• Christologie Prvního zjevení Jakubova v kontextu pramenů gnóze 

   Defence status: DEFENDED
   Ryneš, Pavel (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 4. 2. 2008
   The Christology of the First Apocalypse of James in the context of the sources of gnosis is concerned with the third text of the fifth codex from the Nag Hammadi library. The starting point of the thesis is the translation ...
  • Kleanthův hymnus na Dia v kontextu řeckého archaického myšlení 

   Defence status: DEFENDED
   Svoboda, Vojtěch (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 23. 6. 2008
   Práce v obecné části stopuje archaické motivy ve stoické a především Kleanthově kosmologii, zvláště v jeho pojetí tonu, věnuje se poměru Kleantha a Stoy ke presokratikům a zejména Hérakleitovi jako takovým. Podrobuje ...
  • Matematizace v dialogu Epinomis 

   Defence status: DEFENDED
   Jíra, Petr (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 17. 9. 2007
   Dule:Zitost cisla je hlavnim tematem dialogu Epinomis. Ve sve praci se pokousim interpretovat dialog Epinomis prizmatem teto myslenky. Cislo je pro anonymniho autora Epinomidy klicem ke vsem lidskym i kosmickym kvalitam. ...
  • OD ERÓTA K FILO-SOFII Studie o E(e)rótu se zřetelem k Sókratově filosofii 

   Defence status: DEFENDED
   Hejduk, Tomáš (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2007)
   Date of defense: 15. 2. 2007
   Summar7@issertation,,FromEros to Philosophy..,TomášHejduk) The studytries to answerthe following question:what is themeaningof thewordy'/ra in its specificusagein theconceptoffilo-sofia atthebeginningof theEuropeanculturď ...
  • Problém celku. Holistické koncepty v environmentálním vzdělání 

   Defence status: DEFENDED
   Dlouhá, Jana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2008)
   Date of defense: 13. 6. 2008
   Práce byla zahájena1 analýzou současných přístupů či modelů uplatňovaných v environmentálním vzdělávání a relevantních dokumentů v dané oblasti. Pozornost se soustředila na charakteristické rysy a zde uplatňované požadavky, ...
  • Řecká kosmogonie: zpracování kosmogonického motivu v Hésiodově Theogonii 

   Defence status: DEFENDED
   Konrádová, Veronika (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 26. 6. 2006
   Záměrem předkládané práce je sledování kosmogonického motivu v řecké tradici, a to na konkrétním příkladu Hésiodovy Theogonie. Theogonie se k tomuto zkoumání nabízí jako nejstarší dochované podání, které integruje kosmogonickou ...
  • Studien zu Parmenides 

   Defence status: DEFENDED
   Drvota, Tomáš (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 29. 9. 2006
   Předkládané tři studie jsou pouze častí obsáhlejšího projektu výkladu Parmenidových fragmentů. Podcenění náročnosti závěrečné redakce textu vedlo bohužel k tomu, že se mi nezdařilo zcela dokončit další studie věnované ...
  • Whiteheadova filosofie přírody (se zvláštním zřetelem k londýnskému období) 

   Defence status: DEFENDED
   Andrle, Michal (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2008)
   Date of defense: 24. 9. 2008
   Autoreferátdisertačrrípráce English version During his long careeťas a thinker and publicist A.N. Whiteheadpassedthrouglrseveral developmentalstages.These rvere invariably marked by a specific intellectualtheme,or ratheran ...
  • Φύσις iónských myslitelů 

   Defence status: DEFENDED
   Kočandrle, Radim (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2007)
   Date of defense: 12. 6. 2007
   lÓot6 iónských myslitelů RadimKočandrle disertaěnípráce- souhrn Práce si kIadeza cil pÍ1bttžitslovo qóotg v jeho ranýchfilosofickýchsouvislostech'Termín <póotqbyvá nejěastějipřekládán ve ýznamech,příroda.., ,přřozenost.., ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV