• Diferenciální geometrie a dynamika 

   Defence status: DEFENDED
   Nárožný, Jiří (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2014)
   Date of defense: 11. 9. 2014
   Cílem této práce je představení matematických pojmů a technik z oblasti diferenciální geometrie a Lieových grup, a jejich následné použití ve fyzice. Výběr této dvojice partií matematiky není náhodný, jedná se o základní ...
  • Integrabilita v Hamiltonově mechanice 

   Defence status: DEFENDED
   Kokoška, David (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2019)
   Date of defense: 25. 6. 2019
   Název práce: Integrabilita v Hamiltonově mechanice Autor: David Kokoška Ústav: Matematický ústav UK Vedoucí bakalářské práce: doc. RNDr. Svatopluk Krýsl, Ph.D., Matematický ústav UK Abstrakt: Hamiltonovu mechaniku lze ...
  • Kontaktní geometrie typu F4 

   Defence status: DEFENDED
   Pazourek, Karel (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2007)
   Date of defense: 20. 9. 2007
  • Kvantová logika a projektivní prostory 

   Defence status: DEFENDED
   Peksová, Lada (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2013)
   Date of defense: 19. 6. 2013
   V této práci nahlížíme na množinu výroků o vlastnostech kvantového sys- tému jako na částečně uspořádanou množinu podprostorů konečně či nekonečně dimenzionálního Hilbertova prostoru. Operaci uspořádání provádíme na množině ...
  • Projektivní oktonionová rovina 

   Defence status: DEFENDED
   Dostálová, Marie (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2009)
   Date of defense: 29. 6. 2009
  • Prostorové formy 

   Defence status: DEFENDED
   Poppr, Marián (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
   Date of defense: 22. 6. 2018
   Název práce: Prostorové formy Autor: Marián Poppr Ústav: Matematický ústav UK Vedoucí bakalářské práce: doc. RNDr. Svatopluk Krýsl, Ph.D., Matematický ústav UK Abstrakt: Předkládaná práce se zabývá základy Riemannovy ...
  • Setrvačníky v R4 

   Defence status: DEFENDED
   Hájek, Pavel (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2010)
   Date of defense: 9. 9. 2010
  • Spinory v Minkovského časoprostoru 

   Defence status: DEFENDED
   Vaňkát, Milan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2010)
   Date of defense: 14. 9. 2010
  • Symetrie a separace na příkladě Laplaceova operátoru v nízkých dimenzích 

   Defence status: DEFENDED
   Hudeček, Štěpán (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2019)
   Date of defense: 21. 6. 2019
   V práci se zabýváme analýzou operátorů symetrií pro parciální diferenciální operátory, zejména pro operátor Laplace a Helmholtze v dimenzi dva a tři. Důležitým objektem je v obou případech Lieova algebra Eukleidovy grupy. ...
  • Symplectic spin geometry 

   Defence status: DEFENDED
   Holíková, Marie (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2016)
   Date of defense: 2. 6. 2016
   The symplectic Dirac and the symplectic twistor operators are sym- plectic analogues of classical Dirac and twistor operators appearing in spin- Riemannian geometry. Our work concerns basic aspects of these two ope- rators. ...
  • Twistorový operátor v symplektické spinorové geometrii 

   Defence status: DEFENDED
   Dostálová, Marie (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2011)
   Date of defense: 15. 9. 2011
   Tématem práce je symplektická spinorová geometrie, jejíž výzkum zapo- čali D. Shale, B. Kostant a K. Habermannová v tomto výzkumu pokračovala. V práci se zabýváme především jedním z takzvaných symplektických twis- torových ...
  • Variační počet ve fyzice a geometrii 

   Defence status: DEFENDED
   Kuchařík, Jan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2016)
   Date of defense: 21. 6. 2016
   Název práce: Variační počet ve fyzice Autor: Jan Kuchařík Katedra / Ústav: Matematický ústav UK Vedoucí bakalářské práce: RNDr. Svatopluk Krýsl, Ph.D. Abstrakt: Ve své práci shrnuji některá základní použití variačního počtu ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV