEFENDED
   Hrbková, Lucie (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2021)
   Date of defense: 9. 6. 2021
   Cílem práce je zhodnotit úroveň motorických dovedností u dětí a adolescentů věnujících se judu a taekwondu a zjistit, zda se úroveň motorických dovedností liší mezi dětmi s podezřením na riziko poruchy ADHD (z angl. Attention ...
  • Vliv aplikace botulotoxinu na nadměrné svalové napětí a funkční schopnosti pacienta 

   Defence status: DEFENDED
   Kratochvílová, Pavla (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2010)
   Date of defense: 2. 6. 2010
   Práce se zabývá vlivem botulotoxinu na nadměrné svalové napětí u 53 dětských pacientů. Jejím cílem je ověřit efekt botulotoxinu na svalové napětí, rozsah pohybu v kloubu a funkční schopnosti pacienta. Teoretická část shrnuje ...
  • Vliv aplikace botulotoxinu na spasticitu svalu 

   Defence status: DEFENDED
   Tintěrová, Alena (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2007)
   Date of defense: 1. 6. 2007
   Práce se zabývá vlivem přírodního jedu botulotoxinu na spastické svaly. Přináší základní přehled poznatků k danému tématu a zpracovává vlastní zkušenost s léčbou spas-ticity u dětských pacientů s diagnózou dětské mozkové ...
  • Vliv botulotoxinu na spasticitu svalu 

   Defence status: DEFENDED
   Kohútová, Martina (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2009)
   Date of defense: 29. 5. 2009
   Cílem práce bylo ověřit teoretické poznatky o působení botulotoxinu na spastický sval v praxi. Efekt botulotoxinu byl hodnocen na souboru 34 dětských pacientů docházejících za tímto účelem na dětskou neurologickou kliniku ...
  • Vývojová dyspraxie a hra na klavír 

   Defence status: DEFENDED
   Dvořáková, Lenka (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2013)
   Date of defense: 4. 6. 2013
   Bibliographic identification DVOŘÁKOVÁ, Lenka. Developmental dyspraxia and playing the piano. Prague: Charles University, 2nd Faculty of Medicine, Department of rehabilitation and sports medicine, 2013. 97 p. Supervisor ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV