• Efekt inkubační teploty na chování gekona Coleonyx elegans (Squamata: Eublepharidae) test aktivity, potravního chování a neofobie 

   Břehová, Jana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2007)
   Date of defense: 17. 9. 2007
  • Endokrinní disruptory u plazů 

   Semerád, Jaroslav (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 12. 9. 2013
   Informace o schopnosti některých kontaminantů životního prostředí ovlivnit reprodukci a vývoj obratlovců prostřednictvím narušení endokrinního systému je velmi rozšířená. Avšak přesných mechanismus, prostřednictvím něhož ...
  • Evoluce karyotypů a určování pohlaví u leguánů (Squamata: Pleurodonta) 

   Altmanová, Marie (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 16. 9. 2013
   Šupinatí plazi obecně vykazují nebývalou variabilitu v karyotypu a způsobech určování pohlaví. Z těchto dvou hledisek lze nicméně leguány (Pleurodonta) považovat za poměrně konzervativní skupinu ještěrů. Dosavadní poznatky ...
  • Evoluce pohlavních chromozomů a karyotypu u ještěrů skupiny Laterata 

   Buchbauerová, Lucie (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 5. 6. 2015
   Cílem této práce bylo shrnout dosavadní znalosti o karyotypu a pohlavních chromozomech u ještěrů skupiny Laterata a analyzovat získaná data pomocí fylogenetické analýzy. Karyotyp představuje soubor všech chromozomů v jádře ...
  • Evoluce pohlavních chromozomů a karyotypu u ještěrů skupiny Laterata 

   Buchbauerová, Lucie (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 10. 9. 2015
   The aim of this study was to summarize all what is known about the karyotype and about sex chromosomes in the lizard clade Laterata and to analyze this two gained datasets by means of a phylogeny. Karyotype represents a ...
  • Evoluce pohlavních chromozomů a karyotypů hadů 

   Augstenová, Barbora (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2017)
   Date of defense: 11. 9. 2017
   Snakes (Serpentes) are a group of squamate reptiles (Squamata) including more than 3600 species. The vast majority of snakes are from the group Caenophidia, which includes approximately 90% of all extant snake species and ...
  • Evoluce pohlavních chromozomů a karyotypů u gekonů (Squamata: Gekkota) 

   Koubová, Martina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 9. 9. 2011
   Gekkota je početná a velmi rozmanitá skupina šupinatých plazů (Reptilia: Squamata) s téměř globálním rozšířením. O fylogenezi skupiny byla stanovena řada hypotéz, tradičně založených na morfologických poznatcích. Klíčový ...
  • Evoluce pohlavních chromozomů a karyotypů u leguánů (Squamata: Iguanidae sensu lato) 

   Altmanová, Marie (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 9. 9. 2011
   Leguáni jsou značně diverzifikovanou skupinou šupinatých plazů (Reptilia, Squamata). Ačkoliv existuje dostatek fylogenetických studií, vztahy mezi hlavními liniemi jsou stále nejasné. Z cytogenetického hlediska je skupina ...
  • Evoluce pohlavních chromozomů a karyotypů u leguánů (Squamata: Pleurodonta) 

   Altmanová, Marie (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2017)
   Date of defense: 15. 9. 2017
   Evolution of sex chromosomes and karyotypes in iguanas (Squamata: Pleurodonta) PhD Thesis Marie Altmanová Abstract This PhD thesis is composed of five published articles and one manuscript, and is focused on the evolution ...
  • Evoluce způsobů určení pohlaví a pohlavních chromosomů hadů 

   Charvát, Tomáš (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 1. 6. 2018
   Snakes form with almost 3700 described species more than one third of all squamate reptiles. The vast majority of snake species belong to the group Caenophidia, which is the best explored group of snakes for sex chromosomes. ...
  • Evoluce způsobů určování pohlaví a genomů u šupinatých plazů (Reptilia: Squamata) 

   Pokorná, Martina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 5. 9. 2011
   Evolution of sex determining mechanisms in squamate reptiles (Reptilia: Squamata) Martina Pokorná Ph.D. thesis Abstract This Ph.D. thesis is focused on the evolution of sex determining mechanisms and genomes in squamate ...
  • Evoluční omezení vzniku živorodosti u amniotických obratlovců: Proč nejsou žádní živorodí ptáci? 

   Chmelová, Kristýna (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 14. 6. 2011
   Evoluce živorodosti fascinovala biology již dlouhá léta. Tento zajímavý a geograficky rozšířený fenomén se objevil ve fylogenezi obratlovců mnohokrát nezávisle na sobě. Největší množství nezávislých vzniků živorodosti ...
  • Fenotypová plasticita reprodukční alokace samic madagaskarského gekona Paroedura picta: laboratorní experiment s manipulací příjmu potravy 

   Kubička, Lukáš (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2006)
   Date of defense: 23. 5. 2006
  • Fylogeneze vybraných rodů gekonů Mediteránu a přilehlých oblastí 

   Červenka, Jan (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 12. 9. 2014
   Phylogeny of selected genera of geckos in the Mediterranean and adjacent regions Jan Červenka Ph.D. thesis Abstract This Ph.D. thesis is composed of three published articles and one manuscript, and is focused on the ...
  • Genomický imprinting a evoluce pohlavně dimorfních znaků 

   Farkačová, Klára (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 16. 9. 2010
   Genomický imprinting je proces, při kterém se liší exprese alely v závislosti na tom, od jakého rodiče je zděděna. Může se týkat genů na autosomech i na pohlavních chromosomech. Mezi základní hypotézy vzniku genomického ...
  • Hormonální kontrola pohlavně-dimorfních znaků ještěrů 

   Schořálková, Tereza (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2017)
   Date of defense: 15. 9. 2017
   This Ph.D. thesis is fosuced on hormonal control of sexual dimorphism in lizards and is composed of four contributions. Sex steroid hormones are important for development and regulation of sexual dimorphism in reptiles, ...
  • Hormonální kontrola pohlavního dimorfismu ve velikosti těla obratlovců 

   Tureček, Adam (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 6. 6. 2014
   Samci a samice jednoho druhu spolu sdílejí naprostou většinu genomu, často i společnou niku, ale jejich fenotyp se zpravidla výrazně liší. Největší rozdíl mezi pohlavími bývá dosažení rozdílné velikosti, které může být ...
  • Hormonální kontrola samčích znaků u gekončíka nočního, Eublepharis macularius 

   Schořálková, Tereza (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 16. 9. 2013
   Obecně se věří, že přítomnost samčích znaků je regulována androgeny. Tato práce je zaměřená na odhalení vlivu testosteronu na samčí znaky u gekončíka nočního, Eublepharis macularius. K manipulaci s hormonálním stavem již ...
  • Hormonální kontrola samčího sexuálního chování u plazů 

   Schořálková, Tereza (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 9. 9. 2011
   Bezpochyby nejdůležitější hormon, který ovlivňuje typické samčí sexuální chování je testosteron, ovšem i další steroidní hormony jako je dihydrotestosteron, estrogeny nebo progestiny se mohou uplatňovat v této regulaci. ...
  • Hormonální kontrole agresivního chování u ještěrů 

   Rauner, Petr (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 9. 9. 2011
   Agresivita je vysoce funkční formou sociálního chování, které lze pozorovat téměř u všech živočišných druhů obratlovců tedy i u ještěrů. Existuje několik forem agresivního chování, mezi nimiž existuje významný rozdíl na ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV