Now showing items 1-20 of 22

  • C++ linter based on linear types 

   Defence status: DEFENDED
   Beneš, Jiří (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2020)
   Date of defense: 14. 9. 2020
   Nízkoúrovňové programování vyžaduje opatrnou práci se systémovými zdroji, hlavně s pamětí. Programátoři v C++ používají ustálené zásady jako RAII a chytré ukazatele ke korektní práci se zdroji. Porušení podobných zásad ...
  • Differential discovery of protein features using tandem mass spectrometry 

   Defence status: DEFENDED
   Wybitul, Evžen (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
   Date of defense: 14. 9. 2021
   Disulfidické můstky hrají důležitou roli při skládání proteinů a mají velký vliv na jejich funkci. K určování polohy disulfidických můstků v proteinech se často používá tandemová hmotnostní spektrometrie v kombinaci s ...
  • Firmware for CzechLight optical measurement and calibration device 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Oboňová, Ivona (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2020)
   Date of defense: 13. 2. 2020
   The goal of this thesis is to implement firmware for the Optical Measurement and Calibration Device, which was designed and constructed in CESNET. The purpose of the device is to simplify the calibration of various ...
  • Firmware for CzechLight optical measurement and calibration device 

   Defence status: DEFENDED
   Oboňová, Ivona (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2020)
   Date of defense: 14. 9. 2020
   Cieľom tejto práce je implementovať firmvér pre Opticko meriacie a kalibračné zariadenie, ktoré bolo navrhnuté a vytvorené v CESNETu. Účelom tohto zariadenia je zjednodušiť kalibráciu pre rôzne opticko-vláknové sieťové ...
  • GPU-accelerated Mahalanobis-average hierarchical clustering 

   Defence status: DEFENDED
   Šmelko, Adam (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2020)
   Date of defense: 1. 7. 2020
   Hierarchical clustering algorithms are common tools for simplifying, exploring and analyzing datasets in many areas of research. For flow cytometry, a specific variant of agglomerative clustering has been proposed, that ...
  • High-performance inverted index database 

   Defence status: DEFENDED
   Javorský, Dávid (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2019)
   Date of defense: 5. 9. 2019
   Cieľom práce je implementovať databázu invertovaných indexov, ktorá poskytuje zlepšenie v spracovaní netextových dát, čo je obzvlášť prínosné v niekoľkých oblastiach výskumu. Hlavné dátové štruktúry databázy sú navrhnuté ...
  • Inference-driven resource managemenent and polymorphism in systems programming 

   Defence status: DEFENDED
   Klepl, Jiří (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2022)
   Date of defense: 13. 9. 2022
   Systems programming languages facilitate the implementation of software that runs in restricted environments close to the hardware, such as operating systems, drivers, and real-time and embedded systems. Implementation of ...
  • Interactive environment for flow-cytometry data analysis 

   Defence status: DEFENDED
   Molnárová, Soňa (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2020)
   Date of defense: 7. 7. 2020
   Pr·toková cytometrie je metoda pro měření chemických vlastností jed- notlivých buněk v roztoku, s aplikacemi v biologickém a klinickém výzkumu. Nedávny pokrok technologií pr·tokové cytometrie umožňuje mimořádně snadně ...
  • iOS emulator for Windows 

   Defence status: DEFENDED
   Joneš, Jan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2019)
   Date of defense: 27. 6. 2019
   Cílem této práce je vytvořit program pro Windows, který bere aplikaci zkompilovanou pro iOS a emuluje ji. Přitom emuluje strojový kód pouze dané aplikace, naproti tomu funkcionalita původně poskytovaná iOS je přeložena na ...
  • Modern approach to user interfaces for e-mail 

   Defence status: DEFENDED
   Hruška, Marcel (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
   Date of defense: 22. 6. 2018
   Webmails are indisposable interfaces for working with the e-mail on the current Internet, mostly because of the simplicity of their deployment in bro- wsers and easy integration with many provider-specific features. The ...
  • OCR for tabular data 

   Defence status: DEFENDED
   Tódová, Lucia (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2019)
   Date of defense: 27. 6. 2019
   Rozpoznávanie tabuliek je dôležitým nástrojom pre digitalizáciu tabu- ľkových dokumentov, ktoré sa bežne využívajú v oblastiach administratívy, bankovníctva a vzdelávania. Cieľom práce je za pomoci existujúceho soft- véru ...
  • Pattern recognition for in-game spell systems 

   Defence status: DEFENDED
   Mikuš, Pavel (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
   Date of defense: 6. 9. 2018
   Magic is a popular element in current computer games. Although most games spoil the sensation of magic as of something extraordinarily subtle by allowing the player to cast spells by simply hitting key combinations, several ...
  • Plánovač síťového provozu pro diferencované služby 

   Defence status: DEFENDED
   Bali, Michal (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
   Date of defense: 6. 9. 2018
   Service differentiation, the ability of the QoS-providing mechanisms to sa- tisfy different requirements of different network traffic types, is an important part of the Internet service delivery. Usual methods of improving ...
  • Podpora tokenizace pro Diff a Patch 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Antoniewicz, Arkadiusz Martin (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2020)
   Date of defense: 14. 9. 2020
   Algoritmy na porovnávanie súborov a pomocné programy "diff", "patch" a "diff3" sa často používajú v programovaní za účelom porovnávania kódu a v mnohých systémoch správy verzií. Napriek užitočnosti sú výsledky týchto ...
  • Podpora tokenizace pro Diff a Patch 

   Defence status: DEFENDED
   Antoniewicz, Arkadiusz Martin (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2021)
   Date of defense: 11. 2. 2021
   Algoritmy na porovnávanie súborov a pomocné programy "diff", "patch" a "diff3" sa často používajú v programovaní za účelom porovnávania kódu a v mnohých systémoch správy verzií. Napriek užitočnosti sú výsledky týchto ...
  • Post-quantum alternative to secure sockets 

   Defence status: DEFENDED
   Behún, Marek (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2017)
   Date of defense: 31. 1. 2017
   Cílem této práce je implementovat softwarovou knihovnu, která umožní šifrovat interaktivní síťovou komunikaci pomocí kryptografického protokolu podobného SSL nebo TLS, jehož bezpečnost není ohrožena útočníkem vlastnícím ...
  • Remixing OSM maps using recurrent neural networks 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Sedlák, Filip (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2021)
   Date of defense: 2. 7. 2021
   Generovanie náhodných realistických máp je žiadaná metóda generovania obsahu pre zábavný priemysel. Neurónové siete poskytujú výkonné výpoč- tové schopnosti, ktoré sa osvedčili v mnohých oblastiach. Táto práca popisuje ...
  • Remixing OSM maps using recurrent neural networks 

   Defence status: DEFENDED
   Sedlák, Filip (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2021)
   Date of defense: 10. 9. 2021
   Generovanie náhodných realistických máp je žiadaná metóda generovania obsahu pre zábavný priemysel. Neurónové siete poskytujú výkonné výpoč- tové schopnosti, ktoré sa osvedčili v mnohých oblastiach. Táto práca popisuje ...
  • Scalable addressing and routing protocol for ad-hoc networks 

   Defence status: DEFENDED
   Drozdík, Tomáš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2020)
   Date of defense: 7. 7. 2020
   Ad hoc networks are dynamic networks with no pre-existing structure or centralized administration, where all the devices participate equally in the routing of packets. The lack of established structure complicates the effi- ...
  • Škálovatelná navigace vozidel na dynamických grafech 

   Defence status: DEFENDED
   Polický, Adam (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2021)
   Date of defense: 2. 7. 2021
   Algoritmy pro hledání nejkratších cest ve velkých grafech tvoří nezbytnou část mnoha moderních navigačních systémů. Tento problém je ale při navigaci vozidel komplikovaný dynamičností silniční sítě, především uzavírkami a ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV