Now showing items 1-20 of 26

  • Algorithmic aspects of intersection-defined graph classes 

   Defence status: DEFENDED
   Jedličková, Nikola (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2019)
   Date of defense: 4. 9. 2019
   Geometrically representable graphs are extensively studied area of research in contempo- rary literature due to their structural characterizations and efficient algorithms. The most frequently studied class of such graphs ...
  • Chromatic invariants in graph drawing 

   Defence status: DEFENDED
   Štola, Jan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2006)
   Date of defense: 22. 5. 2006
   This paper studies the question: What is the maximum integer kb,n such that every kb,n-colorable graph has a b-bend n-din1ensional orthogonal box drawing? We give an exact answer for the orthogonal line drawing in all ...
  • Computational and structural apects of interval graphs and their variants 

   Defence status: DEFENDED
   Novotná, Jana (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2019)
   Date of defense: 9. 9. 2019
   Intervalové grafy, průnikové grafy úseček (intervalů) na reálné přímce, hrají klíčovou roli při studování algoritmů a specifických strukturálních vlastností. Velmi studovanou třídou jsou také jednotkové intervalové grafy, ...
  • Computational complexity in Graph theory 

   Defence status: DEFENDED
   Kára, Jan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2007)
   Date of defense: 2. 5. 2007
  • Computational Complexity in Graph Theory 

   Defence status: DEFENDED
   Jelínková, Eva (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2016)
   Date of defense: 2. 6. 2016
   Title: Computational Complexity in Graph Theory Author: Eva Jelínková Department: Department of Applied Mathematics Supervisor: Prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc., Department of Applied Mathematics Abstract: We address ...
  • Částečné k-stromy na plochách 

   Defence status: DEFENDED
   Vaner, Michal (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2009)
   Date of defense: 15. 9. 2009
   V této práci je řešen následující problém: Je dán graf G neúplný k-strom vnořitelný do některé plochy. Je možné jej doplnit tak, aby vznikl úplný k-strom, který je do dané plochy stále vnořitelný? Jak je ukázáno, pro malá ...
  • Extending Partial Representations of Graphs 

   Defence status: DEFENDED
   Klavík, Pavel (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2012)
   Date of defense: 18. 9. 2012
   V této práci se zabýváme geometrickými průnikovými reprezentacemi grafů. Pro danou třídu se známý problém rozpoznávání ptá, jestli graf na vstupu náleží do této třídy. Studujeme zobecnění tohoto problému nazvané rozšiřování ...
  • Geometrické reprezentace grafů 

   Defence status: DEFENDED
   Klavík, Pavel (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2010)
   Date of defense: 17. 9. 2010
   Průnikové grafy jsou podrobně studovaným odvětvím teorie grafů. Složitostní otázky rozpoznávání jsou zkomány již řadu let. Pro zadáný graf se ptáme, zda patří do do dané třídy. V této práce představujeme nový problém ...
  • Graph Drawing: Visualisation and Geometric Representations of Graphs and Networks 

   Defence status: DEFENDED
   Vyskočil, Tomáš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2015)
   Date of defense: 28. 7. 2015
   Title: Graph Drawing: Visualization and Geometric Representations of Graphs and Networks Author: Tomáš Vyskočil Department: Department of applied mathematics Supervisor: Prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc., KAM Abstract: This ...
  • Hamiltonovské kružnice v kubických grafech 

   Defence status: DEFENDED
   Melka, Jakub (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2009)
   Date of defense: 22. 6. 2009
   V této práci studujeme složitost Thomasonova algoritmu na určité třídě kubických grafů. Tento algoritmus nad kubickými grafy najde druhou hamiltonovskou kružnici, pokud dostane první, a je nad těmito grafy deterministický. ...
  • Hry na grafech 

   Defence status: DEFENDED
   Gavenčiak, Tomáš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2007)
   Date of defense: 25. 6. 2007
   V této práci studujeme některé vlastnosti jedné hry typu cop&robber, při které se dva hráči - Policista (Cop) a Lupič (Robber) - střídají v tázích na konečném neorientovaném grafu. Oba hráči se pohybují rychlostí ...
  • Hry na grafech ve vztahu k zdvihovým parametrům grafů 

   Defence status: DEFENDED
   Gavenčiak, Tomáš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2009)
   Date of defense: 22. 9. 2009
   V práci se zabýváme variantou tzv. hry na četníky a zloděje s nekonečně rychlým zlodějem a jejími vztahy s ostatními podobnými hrami. Srovnáváme tzv. vrtulníkovou hru charakterizující tree-width, klasickou verzi hry na ...
  • Interaction of line objects in ductile materials 

   Defence status: DEFENDED
   Křišťan, Josef (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2006)
   Date of defense: 21. 9. 2006
  • Kreslení grafů s podmínkami na velikosti stěn 

   Defence status: DEFENDED
   Bernáthová, Anna (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2009)
   Date of defense: 14. 9. 2009
   V této práci se věnujeme úsečkovým nakreslením rovinných grafů s předepsanými obsahy stěn. Pomocí genetického algoritmu hledáme grafy, které pravděpodobně nelze nakreslit se všemi stěnami stejně velkými. Pro jeden takový ...
  • Parameterized Complexity 

   Defence status: DEFENDED
   Suchý, Ondřej (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2011)
   Date of defense: 20. 1. 2011
   Title: Parameterized Complexity Author: Ondřej Suchý Department: Department of Applied Mathematics Advisor: Prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc. Advisor's e-mail address: honza@kam.mff.cuni.cz Abstract: This thesis deals with ...
  • Parametrizovaná složitost v teorii grafů 

   Defence status: DEFENDED
   Suchý, Ondřej (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2006)
   Date of defense: 11. 9. 2006
   Seidelovo přepnutí množiny vrcholu je operace, která z grafu odebere hrany vycházející z této množiny a přidá do něj hrany tam, kde mezi množinou a zbytkem grafu nebyly. Ostatní hrany nejsou touto operací dotčeny. ...
  • Partial representation extension for subclasses of interval graphs 

   Defence status: DEFENDED
   Onduš, Daniel (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2021)
   Date of defense: 23. 6. 2021
   Problém rozširovania čiastočných reprezentácii pre intervalové grafy rozhoduje, či je možné reprezentáciu niekoľkých vrcholov rozšíriť na reprezentáciu celého grafu. V tejto práci nadviažeme na výsledok Klavíka a kol., ...
  • Representations and Visualization of Graphs 

   Defence status: DEFENDED
   Štola, Jan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2010)
   Date of defense: 29. 7. 2010
   The 3D visibility (graph) drawing is a graph drawing in IR3 where vertices are represented by 2D sets placed into planes parallel to xy-plane and the edges correspond to z-parallel visibility among these sets. We continue ...
  • Special Graph Classes and Algorithms on Them 

   Defence status: DEFENDED
   Pergel, Martin (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2008)
   Date of defense: 30. 9. 2008
  • Structural and complexity questions of graph theory 

   Defence status: DEFENDED
   Gavenčiak, Tomáš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2016)
   Date of defense: 2. 6. 2016
   DOCTORAL THESIS ABSTRACT Tomáš Gavenčiak Structural and complexity questions of graph theory The original cops and robber game, proposed in 1983 by Nowakowski and Winkler, and independently by Quilliot, is a two-player ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV