• Analýza textů publicistických útvarů,konkrétně zaměřená na komentáře s politickou tématikou 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Bejšáková, Sandra (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2011)
   Date of defense: 21. 6. 2011
   Diplomová práce "Analýza textů publicistických útvarů, konkrétně zaměřená na komentáře s politickou tematikou" pojednává o postoji autorů publicistických útvarů k politickým stranám, případně politikům. Cílem práce je ...
  • Argumentace a přesvědčování v televizní debatě: případová studie Otázek Václava Moravce 

   Defence status: DEFENDED
   Jelínková, Barbora (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2013)
   Date of defense: 24. 6. 2013
   Diplomová práce přináší vlastní výzkumný postup zkoumání řečových útvarů. Zabývá se zkoumáním televizní politické debaty. Použitou metodu lze charakterizovat jako uspořádanou hermeneutickou analýzu politického diskurzu. ...
  • Argumentace událostí 1. září 1939 v deníku Der Neue Tag v letech 1939 - 1944 

   Defence status: DEFENDED
   Zbožínková, Petra (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2009)
   Date of defense: 22. 6. 2009
   Druhá světová válka je považována za jeden z nejhorších válečných konfliktů minulého tisíciletí, jehož důsledky ovlivnily miliony životů po celém světě . Okolnosti, které vedly k jejímu vyhlášení, byly různorodé . Stejně ...
  • Česká internetová literární kritika 

   Defence status: DEFENDED
   Kučera, Štěpán (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2010)
   Date of defense: 23. 6. 2010
   Tato diplomová práce se zabývá českou internetovou literární kritikou a jejím vztahem k literární kritice tištěné, potažmo vztahem nových médií k médiím masovým. V této práci definujeme, co lze nazývat "internetovou literární ...
  • Česká internetová literární kritika 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Kučera, Štěpán (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2013)
   Date of defense: 21. 10. 2013
   This rigorous thesis surveys Czech literary criticism on internet and its relationship towards printed literary criticism, or generally, relationship between new and traditional media. I define what "Czech literary criticism ...
  • Česká internetová literární kritika a její vývoj 

   Defence status: DEFENDED
   Kučera, Štěpán (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2014)
   Date of defense: 19. 3. 2014
   This rigorous thesis surveys Czech literary criticism on internet and its relationship towards printed literary criticism, or generally, relationship between new and traditional media. I define what "Czech literary criticism ...
  • Český fotbalový měsíčník Hattrick v letech 1999-2009 

   Defence status: DEFENDED
   Čermák, David (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2011)
   Date of defense: 15. 6. 2011
   Ambicí této bakalářské práce je podrobné zpracování historie fotbalového magazínu Hattrick, který v ČR vychází od října 1999. Ve snaze o podrobné vylíčení vývoje tohoto měsíčníku se nejprve pokusím zachytit společenskou ...
  • Digitální vyprávění s důrazem na interaktivní narativ 

   Defence status: DEFENDED
   Connelly Kohutová, Radka (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2019)
   Date of defense: 4. 6. 2019
   Nová média se stala neodmyslitelnou součástí našich každodenních životů. Mimo jiné jsou také platformou pro digitální umění. V rámci něj se čtenáři mohou setkávat s tzv. elektronickou literaturou jako s rozvíjející se ...
  • Diskurz komerčních rozhlasových stanic v České republice se zaměřením na Rádio Impuls 

   Defence status: DEFENDED
   Stříbrská, Iva (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2010)
   Date of defense: 23. 6. 2010
   Diplomová práce na téma Diskurz komerčních rozhlasových stanic v České republice se zaměřením na Rádio Impuls popisuje základní rysy komplexního diskurzu komerční rozhlasové stanice Rádio Impuls a poukazuje na vybrané ...
  • Diskurz sociální sítě se zaměřením na virtuální komunitu Facebook 

   Defence status: DEFENDED
   Dvořáková, Zuzana (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2010)
   Date of defense: 21. 6. 2010
   Diplomová práce "Diskurz sociální sítě se zaměřením na virtuální komunitu Facebook" zasazuje problematiku sociální sítě do širších historických i společenských souvislostí a uchopuje diskurz na jeho kontextuální rovině. ...
  • Diskurz sociální sítě se zaměřením na virtuální komunitu Facebook 

   Defence status: DEFENDED
   Lešková, Zuzana (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2011)
   Date of defense: 29. 3. 2011
   Social Network Discourse - Facebook, the Virtual Community - Abstract Rigorous thesis "Social Network Discourse - Facebook, the Virtual Community" endeavours to study the social network discourse on its contextual level. ...
  • Husák, Havel, Klaus: novoroční prezidentské projevy v proměnách doby 

   Defence status: DEFENDED
   Nekvasilová, Lucie (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2012)
   Date of defense: 26. 6. 2012
   Diplomová práce "Husák, Havel, Klaus: Novoroční prezidentské projevy v proměnách doby" pojednává o tradičních novoročních projevech posledních tří českých a československých prezidentů Gustáva Husáka, Václava Havla a Václava ...
  • Ideologie v jazyce médií: Způsoby uchopování zpravodajských témat v českém tisku 

   Defence status: DEFENDED
   Kárníková, Lydie (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2011)
   Date of defense: 20. 6. 2011
   Lydie Kárníková Ideologie v jazyce médií Diplomová práce 2011 Anotace (abstrakt) Práce rozebírá způsoby, jakým tři české celostátní deníky zpracovávají totožná zpravodajská témata. Na třech vybraných tematických diskurzech ...
  • Interactive narrative v epoše digital storytelling 

   Defence status: DEFENDED
   Kohutová, Radka (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2006)
   Date of defense: 27. 6. 2006
   Stories are the cornerstone of common cultural understanding, creativity, and even socialisation and language. They surround us and stimulate us, entertain us, engage us, and even horrify us. We tell them every day and ...
  • Interaktivní narativita jako žánr elektronické literatury 

   Defence status: DEFENDED
   Kohutová, Radka (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2011)
   Date of defense: 29. 3. 2011
   The rise of new media, occurring hand in hand with digitality, interactivity and hypertext, enriched not only our media understanding generally, but also introduced to us, as readers, a brand new genre--electronic literature. ...
  • "Kdo nemá rád chobotnici". Jazyková analýza článků v MF Dnes o Kaplického projektu nové budovy NK 

   Defence status: DEFENDED
   Kárníková, Lydie (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2009)
   Date of defense: 16. 6. 2009
  • Lingvistická analýza titulků v denících Hospodářské noviny a Blesk 

   Defence status: DEFENDED
   Gajdušková, Tereza (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2011)
   Date of defense: 21. 6. 2011
   Diplomová práce "Lingvistická analýza titulků v denících Hospodářské noviny a Blesk" se zabývá rozborem titulků v článcích obsahující žánr komentář a to konkrétně v denících Blesk a Hospodářské noviny. Rozebírá se zde forma ...
  • Manipulační praktiky ve vybraných českých denících při volbách do PSP ČR v roce 2010 

   Defence status: DEFENDED
   Straňáková, Kristýna Barbora (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2011)
   Date of defense: 20. 6. 2011
   Práce se zabývá manipulačními praktikami v politickém zpravodajství v období před volbami do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v květnu roku 2010. Popisuje typy komunikace z hlediska jejich schopnosti ovlivnění ...
  • Mediální obraz vybraných fotbalových klubů v sezoně 2010/2011 

   Defence status: DEFENDED
   Štěpánková, Iva (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2012)
   Date of defense: 26. 6. 2012
   Diplomová práce Mediální obraz fotbalových klubů v sezóně 2010/2011 je analýzou příspěvků tří českých periodik věnovaných třem fotbalovým klubům působícím v odlišných fotbalových soutěžích během jedné soutěžní sezóny. ...
  • Média a společnost v Japonsku : povaha a proměna médií, komunikace a mediopolitického komplexu v kontextu nezápadní společnosti 

   Defence status: DEFENDED
   Pruša, Igor (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2010)
   Date of defense: 23. 3. 2010
   Tato práce si na nejobecnější úrovni vytyčila dva úkoly: primárně se snažila obohatit aktuální akademickou perspektivu dewesternizovaných mediálních studií o nový rozměr v podobě analýzy různých aspektů mediální a komunikační ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV