Now showing items 1-20 of 30

  • Deminutivní sufixace ve španělštině 

   Defence status: DEFENDED
   Zemanová, Simona (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 22. 6. 2016
   v českém jazyce Deminutivní sufixace ve španělštině V této práci se zabýváme deminutivní sufixaci ve španělštině a způsoby jejího překladu do českého jazyka. Práce je rozdělena na dvě části. V první části se věnujeme ...
  • Diskurzívne markátory ¿eh?, ¿no?, ¿sabes? v španielčine a ich náprotivky v češtině a slovenčině 

   Defence status: DEFENDED
   Kazdová, Tereza (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2020)
   Date of defense: 8. 9. 2020
   This Bachelor's thesis deals with the Spanish discourse markers ¿eh?, ¿no?, ¿sabes? and explores their equivalents in Czech and Slovak. It consists of two parts, a theoretical one and a practical one. The theoretical part ...
  • Dubitativ ve španělštině a jeho české protějšky 

   Defence status: DEFENDED
   Kverková, Venuše (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2022)
   Date of defense: 15. 6. 2022
   in English Dubitative in Spanish and Its Czech Respondents This bachelor thesis deals with the theme of dubitative in Spanish and its Czech respondents. It is divided into two parts: theoretical and analytical. The theoretical ...
  • Funkce paradigmatu HE HABLADO v jednotlivých oblastech španělsky mluvícího světa 

   Defence status: DEFENDED
   Stoček, Martin (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 18. 6. 2019
   Tato bakalářská práce se věnuje jednotlivým užitím paradigmatu HE HABLADO v různých zónách španělsky mluvícího světa. Práce je rozdělená na dvě části, teoretickou a praktickou. V rámci teoretické části se zaměřuji obecně ...
  • Interpretácia opozície indikatív / subjunktív v španielčine podľa teórií B. Zavadila, F. Matte Bona a J. P. Ruiza Campilla 

   Defence status: DEFENDED
   Mirtová, Martina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 18. 6. 2019
   (English) The basic content of this work is a theoretical analysis of the works of Bohumil Zavadil, Francisco Matte Bon and José Plácido Ruiz Campillo, which we implement in order to clarify the applicability of theories ...
  • Jazyk španělské ústavy 

   Defence status: DEFENDED
   Sedláčková, Petra (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 9. 9. 2015
   (česky) Tématem bakalářské práce je jazyk španělské ústavy v kontextu právní španělštiny. Havním cílem práce je charakterizovat jazyk španělské ústavy. V první části převládá teoretický základ a je v ní představeno shrnutí ...
  • Kognitivní přístupy k verbálnímu humoru a jejich aplikace na španělštinu 

   Defence status: DEFENDED
   Pazlarová, Magdaléna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2022)
   Date of defense: 14. 6. 2022
   (in English) This master's thesis's objective is to analyze a few selected examples of Spanish verbal humor and apply two theories explaining their humorous effect during their analysis. The used theories are two. The first ...
  • Lexikální elativy ve španělštině a v češtině 

   Defence status: DEFENDED
   Michalová, Lucie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2022)
   Date of defense: 15. 6. 2022
   (English) This thesis deals with the issue of Spanish and Czech lexical elatives. It describes in which types of texts they most frecuently occur, whether they appear more often in the comparative form or in the superlative ...
  • Modálne slovesné väzby v španielčine a ich ekvivalenty v češtine a slovenčine 

   Defence status: DEFENDED
   Výrosteková, Dominika (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 9. 9. 2015
   V tejto bakalárskej práci sa venuje skúmaniu španielskych modálnych perifráz. Tejto téme sme sa rozhodli venovať z dôvodu rozdielneho chápania týchto konštrukcií v španielskom a v českom a slovenskom jazyku, kde sú chápané ...
  • Multimodalidad en la lengua española 

   Defence status: DEFENDED
   Čičmanec, Róbert (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2020)
   Date of defense: 15. 6. 2020
   (English) Multimodality in Spanish Language This research work analyses the language of the social networks used in the Hispanic environment from the point of view of multimodality. In the first part, the theoretical ...
  • Pasivní bilingvismus v rámci Iberského poloostrova 

   Defence status: DEFENDED
   Mrva, Jan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 12. 9. 2017
   (in English) The aim of this diploma thesis is to describe the current state of passive bilingualism on the Iberian Peninsula, from the point of view of native monolingual Spanish speakers in contact with Galician, Catalan, ...
  • Pojmenování barev ve španělštině 

   Defence status: DEFENDED
   Volfová, Eliška (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 9. 9. 2016
   Tato práce se zabývá pojetím barev ve španělském a českém jazyce. Předmětem zkoumání je systém označení základních barev a jejich užití ve frazeologii. Pomocí analýz jazykových korpusů pozorujeme hlavní rozdíly v koncepcích ...
  • Pojmová metafora ve španělštině 

   Defence status: DEFENDED
   Volfová, Eliška (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2020)
   Date of defense: 30. 1. 2020
   Present work deals with the conceptual metaphor in Spanish taking into consideration also the Czech language. This phenomenon is described from various points of view. The conceptual metaphor is defined and given in the ...
  • Použití sloves ser a estar ve španělštině a katalánštině (analýza založená na jazykových korpusech) 

   Defence status: DEFENDED
   Kaňková, Daniela (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 20. 6. 2017
   Tato práce se zabývá porovnáním použití sloves ser a estar ve španělštině a v katalánštině. Předmětem zkoumání je normativní užití těchto sloves v obou jazycích. Pomocí jazykových korpusů InterCorp a Araneum Hispanicum ...
  • Používanie paradigiem HABLARÍA a HABRÍA HABLADO v súčasnej španielčine a ich preklad do češtiny 

   Defence status: DEFENDED
   Rapáňová, Lenka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2020)
   Date of defense: 9. 9. 2020
   The objective of this thesis is to point out the asymmetry between the form and function of the paradigms HABLARÍA and HABRÍA HABLADO. In the introductory chapters, we describe topics and terms related to the issue and ...
  • Předmět ve španělštině a jeho postavení ve větě (s přihlédnutím k češtině a italštině) 

   Defence status: DEFENDED
   Demartini, Matyáš (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
   Date of defense: 8. 9. 2021
   v českém jazyce Předmět ve španělštině a jeho postavení ve větě (s přihlédnutím k češtině a italštině) Tato práce se zabývá srovnáním slovosledu OV v iniciálních pozicích ve španělštině, češtině a italštině. Skládá se ze ...
  • Souslednost časová ve španělštině 

   Defence status: DEFENDED
   Smažíková, Adéla (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 20. 6. 2017
   in English Sequence of Tenses in Spanish Key words: sequence of tenses, past tense, relative tenses, simultaneity, posteriority, anteriority The aim of this thesis is to outline sequence of tenses in Spanish language. It ...
  • Superlativ absolutní ve španělštině s přihlédnutím k situaci v češtině 

   Defence status: DEFENDED
   Saitlová, Martina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 20. 6. 2017
   Univerzita Karlova Filozofická fakulta Ústav románských studií Abstrakt bakalářské práce Bc. Martina Saitlová Superlativ absolutní ve španělštině s přihlédnutím k situaci v češtině Absolute Superlative in Spanish with ...
  • Španělské konstrukce se slovesy měnícími význam v závislosti na volbě modu ve větě vedlejší 

   Defence status: DEFENDED
   Vokatá, Barbora (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 22. 6. 2016
   Tato práce se zabývá španělskými konstrukcemi se slovesy, po kterých může ve vedlejší větě následovat sloveso v indikativu i v subjunktivu, a jejichž význam se mění v závislosti na zvoleném modu. Předmětem našeho zkoumání ...
  • Španělské předložky por a para a jejich české protějšky 

   Defence status: DEFENDED
   Šímová, Natálie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2020)
   Date of defense: 8. 9. 2020
   The present work deals with the spanish prepositions por and para. Subject of our research is to define cases in which it is possible to use the prepositions and determine the difference between their meanings. By means ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV