• Adaptační proces seniorů v pobytové péči 

   Měřičková, Jitka (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2018)
   Date of defense: 29. 1. 2018
   Diplomová práce se zabývá adaptačním procesem seniorů, využívajících pobytové sociální služby. Teoretické uvedení do tématu mapuje současný stav pobytových sociálních služeb, demografický posun i aktuální dokumenty a studie, ...
  • Ageismus v prostředí české společnosti 

   Šedivý, Jiří (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2015)
   Date of defense: 11. 6. 2015
   Diplomová práce "Ageismus v prostředí české společnosti" se zabývá všemi oblastmi, v nichž jsou čeští senioři vnímáni diskriminačními postoji, kde se tyto oblasti vyskytují, jak se diskriminační chování a útoky projevují ...
  • Aktivizační terapie v institucionální péči seniorů 

   Kytková, Andrea (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2016)
   Date of defense: 8. 9. 2016
  • Analýza sociálně-výchovných činností ve Středisku výchovné péče Klíčov- Pontis 

   Balek, Michal (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2006)
   Date of defense: 12. 9. 2006
   Ve své práci se věnuji činnosti Střediska výchovné péče Klíčov - PONTIS, což je internátní preventivně výchovné oddělení pro děti a mládež s poruchami chování, kde pracuji na pozici asistent výchovného pracovníka se zaměřením ...
  • Bezdomovectví v regionu Kladno 

   Jelínková, Šárka (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2015)
   Date of defense: 10. 9. 2015
   Diplomová práce na téma "Bezdomovectví v regionu Kladno" pojednává o problematice lidí bez domova. O příčinách, důsledcích, patologických jevech spojených s bezdomovectvím. Zabývá se možnostmi, jak bezdomovcům pomoci v ...
  • Bilingvismus 

   Růžičková, Lenka (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2008)
   Date of defense: 15. 9. 2008
   Tématem této práce je bilingvismus, konkrétně otázka toho, jakým způsobem dvojjazyčné rodiny řeší situaci dvojjazyčnosti, a vliv bilingvismu a dvojjazyčného prostředí na rodinu.
  • Cesty z bezdomoví z pohledu respondentů 

   Hrdá, Karolína (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2015)
   Date of defense: 10. 9. 2015
   Předkládaná diplomová práce nese název Cesty z bezdomoví z pohledu respondentů. Jejím základem je analýza rozhovorů s devíti respondenty za pomoci metody tzv. zakotvené teorie. Jako odpověď na hlavní výzkumnou otázku - Jak ...
  • Chyby při poznávání a hodnocení lidí 

   Kopecká, Petra (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2010)
   Date of defense: 6. 9. 2010
  • Dilemata v thanatologii 21. století 

   Řáhová, Anna (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2013)
   Date of defense: 13. 6. 2013
   Dilemata v thanatologii 21. století V diplomové práci "Dilemata v thanatologii 21. století"jsem se zaměřovala na vymezení dilematických otázek týkajících se konce lidského života. A zjistila jsem, že většina respondentů, ...
  • Domácí násilí a veřejné mínění 

   Lysáčková, Aneta (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2015)
   Date of defense: 11. 6. 2015
  • Důsledky institucionalizace na seniora v rezidenčním zařízení 

   Kazdová, Michaela (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2014)
   Date of defense: 11. 6. 2014
   Diplomová práce s názvem "Důsledky institucionalizace na seniora v rezidenčním zařízení" je zaměřena na porovnání výzkumných šetření dvou skupin seniorů - žijících ve vlastním domácím prostředí anebo v zařízeních poskytujících ...
  • Důsledky nízké nezaměstnanosti v regionu Rychnov nad Kněžnou pro sociální práci 

   Žid, Marek (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2019)
   Date of defense: 24. 6. 2019
   1 Abstrakt Diplomová práce Důsledky nízké nezaměstnanosti v regionu Rychnov nad Kněžnou pro sociální práci se zabývá negativními dopady nízké nezaměstnanosti na občany rychnovského regionu. Zejména pak dopady na dopravní ...
  • Dynamika malých skupin 

   Ledvinová, Nina (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2010)
   Date of defense: 20. 5. 2010
   V diplomové práci "Dynamika malých skupin" se zabývám tématikou malých skupin. Úvodní část se věnuje především charakteristice malých skupin, členění a vzájemnému působení. V druhé části se zaměřuji na význam programu ...
  • Etapy sociální práce s klientem s Alzheimrovou nemocí 

   Šuláková, Dagmar (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2017)
   Date of defense: 26. 6. 2017
   In this thesis, "Stages of social work with clients with Alzheimer's disease", I focused on the analysis of the most effective stages of social work. I found out that most respondents prefer a domestic informal care, ...
  • Experiment s emocemi klientů s Alzheimerovou nemocí 

   Kavková, Nikola (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2018)
   Date of defense: 27. 6. 2018
   Bakalářská práce "Experiment s emocemi klientů s Alzheimerovou nemocí" se zaměřuje na problematiku Alzheimerovy choroby. Práce se dělí na dvě části, na teoretickou a výzkumnou. V teoretické části je přesně ...
  • Finanční gramotnost 

   Stárková, Zuzana (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2011)
   Date of defense: 23. 5. 2011
   STÁRKOVÁ, Zuzana, Finanční gramotnost, Praha, 2011. (Bakalářská práce). Zuzana Stárková - Univerzita Karlova v Praze - Husitská teologická fakulta. Vedoucí práce, Prof. PhDr. Beáta Krahulcová, CSc. Tématem této práce je ...
  • Fotbalové chuligánství jako sociálně patologický jev 

   Burda, Petr (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2006)
   Date of defense: 15. 5. 2006
   Football hooliganism once known as "The British desease" is a cause for concern throughout Europe particulary in UK, Germany, Holland, Italy as well as in Czech Republic.
  • Hodnocení Nízkoprahových zařízení pro děti a mládež v Hradci Králové. 

   Kuchaříková, Petra (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2011)
   Date of defense: 12. 9. 2011
   Ve své práci jsem se snažila nastínit problematiku Nízkoprahových zařízení pro děti a mládež a v závěru jsem se zaměřila na naplňování standardů kvality sociálních služeb ve dvou Královéhradeckých zařízeních. Nejprve jsem ...
  • Hodnocení sociální vztahové sítě seniorů ve věku 80+ 

   Karatidisová, Nicol (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2014)
   Date of defense: 11. 9. 2014
   Diplomová práce se zabývá sociálními vztahy seniorů ve věku 80+. Cílem diplomové práce je zhodnotit, popsat a blíže se seznámit se vztahovými sítěmi, které mohou senioři mít. Diplomová práce je rozdělena na teoretickou a ...
  • Hodnocení sociální vztahové sítě u seniorů v rezidenci 

   Brousková, Barbora (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2015)
   Date of defense: 11. 6. 2015

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV