• Algebraické důkazové systémy 

   Defence status: DEFENDED
   Krejčová, Ema (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2009)
   Date of defense: 1. 6. 2009
  • The BSS model and cryptography 

   Defence status: DEFENDED
   Hostáková, Kristina (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2016)
   Date of defense: 16. 6. 2016
   Real numbers are usually represented by various discrete objects such as floating points or partial decimal expansions. This is mainly because the clas- sical computability theory relates to computers which work with ...
  • Complexity theory in Feasible Mathematics 

   Defence status: DEFENDED
   Pich, Ján (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2014)
   Date of defense: 7. 11. 2014
   Title: Complexity Theory in Feasible Mathematics Author: Ján Pich Department: Department of Algebra Supervisor: Prof. RNDr. Jan Krajíček, DrSc., MAE Abstract: We study the provability of statements and conjectures from ...
  • Definovatelnost v matematických strukturách 

   Defence status: DEFENDED
   Paták, Pavel (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2008)
   Date of defense: 19. 9. 2008
   Nazev pram: Defiuovatelnost v matrnnatickych struktnrneh Auiur: Pave! Patak Kat.odra: Katedra algebry Vedouci bakalafske prace: Prof. R.XDr. Jan Krajicek, DrSc. e-mail vedouciho: krajicek'Q'math.cas.cz AbytrakL: V pfedlo/.ene ...
  • Dosvědčování existenčních vět 

   Defence status: DEFENDED
   Kolář, Jan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2021)
   Date of defense: 23. 6. 2021
   Tato práce formuluje a dokazuje dosvědčovací větu pro tvrzení dokazatelná v teorii SPV tvaru ∀x∃yA(x, y), kde A odpovídá relaci rozhodnutelné v polynomiálním čase. Teo- rií SPV se zde rozumí rozšíření teorie TPV (univerzální ...
  • DPLL algoritmus a výrokové důkazy 

   Defence status: DEFENDED
   Hrnčiar, Maroš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2012)
   Date of defense: 22. 6. 2012
   Dôkazová zložitosť je zaujímavá súčasť matematiky nachádzajúca sa na pomedzí obrovskej oblasti logiky a teórie zložitosti. Skúma aké dôkazové systémy sú potrebné na efektívne dokazovanie rôznych matematických tvrdení. ...
  • Implicit propositional proofs 

   Defence status: DEFENDED
   Šanda, Pavel (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2006)
   Date of defense: 22. 5. 2006
  • The incompleteness theorems and Berry's paradox 

   Defence status: DEFENDED
   Grego, Maroš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2022)
   Date of defense: 20. 6. 2022
   This thesis is devoted to a formal presentation of an alternative proof of Gödel's first incompleteness theorem, based on the Berry paradox ("the smallest number not definable in under 57 characters", with this definition ...
  • Kombinatorika matematických struktur 

   Defence status: DEFENDED
   Paták, Pavel (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2010)
   Date of defense: 16. 9. 2010
   Kombinatorika matematické struktury prvního řádu je třída všech formulí, které platí ve všech strukturách v ní definovatelných. Tento pojem poprvé zavedl Krajíček v [6]. V předložené práci se zabýváme charakterizací a ...
  • Komunikační složitost 

   Defence status: DEFENDED
   Wagner, Vojtěch (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2012)
   Date of defense: 22. 6. 2012
   Název práce: Komunikační složitost Autor: Vojtěch Wagner Katedra: Katedra algebry Vedoucí bakalářské práce: prof. RNDr. Jan Krajíček, DrSc. Abstrakt: Práce se zabývá teorií komunikační složitosti, která uvažuje model dvou ...
  • Limits of classes of finite structures in model theory 

   Defence status: DEFENDED
   Bouška, David (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2019)
   Date of defense: 12. 9. 2019
  • Logika a kryptografie 

   Defence status: DEFENDED
   Wagner, Vojtěch (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2015)
   Date of defense: 10. 9. 2015
   Název práce: Logika a kryptografie Autor: Bc. Vojtěch Wagner Katedra: Katedra algebry Vedoucí diplomové práce: prof. RNDr. Jan Krajíček, DrSc. Abstrakt: Práce se zabývá studiem metod pro formalizaci kryptografických ...
  • Model constructions for bounded arithmetic 

   Defence status: DEFENDED
   Garlík, Michal (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2015)
   Date of defense: 22. 9. 2015
   Název práce: Konstrukce modelů omezené aritmetiky Autor: Michal Garlík Abstrakt: Studujeme konstrukce modelů teorií omezené aritmetiky. Pomocí základních technik teorie modelů podáme nový důkaz Ajtaiovy věty o úplnosti pro ...
  • Models of bounded arithmetic 

   Defence status: DEFENDED
   Narusevych, Mykyta (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2022)
   Date of defense: 14. 6. 2022
   We study mutual relations of various versions of the pigeonhole principle over bounded arithmetic theory T1 2 (R). The main two variants are the ordinary ontoPHPn+1 n (R), formalizing that R is not the graph of a bijective ...
  • NP vyhledávací problémy 

   Defence status: DEFENDED
   Jirotka, Tomáš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2011)
   Date of defense: 19. 5. 2011
   Název práce: NP vyhledávací problémy Autor: Tomáš Jirotka Katedra: Katedra algebry Vedoucí diplomové práce: Prof. RNDr. Jan Krajíček, DrSc. Abstrakt: Práce shrnuje dosavadní výsledky v oblasti NP vyhledávacích problémů. ...
  • NP vyhledávací problémy a redukce mezi nimi 

   Defence status: DEFENDED
   Ševčíková, Renáta (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2012)
   Date of defense: 25. 5. 2012
   NP vyhledávací problémy a redukce mezi nimi Renáta Ševčíková V předložené práci studujeme třídu Total NP vyhledávacích problémů. Větší pozornost je věnována studiu podtříd této třídy a redukcí mezi nimi. Kombinujeme známé ...
  • NP-úplné problémy 

   Defence status: DEFENDED
   Stankovianska, Veronika (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2009)
   Date of defense: 18. 9. 2009
  • On the Power of Weak Extensions of V0 

   Defence status: DEFENDED
   Müller, Sebastian Peter (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2013)
   Date of defense: 5. 2. 2013
   Název práce: O síle slabých rozšírení teorie V0 Autor: Sebastian Müller Katedra: Katedra Algebry Vedoucí disertační práce: Prof. RNDr. Jan Krajíček, DrSc., Katedra Algebry. Abstrakt: V predložené disertacní práci zkoumáme ...
  • Problém spektra 

   Defence status: DEFENDED
   Poláková, Kristýna (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2011)
   Date of defense: 22. 6. 2011
   V této práci studujeme problém spektra, který předložil v roce 1952 H. Scholz. Definujeme základní pojmy, které s tímto problémem souvisí. Sledujeme jeho další vývoj a především souvislosti s množinami z třídy výpočetní ...
  • Propositional Proof Complexity and Rewriting 

   Defence status: DEFENDED
   Cavagnetto, Stefano (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2008)
   Date of defense: 4. 9. 2008

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV