• Adaptační proces seniorů v pobytové péči 

   Defence status: DEFENDED
   Měřičková, Jitka (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2018)
   Date of defense: 29. 1. 2018
   Diplomová práce se zabývá adaptačním procesem seniorů, využívajících pobytové sociální služby. Teoretické uvedení do tématu mapuje současný stav pobytových sociálních služeb, demografický posun i aktuální dokumenty a studie, ...
  • Ageismus v prostředí české společnosti 

   Defence status: DEFENDED
   Šedivý, Jiří (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2015)
   Date of defense: 11. 6. 2015
   Diplomová práce "Ageismus v prostředí české společnosti" se zabývá všemi oblastmi, v nichž jsou čeští senioři vnímáni diskriminačními postoji, kde se tyto oblasti vyskytují, jak se diskriminační chování a útoky projevují ...
  • Aktivizační terapie v institucionální péči seniorů 

   Defence status: DEFENDED
   Kytková, Andrea (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2016)
   Date of defense: 8. 9. 2016
  • Analýza sociálně-výchovných činností ve Středisku výchovné péče Klíčov- Pontis 

   Defence status: DEFENDED
   Balek, Michal (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2006)
   Date of defense: 12. 9. 2006
   Ve své práci se věnuji činnosti Střediska výchovné péče Klíčov - PONTIS, což je internátní preventivně výchovné oddělení pro děti a mládež s poruchami chování, kde pracuji na pozici asistent výchovného pracovníka se zaměřením ...
  • Bezdomovectví v důsledku chudoby 

   Defence status: DEFENDED
   Jelínková, Tereza (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2020)
   Date of defense: 22. 6. 2020
   1 Abstact In the text of my diploma thesis on the topic "Homelessness as a consequence of poverty" I deal with three fundamental topics.The first topic is homelessness.Here I deal with the definitiv of homelessness, how ...
  • Bezdomovectví v regionu Kladno 

   Defence status: DEFENDED
   Jelínková, Šárka (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2015)
   Date of defense: 10. 9. 2015
   Diplomová práce na téma "Bezdomovectví v regionu Kladno" pojednává o problematice lidí bez domova. O příčinách, důsledcích, patologických jevech spojených s bezdomovectvím. Zabývá se možnostmi, jak bezdomovcům pomoci v ...
  • Bilingvismus 

   Defence status: DEFENDED
   Růžičková, Lenka (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2008)
   Date of defense: 15. 9. 2008
   Tématem této práce je bilingvismus, konkrétně otázka toho, jakým způsobem dvojjazyčné rodiny řeší situaci dvojjazyčnosti, a vliv bilingvismu a dvojjazyčného prostředí na rodinu.
  • Budování identity dítěte v pěstounské péči 

   Defence status: DEFENDED
   Krausová, Anna (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2021)
   Date of defense: 25. 1. 2021
  • Case management v sociální práci s klienty s duševními poruchami 

   Defence status: DEFENDED
   Briššová, Bianka (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2021)
   Date of defense: 21. 6. 2021
  • Cesty z bezdomoví z pohledu respondentů 

   Defence status: DEFENDED
   Hrdá, Karolína (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2015)
   Date of defense: 10. 9. 2015
   Předkládaná diplomová práce nese název Cesty z bezdomoví z pohledu respondentů. Jejím základem je analýza rozhovorů s devíti respondenty za pomoci metody tzv. zakotvené teorie. Jako odpověď na hlavní výzkumnou otázku - Jak ...
  • Chyby při poznávání a hodnocení lidí 

   Defence status: DEFENDED
   Kopecká, Petra (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2010)
   Date of defense: 6. 9. 2010
  • Dilemata v thanatologii 21. století 

   Defence status: DEFENDED
   Řáhová, Anna (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2013)
   Date of defense: 13. 6. 2013
   Dilemata v thanatologii 21. století V diplomové práci "Dilemata v thanatologii 21. století"jsem se zaměřovala na vymezení dilematických otázek týkajících se konce lidského života. A zjistila jsem, že většina respondentů, ...
  • Domácí násilí a veřejné mínění 

   Defence status: DEFENDED
   Lysáčková, Aneta (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2015)
   Date of defense: 11. 6. 2015
  • Drogová problematika u klientů s diagnostikovanou schizofrenií 

   Defence status: DEFENDED
   Vlachová, Kristýna (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2020)
   Date of defense: 21. 9. 2020
  • Drogová zavislost a její vliv na sociální vztahy 

   Defence status: DEFENDED
   Jandová, Anna (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2021)
   Date of defense: 21. 6. 2021
  • Důsledky institucionalizace na seniora v rezidenčním zařízení 

   Defence status: DEFENDED
   Kazdová, Michaela (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2014)
   Date of defense: 11. 6. 2014
   Diplomová práce s názvem "Důsledky institucionalizace na seniora v rezidenčním zařízení" je zaměřena na porovnání výzkumných šetření dvou skupin seniorů - žijících ve vlastním domácím prostředí anebo v zařízeních poskytujících ...
  • Důsledky nízké nezaměstnanosti v regionu Rychnov nad Kněžnou pro sociální práci 

   Defence status: DEFENDED
   Žid, Marek (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2019)
   Date of defense: 24. 6. 2019
   1 Abstrakt Diplomová práce Důsledky nízké nezaměstnanosti v regionu Rychnov nad Kněžnou pro sociální práci se zabývá negativními dopady nízké nezaměstnanosti na občany rychnovského regionu. Zejména pak dopady na dopravní ...
  • Dynamika malých skupin 

   Defence status: DEFENDED
   Ledvinová, Nina (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2010)
   Date of defense: 20. 5. 2010
   V diplomové práci "Dynamika malých skupin" se zabývám tématikou malých skupin. Úvodní část se věnuje především charakteristice malých skupin, členění a vzájemnému působení. V druhé části se zaměřuji na význam programu ...
  • Etapy sociální práce s klientem s Alzheimrovou nemocí 

   Defence status: DEFENDED
   Šuláková, Dagmar (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2017)
   Date of defense: 26. 6. 2017
   In this thesis, "Stages of social work with clients with Alzheimer's disease", I focused on the analysis of the most effective stages of social work. I found out that most respondents prefer a domestic informal care, ...
  • Experiment s emocemi klientů s Alzheimerovou nemocí 

   Defence status: DEFENDED
   Kavková, Nikola (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2018)
   Date of defense: 27. 6. 2018
   Bakalářská práce "Experiment s emocemi klientů s Alzheimerovou nemocí" se zaměřuje na problematiku Alzheimerovy choroby. Práce se dělí na dvě části, na teoretickou a výzkumnou. V teoretické části je přesně ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV