Now showing items 1-20 of 56

  • Aplikace paměťových technik do výuky na 1.stupni ZŠ 

   Defence status: DEFENDED
   Pok, Marek (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Date of defense: 6. 9. 2017
   Marek Pok Dissertation Abstract Application of memory techniques to primary school instruction The theoretical part is focused on effective teaching methods to primary school instruction. There have been chosen styles, ...
  • Didaktika nadaných žáků na 1.stupni základní školy 

   Defence status: DEFENDED
   Jůzová, Kateřina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019)
   Date of defense: 22. 5. 2019
   This master thesis aims to describe the methods, form of work and educational strategies used in teaching gifted students and to verify their effectiveness in practice though action - based teacher research. The teoretical ...
  • Diferenciace a individualizace výuky na 1. stupni ZŠ 

   Defence status: DEFENDED
   Tomešová, Lucie (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016)
   Date of defense: 7. 9. 2016
   Práce reaguje na situaci současné školské praxe, kdy je na učitele kladen požadavek diferencovat a individualizovat výuku v heterogenních třídách. Mnozí učitelé k tomu nicméně nejsou dostatečně připraveni a relevantní ...
  • Diferenciace a individualizace výuky nadaných žáků s ADHD na 1. stupni ZŠ 

   Defence status: DEFENDED
   Horová, Edita (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
   Date of defense: 5. 9. 2018
   This master thesis aims to introduce and describe effective strategies and teaching methods that teachers of gifted pupils with ADHD use and during which the different educational needs of these learners are taken into ...
  • Diferenciace výuky na 1. stupni základní školy - případová studie školy 

   Defence status: DEFENDED
   Betkowská, Nicole (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021)
   Date of defense: 9. 9. 2021
   Práce pojednává o diferenciaci, která je v současné době v souvislosti s inkluzivním vzděláváním velmi aktuálním tématem. Na učitele je kladen nárok přizpůsobovat výuku individuálním potřebám žáků v heterogenních třídách. ...
  • Dilemata začínajících učitelů spojená s inkluzí 

   Defence status: DEFENDED
   Gruberová, Lucie (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2020)
   Date of defense: 3. 6. 2020
   My thesis deals with the readiness of starting teachers for inclusive education. The aim of this thesis is to identify concerns of starting teachers regarding inclusive education that could arise in their future practice. ...
  • Doučování žáků 1. stupně ZŠ v mimoškolním prostředí 

   Defence status: DEFENDED
   Dufková, Tereza (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016)
   Date of defense: 18. 5. 2016
   Název: Doučování žáků 1. stupně ZŠ v mimoškolním prostředí Abstrakt: Práce komplexně analyzuje pilotní projekt Národní knihovny zaměřený na pomoc žákům 1.stupně ZŠ se školní přípravou. V úvodní části se práce detailně ...
  • Dovednost žáků 1. stupně určit si osobní cíle 

   Defence status: DEFENDED
   Kopecká, Anna (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015)
   Date of defense: 21. 5. 2015
   Diplomová práce s názvem Dovednost dětí na 1. stupni určit si osobní cíle, mapuje a popisuje, jak které složky působící na dítě ovlivňují volbu jeho osobních cílů. Tvorba osobních cílů je jedna z aktivit průřezového tématu ...
  • Efektivní komunikace učitelů primární školy s rodiči žáků 

   Defence status: DEFENDED
   Janků, Petra (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019)
   Date of defense: 5. 9. 2019
   This thesis addresses the difficulties in communication between teachers and parents. Its' goal is to point out the effective communication strategies used by experienced educators during their conversations with parents ...
  • Empatie učitele a žáků 

   Defence status: DEFENDED
   Kryllová, Kateřina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021)
   Date of defense: 20. 5. 2021
   Tématem této diplomové práce je dovednost empatie učitele, žáků a její vztah k efektivitě učení. V teoretické části je vymezený pojem empatie a problematika definice tohoto pojmu. Autorka se dále věnovala tématu rozvoje ...
  • Fakultní škola a její role v přípravě budoucích učitelů 

   Defence status: DEFENDED
   Mošová, Alice (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016)
   Date of defense: 18. 5. 2016
   V teoretické části se budu zabývat problematikou pedagogických praxí na vysokých školách a její rolí v přípravě budoucích učitelů. V praktické části budu formou dotazníků a rozhovorů hledat znaky kvalitní fakultní základní ...
  • Individualizace v hodinách prvouky na 1.stupni ZŠ 

   Defence status: DEFENDED
   Procházková, Hana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015)
   Date of defense: 3. 9. 2015
   Práce má teoreticko-empirický charakter s těžištěm v empirické části. Východiskem pro řešení je aktuální požadavek na kompetentnost učitele primární skupiny pracovat s diferenciovanou skupinou žáků, zohledňovat rozdílné ...
  • Intaktní žáci v inkluzivní třídě 

   Defence status: DEFENDED
   Křesťanová, Kristýna (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021)
   Date of defense: 19. 5. 2021
   Práce se zabývá vlivem žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) na jejich intaktní spolužáky. Za posledních několik let se zvýšil počet žáků se SVP v běžných třídách. V některých třídách se tak objevuje i více žáků ...
  • Integrace dítěte s Aspergerovým syndromem v běžné třídě primární školy 

   Defence status: DEFENDED
   Hornová Kajgrová, Andrea (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014)
   Date of defense: 4. 9. 2014
   Cílem diplomové práce je poskytnout ucelený obraz problematiky vzdělávání a integrace dětí s Asp. syndromem v běžných školách. Předat vlastní zkušenosti, které jsem získala při práci s těmito dětmi. Zmapovat názory učitelů ...
  • Integrace žáků se specifickými poruchami učení a chování do běžné třídy 

   Defence status: DEFENDED
   Svašková, Marcela (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014)
   Date of defense: 4. 9. 2014
   Práce se zabývá problematikou aplikace obecných individualizačních strategií při práci v běžné třídě základní školy, kde jsou integrováni žáci s SPU a SPUCH. Jejím cílem je popsat formou akčního výzkumu cestu třídního ...
  • Introvertní učitel na prvním stupni ZŠ 

   Defence status: DEFENDED
   Schreierová, Kateřina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021)
   Date of defense: 20. 5. 2021
   Diplomová práce se zabývá osobností introvertního učitele na prvním stupni základní školy. V teoretické části představuje profesi učitele skrze profesní kompetence a činnosti, z nichž se povolání učitele skládá. Následuje ...
  • Jak udržet a rozvíjet vnitřní motivaci dětí na počátku školní docházky 

   Defence status: DEFENDED
   Vaculíková, Vaishali (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015)
   Date of defense: 21. 5. 2015
   Práce se zaměřuje na téma udržování a rozvíjení vnitřní motivace žáků k učení v první třídě waldorfské základní školy, kde autorka působí jako třídní učitelka. Teoretická část obsahuje charakteristiku pojmu vnitřní motivace, ...
  • Klíčové vzpomínky studentů učitelství na primární školu 

   Defence status: DEFENDED
   Suchá, Michaela (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016)
   Date of defense: 7. 9. 2016
   Diplomová práce se zabývá pojetím vyučování studentů učitelství 1. stupně na počátku studia, kdy je ovlivněno z velké části jejich subjektivními prožitky v roli žáků. Cílem výzkumu práce je charakterizovat toto pojetí na ...
  • Kompetence začínajících učitelů 1.stupně ZŠ individualizovat výuku 

   Defence status: DEFENDED
   Robovská, Martina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015)
   Date of defense: 21. 5. 2015
   Tato diplomová práce je zaměřena na začínající učitele, coby absolventy PedF UK v Praze s maximální praxí do 3 let. Jaké mají kompetence individualizovat výuku na 1. stupni ZŠ. Toto téma je v dnešní době velmi aktuální a ...
  • Komunikace rodiny a školy na 1. stupni základní školy v současnosti 

   Defence status: DEFENDED
   Rychterová, Kateřina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014)
   Date of defense: 4. 9. 2014
   Cílem této práce je zjistit, zda komunikace s neúplnou/"nespolupracující" rodinou je z pohledu učitelů náročnější. Jaké mohou být problémy v komunikaci s rodinou žáka, jak jim lze předcházet, popřípadě je řešit. Ve druhé ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV