• Efekt inkubační teploty na chování gekona Coleonyx elegans (Squamata: Eublepharidae) test aktivity, potravního chování a neofobie 

   Defence status: DEFENDED
   Břehová, Jana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2007)
   Date of defense: 17. 9. 2007
  • Endokrinní disruptory u plazů 

   Defence status: DEFENDED
   Semerád, Jaroslav (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 12. 9. 2013
   Informace o schopnosti některých kontaminantů životního prostředí ovlivnit reprodukci a vývoj obratlovců prostřednictvím narušení endokrinního systému je velmi rozšířená. Avšak přesných mechanismus, prostřednictvím něhož ...
  • Evoluce karyotypů a určování pohlaví u leguánů (Squamata: Pleurodonta) 

   Defence status: DEFENDED
   Altmanová, Marie (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 16. 9. 2013
   Šupinatí plazi obecně vykazují nebývalou variabilitu v karyotypu a způsobech určování pohlaví. Z těchto dvou hledisek lze nicméně leguány (Pleurodonta) považovat za poměrně konzervativní skupinu ještěrů. Dosavadní poznatky ...
  • Evoluce pohlavních chromozomů a karyotypu u ještěrů skupiny Laterata 

   Defence status: DEFENDED
   Buchbauerová, Lucie (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 10. 9. 2015
   The aim of this study was to summarize all what is known about the karyotype and about sex chromosomes in the lizard clade Laterata and to analyze this two gained datasets by means of a phylogeny. Karyotype represents a ...
  • Evoluce pohlavních chromozomů a karyotypu u ještěrů skupiny Laterata 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Buchbauerová, Lucie (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 5. 6. 2015
   Cílem této práce bylo shrnout dosavadní znalosti o karyotypu a pohlavních chromozomech u ještěrů skupiny Laterata a analyzovat získaná data pomocí fylogenetické analýzy. Karyotyp představuje soubor všech chromozomů v jádře ...
  • Evoluce pohlavních chromozomů a karyotypů hadů 

   Defence status: DEFENDED
   Augstenová, Barbora (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2017)
   Date of defense: 11. 9. 2017
   Hadi (Serpentes) jsou skupinou šupinatých plazů (Squamata) čítající více než 3600 druhů. Většina hadů patří do skupiny Caenophidia, ta tvoří asi 90 % všech moderních hadů a je také nejstudovanější hadí skupinou. Přestože ...
  • Evoluce pohlavních chromozomů a karyotypů u gekonů (Squamata: Gekkota) 

   Defence status: DEFENDED
   Koubová, Martina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 9. 9. 2011
   Gekkota je početná a velmi rozmanitá skupina šupinatých plazů (Reptilia: Squamata) s téměř globálním rozšířením. O fylogenezi skupiny byla stanovena řada hypotéz, tradičně založených na morfologických poznatcích. Klíčový ...
  • Evoluce pohlavních chromozomů a karyotypů u leguánů (Squamata: Iguanidae sensu lato) 

   Defence status: DEFENDED
   Altmanová, Marie (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 9. 9. 2011
   Leguáni jsou značně diverzifikovanou skupinou šupinatých plazů (Reptilia, Squamata). Ačkoliv existuje dostatek fylogenetických studií, vztahy mezi hlavními liniemi jsou stále nejasné. Z cytogenetického hlediska je skupina ...
  • Evoluce pohlavních chromozomů a karyotypů u leguánů (Squamata: Pleurodonta) 

   Defence status: DEFENDED
   Altmanová, Marie (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2017)
   Date of defense: 15. 9. 2017
   Evoluce pohlavních chromozomů a karyotypů u leguánů (Squamata: Pleurodonta) Disertační práce Marie Altmanová Abstrakt Disertační práce je souborem pěti publikovaných původních prací a jednoho rukopisu a je zaměřena na ...
  • Evoluce způsobů určení pohlaví a pohlavních chromosomů hadů 

   Defence status: DEFENDED
   Charvát, Tomáš (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 1. 6. 2018
   Snakes form with almost 3700 described species more than one third of all squamate reptiles. The vast majority of snake species belong to the group Caenophidia, which is the best explored group of snakes for sex chromosomes. ...
  • Evoluce způsobů určování pohlaví a genomů u šupinatých plazů (Reptilia: Squamata) 

   Defence status: DEFENDED
   Pokorná, Martina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 5. 9. 2011
   Evoluce způsobů určování pohlaví a genomů u šupinatých plazů (Reptilia: Squamata) Martina Pokorná disertační práce Abstrakt Disertační práce se zabývá evolucí způsobů určování pohlaví a genomů u šupinatých plazů. Jejím ...
  • Evoluční omezení vzniku živorodosti u amniotických obratlovců: Proč nejsou žádní živorodí ptáci? 

   Defence status: DEFENDED
   Chmelová, Kristýna (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 14. 6. 2011
   Evoluce živorodosti fascinovala biology již dlouhá léta. Tento zajímavý a geograficky rozšířený fenomén se objevil ve fylogenezi obratlovců mnohokrát nezávisle na sobě. Největší množství nezávislých vzniků živorodosti ...
  • Fenotypová plasticita reprodukční alokace samic madagaskarského gekona Paroedura picta: laboratorní experiment s manipulací příjmu potravy 

   Defence status: DEFENDED
   Kubička, Lukáš (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2006)
   Date of defense: 23. 5. 2006
  • Fylogeneze vybraných rodů gekonů Mediteránu a přilehlých oblastí 

   Defence status: DEFENDED
   Červenka, Jan (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 12. 9. 2014
   Phylogeny of selected genera of geckos in the Mediterranean and adjacent regions Jan Červenka Ph.D. thesis Abstract This Ph.D. thesis is composed of three published articles and one manuscript, and is focused on the ...
  • Genomický imprinting a evoluce pohlavně dimorfních znaků 

   Defence status: DEFENDED
   Farkačová, Klára (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 16. 9. 2010
   Genomický imprinting je proces, při kterém se liší exprese alely v závislosti na tom, od jakého rodiče je zděděna. Může se týkat genů na autosomech i na pohlavních chromosomech. Mezi základní hypotézy vzniku genomického ...
  • Hormonální kontrola pohlavně-dimorfních znaků ještěrů 

   Defence status: DEFENDED
   Schořálková, Tereza (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2017)
   Date of defense: 15. 9. 2017
   Disertační práce se zabývá hormonální kontrolou pohlavního dimorfismu u ještěrů a je tvořena čtyřmi příspěvky. Pohlavní hormony jsou důležité pro vývoj a regulaci pohlavního dimorfismu, jednotlivé znaky jsou však ovlivňovány ...
  • Hormonální kontrola pohlavního dimorfismu ve velikosti těla obratlovců 

   Defence status: DEFENDED
   Tureček, Adam (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 6. 6. 2014
   Samci a samice jednoho druhu spolu sdílejí naprostou většinu genomu, často i společnou niku, ale jejich fenotyp se zpravidla výrazně liší. Největší rozdíl mezi pohlavími bývá dosažení rozdílné velikosti, které může být ...
  • Hormonální kontrola samčích znaků u gekončíka nočního, Eublepharis macularius 

   Defence status: DEFENDED
   Schořálková, Tereza (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 16. 9. 2013
   Obecně se věří, že přítomnost samčích znaků je regulována androgeny. Tato práce je zaměřená na odhalení vlivu testosteronu na samčí znaky u gekončíka nočního, Eublepharis macularius. K manipulaci s hormonálním stavem již ...
  • Hormonální kontrola samčího sexuálního chování u plazů 

   Defence status: DEFENDED
   Schořálková, Tereza (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 9. 9. 2011
   Bezpochyby nejdůležitější hormon, který ovlivňuje typické samčí sexuální chování je testosteron, ovšem i další steroidní hormony jako je dihydrotestosteron, estrogeny nebo progestiny se mohou uplatňovat v této regulaci. ...
  • Hormonální kontrole agresivního chování u ještěrů 

   Defence status: DEFENDED
   Rauner, Petr (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 9. 9. 2011
   Agresivita je vysoce funkční formou sociálního chování, které lze pozorovat téměř u všech živočišných druhů obratlovců tedy i u ještěrů. Existuje několik forem agresivního chování, mezi nimiž existuje významný rozdíl na ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV